reklama 11B

Nová naděje pro fiakry v Praze. Obavy o budoucnost koní však trvají

ikonka

Pražští fiakristé by měli v dubnu opět vyjet na Staroměstské náměstí. Naději na další fungování jim dal Kontrolní výbor Zastupitelstva hlavního města Prahy. Ten doporučil radě upravit tržní řád a umožnit provoz stanovišť fiakrů do konce roku 2023.
26.01.2023 06:30  |  Autor: Josef Malinovský  |  Rubrika: Ostatní  | 
NEPŘEHLÉDNĚTE
| FANCLUB  |  APLIKACE
reklama 12D

 
Kontrolní výbor Zastupitelstva hlavního města Prahy řešil ve středu 25. ledna problematiku zákazu fiakrů na Staroměstském náměstí. Jednomyslně se usnesl, že zrušení stanovišť pro koňské povozy má být o rok odloženo. O dalším osudu rozhodne až nové vedení města. Zástupci Cechu fiakristů však mají dál obavu o budoucnost koní, a to nejen těch svých, ale i těch sportovních. Domnívají se, že radikální skupiny ochránců zvířat si po fiakrech v centrech měst najdou další objekty zájmu – ať už jde o dostihy, parkury, či jiné disciplíny spojené s koňmi. 
 
V úvodu projednávání problematiky zákazu fiakrů připomněl předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy Ondřej Prokop, že zastupitelstvo záležitost řešilo již před rokem. „My jsme to řešili poměrně dramaticky na zastupitelstvu někdy v průběhu minulého roku. Je tady rozdělení mezi zastupiteli a politickými stranami. Někteří chtějí fiakry ze Staroměstského náměstí úplně dostat pryč, někteří je chtějí zachovat. Já bych rád nevedl úplně tu ideologickou debatu, to myslím, že nám nepřísluší. Každopádně na tom zastupitelstvu předmětném byla podle mě všeobecná shoda napříč politickým spektrem, že umožníme pokračování do konce roku 2023. Dokonce v usnesení zastupitelstva to doporučení bylo. Nikdo to nezpochybňoval a myslím si, že ne záměrem, ale nějakým nedopatřením se stalo, že vstoupil v platnost nový tržní řád, kde vlastně to již od 1. ledna 2023 končí. Já bych byl rád, kdybychom mohli doporučit, aby rada znovu projednala tržní řád, umožnila fungování fiakrů do konce roku 2023 a dala šanci radě v novém složení udělat z toho nějaké závěry,“ konstatoval. 
 
Na Ondřeje Prokopa za Ano 2011 navázal David Bodeček z klubu Pirátů. „Ze zápisů jednání je evidentní, že nedojde ke shodě. Každá strana říká něco jiného a můj názor je ten, že je to prostě politická záležitost a musí to být politické rozhodnutí. Měl jsem za to, že jde o zákaz provozu na Staroměstském náměstí, nic méně z těch zápisů a diskuzí jsem pochopil, že jde o zákaz celé této záležitosti. Musím říct, že nevím, jak mám tentokrát hlasovat, protože je mi jasné, že to byla záležitost, která vzešla od mého stranického kolegy. Určitě mě bude zajímat názor ostatních, jak se k této záležitosti staví. – Přemýšlel jsem při přípravě na dnešní kontrolní výbor, proč to vlastně vůbec teď máme tady, jak to souvisí s kontrolním výborem,“ vznesl dotaz, na který mu odpověděl opět Ondřej Prokop. „Je to z důvodu, že se na mě obrátili zástupci fiakristů, jelikož nebyla dodržena dohoda ze zastupitelstva. Já bych dnes nechtěl vést diskuzi, zda fiakristy ano, nebo ne, ale diskuzi, že bylo doporučeno, že to má být do konce roku 2023 a vlastně to rada nedodržela,“ vysvětlil. 
 

Psali jsme: Pražským fiakrům se krátí čas. Možná vyjedou před Silvestrem naposledy

 

Prokop dále požádal o další osvětlení celé situace pana Havla. „Rada nejdříve schválila úpravu v tržním řádu, která počítá s tím, že ta tržní místa končí k 1. lednu 2023. Pak v návaznosti na usnesení zastupitelstva, kdy zastupitelstvo doporučilo radě názor přehodnotit a případně otevřít diskuzi do konce roku 2023, tak měla zbýt zřízena pracovní skupina. Tu měla vést paní zastupitelka Mariana Čapková. Měli tam být zástupci jednotlivých klubů a pak z nějakého důvodu přímo na radě bylo stanoveno, že v té pracovní skupině budou zástupci ochránců práv zvířat, kteří vystupují proti fiakrové dopravě a na druhé straně třeba zástupci Státní veterinární správy, České zemědělské univerzity a Cechu fiakristů. Já jsem byl jmenován předsedou pracovní skupiny a zastupitelé tam byli nominováni pouze s hlasem poradním. Účastnil se toho ze zastupitelů předseda kontrolního výboru a paní zastupitelka Čapková. Pracovní skupina měla definovat, za jakých podmínek by bylo možné, aby to bylo všeobecně akceptovatelné, že tady fiakrová doprava bude provozována. Jenže záhy se ukázalo, že ty osoby z Hlasu zvířat fiakrovou dopravu za žádných okolností nechtějí. Tím pádem jsme nemohli definovat podmínky provozu a jak už bylo řečeno. Nedošlo ke shodě prakticky na jediném slovu v průběhu jednání té pracovní skupiny,“ uvedl Havel. „Tržní řád je vyhrazená kompetence Rady. Zastupitelstvo do toho nemůže vstupovat a měl tu být asi i pan radní Chabr, který má na starosti tržní řád. Ten by měl s věcně příslušným odborem zvážit nějakou úpravu. Já jsem slíbil fiakristům, že tu zprávu, kterou vám podávám tady, tak ihned po volbách předám novému radnímu, který bude mít na starosti tržní řád,“ doplnil.
 
Následovalo ujištění, zda zástupci kontrolního výboru správně porozuměli aktuální situaci. „Pochopil jsem, že výsledek byl ten, že by mělo být nějaké dočasné povolení za určitých podmínek. Vím, že se řešila problematika stravy koní, teplota byla nějak vyřešena. Výsledek v rámci navrhovaného usnesení je, že údajně došlo k nějaké chybě v souvislosti s radou a tu my doporučujeme napravit, aby záležitost byla dořešena do konce roku a nové vedení mělo možnost a čas se seznámit s touto problematikou,“ reagoval David Bodeček.
 
Ondřej Prokop ještě doplnil, že minulý rok se na zastupitelstvu přijalo usnesení, kdy zastupitelstvo doporučuje radě novelizovat položku tržního řádu, aby lhůta doby provozu respektovala dvouletou výpovědní lhůtu uvedenou v nájemní smlouvě s Cechem fiakristů. „Jde o to, že fiakritsté mají nájemní smlouvu na nějakou dobu a teď se jim tím tržním řádem nedovolilo to ani dotáhnout do konce doby té nájemní smlouvy. Myslím si, že bez ohledu na to, co si o tom kdokoliv myslí, tak by bylo fajn respektovat právní řád. Tady podle mě došlo k chybě. A také si myslím, že by bylo fajn, ať si za to nese politickou zodpovědnost nová rada, která řekne, zda fiarky chce za nějakých podmínek, nebo fiakry nechce a stojí si za tím.“
 

Čtěte také: Trpí koně fiakristů v centru Prahy? Veterinární kontroly to vyvrací

 
David Bodeček ještě zmínil jeden podstatný argument. „Jeden z těch argumentů, který se mi tam líbil, je srovnání služebních a sportovních koní. Pokud jdeme proti služebním koním, tak bychom měli diskutovat i koně sportovní. Tam je to stejná záležitost, že ti koně by v podstatě mohli být jakoby týraní. Takže já to podpořím, ale vycházím z toho, že je to záležitost dočasná a nové vedení bude mít možnost toto znovu projednat.“
 
Poznámku v diskuzi měl i další z členů kontrolního výboru Jan Wolf za SPOLU pro Prahu (KDU-ČSL). „Já si myslím, že fiakry k Praze patří, patřili a věřím, že budou patřit tak, jako patří k Vídni. Rozumím tomu, že je doba, jaká je. Dnes už člověk vytěsnil smrt ze života, přičemž je to naprosto přirozená záležitost. – Podobně je to i se zvířaty, zvíře patří k člověku, k jeho existenci a dělat, že tady zvířata nejsou, je prostě absurdní,“ zmínil v úvodu a připomněl takzvaný vídeňský systém provozu fiakristů. „Na zastupitelstvu jsme se bavili o tom, že by se použil vídeňský systém. Bylo by třeba několik míst, kde budou koně mít dostatečné podmínky. Nebudou na přímé výhni na Staroměstském náměstí dvanáct hodin, ale budou prostě pod nějakými přístřešky, které budou třeba na nábřeží. Nechci to teď specifikovat, ale takto to bylo i komunikováno na zastupitelstvu. Budu rád, pokud ta komise bude reflektovat, že koně k Praze patří a fiakry také.“
 
Prostor pro vyjádření dostal i předseda Cechu fiakristů a povozníků Čech a Moravy Josef Kočovský. „Rád bych doplnil ze zkušeností za více jak třicet let, co fiakry v Praze provozujeme, že v roce 1992 jsme na vlastní náklady fiakristů udělali stání pro koně na Staroměstském náměstí, kde jsme odizolovali podloží, zavedli jsme tam vodu a je to jediné místo na světě, kde jsou takové podmínky pro koně vytvořeny. – Chci říct, že tak, jak je postaráno koně v Praze, není nikde na světě. Ve Vídni se jezdí čtrnáct hodin, v Praze se jezdí šest hodin.“ Připomněl tak, že v mnohém mají fiakry v Praze přísnější podmínky než ti ve Vídni. Zmínil také, že se kladně k jejich provozu vyjádřila celá řada odborníků. 
 

Nepřehlédněte: Případ fiakristů může mít dopad na další odvětví, zní z ASCHK ČR

 
Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy Ondřej Prokop následně přednesl návrh usnesení, ve kterém kontrolní výbor doporučuje radě znovu projednat tržní řád tak, aby respektoval rozhodnutí zastupitelstva z 27. ledna 2022. V doporučení je, že má respektovat dvouletou lhůtu, tedy do konce roku 2023. V druhé části usnesení je, že kontrolní výbor žádá radního Chabra, aby připravil novelu tržního řádu s termínem bezodkladně, aby jej byli schopni na radě probrat během února či března, čímž by umožnili fiakristům zahájit sezonu v tradičním termínu na začátku dubna. Osm členů kontrolního výboru hlasovalo pro přijetí usnesení, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. 
 
Rozhodnutí s úlevou přijali i další přítomní členové Cechu fiakristů, mezi nimiž byl i Václav Luka. „Já si myslím, že je to určitý příslib napravit chyby, které udělala předcházející rada, i když ty signály jsou, že nová rada bude v podobném složení. Je tak otázka, jak se k tomu postaví,“ vyslovil určité obavy z dalšího vývoje. „Já v tom vidím ohromné nebezpečí, co se týče fiakristů, a nejen pro fiakristy, ale pro koně jako celek. Moje doména je dostihový sport a vidím, že je velice blízko k tomu, aby skupina, která likvidovala a snaží se likvidovat fiakry, tak přeskočila do Chuchle na náš dostihový sport,“ uvedl v rozhovoru pro EquiRadio.
 
To, že by se aktivity takzvaných ochránců zvířat mohly přesměrovat na další odvětví spojená s koňmi prý Luka zaznamenal již v průběhu dřívějších jednání. „To bylo vidět už při rozhodnutí rady, když zakázala fiakristy v Praze a signalizovala, že se to bude šířit po celé republice – Karlovy Vary a tak dále. Rozhodně je to politické. Mě moc mrzí, že tomu tlaku podlehli, protože je to velké nebezpečí. Je tu v podstatě snaha zachránit zvířata, ale přitom to řeší s absolutními nýmandy, s lidmi, kteří tomu vůbec nerozumí, neznají genezi, nevědí, jaká jsou ochranářská opatření z naší strany, jak se snaží komise fiakristů, aby koně měli co nejlepší a nejoptimálnější podmínky. Těch faktorů je tam hrozně moc. Oni to úplně opomenuli. Připadalo mi to jako diletantství. My jsme měli možnost osobně jednat s panem Pospíšilem a s magistrem Zábranským. V pozadí byla samozřejmě ta skupina ochránců. Bylo to absurdní, protože nás nechali dvě hodiny mluvit, vnímali to tak napůl a na konci řekli: ‚Nám se to stejně nelíbí a ty koně se obecně trápí a budeme dělat vše pro to, aby to nebylo.‘ Takže rozhodně je to politické. Chci jen věřit, že zdravý rozum zvítězí. Opravdu v tom vidím signál, že oni se s tím nespokojí. – Je to takový signál a precedent pro další obory – ať je to voltiž, parkur, nebo military. Dnes je těch disciplín mraky. Já v tom vidím veliké nebezpečí. Měli by se semknout, a neměly by být nečinné ostatní jezdecké disciplíny, jelikož je jen kousíček k tomu, aby skočili na ně,“ upozornil Václav Luka ve vysílání EquiRadia na to, že tato problematika se může velmi brzy týkat nejen fiakrů, ale všech odvětví spojených s využitím koní. 
 
Foto: Josef MalinovskýSledujete novinky o koních, jezdectví a dostizích na Jezdci.cz a pouštíte si pravidelně vysílání EquiTV.cz a EquiRadia.cz? Máme pro vás novinku - spouštíme Fancluby Jezdci.cz a EquiTV.cz EquiRadio.cz, jejichž prostřednictvím můžete podpořit další existenci našeho zpravodajství.

Zaplacením ročního nebo půlročního příspěvku umožníte, aby veškerý redakční obsah s výjimkou bonusů pro členy fanclubu zůstal nadále volně přístupný všem uživatelům a přímo se tak budete podílet i na propagaci všech koňských sportovních disciplín. Zároveň dostanete přednostní přístup k velké části našich materiálů, které si můžete přečíst v časovém předstihu, pravidelnou možnost získat různé slevy na zboží našich partnerů a účast v soutěžích o ceny.

Roční členství ve Fanclubu Jezdci.cz stojí 600 Kč, půlroční příspěvek je 300 Kč. Pokud chcete být členem obou fanklubů Jezdci.cz i EquiTV.cz, můžete využít zvýhodněnou variantu 1000 Kč (roční) a 500 Kč (půlroční). Další podrobnosti najdete na tomto odkazu.

Newsletter a komunity na síti

Kromě největšího českého serveru o koních Jezdci.cz, internetové televize EquiTV a stále populárnějšího EquiRadia pro vás připravujeme i pravidelný newsletter Jezdecký zpravodaj, který jednou týdně shrnuje vše podstatné z koňského dění a každý pátek ho doručujeme přímo do vašeho e-mailu.

K odběru toho nejlepšího z našeho zpravodajství se můžete přihlásit ZDE!

Novinky z jezdectví a dostihů můžete sledovat i prostřednictvím našich specializovaných skupin na Facebooku! Spravujeme pro vás:

Máme rádi parkury Jezdci.cz

Máme rádi dostihy Jezdci.cz

Máme rádi drezuru Jezdci.cz

Máme rádi vozatajství Jezdci.cz

Máme rádi všestrannost Jezdci.cz

Máme rádi reining a western Jezdci.cz

Máme rádi voltiž Jezdci.cz

Máme rádi vytrvalost Jezdci.cz

Máme rádi pony sport Jezdci.cz

FB Jezdci.cz

FB Jazdci.sk

FB EquiTV.cz a EquiRadio.cz


reklama 13C

NEPŘEHLÉDNĚTE