reklama 11D

Fiakristé napsali primátorovi Prahy. Žádají dodržení dvouleté výpovědi

 05.01.2022 18:45 | AUTOR: Josef Malinovský

ikonka

Předseda Cechu fiakristů a povozníků Čech a Moravy Josef Kočovský napsal primátorovi hlavního města Prahy Zdeňku Hřibovi otevřený dopis. Žádá jej o další jednání ohledně stanovišť pro koňské povozy a varuje před krajním řešením prodeje koní na jatka.

reklama 12A

 
V úvodu otevřeného dopisu Cechu fiakristů a povozníků Čech a Moravy primátorovi hlavního města Prahy Zdeňkovi Hřibovi vytýká Josef Kočovský to, že se o zrušení stanovišť pro koňské povozy na Staroměstském náměstí a ve Stromovce dozvěděli pouze z médií.
 
„Jsme nuceni s politováním konstatovat, že se k Cechu fiakristů a povozníků Čech a Moravy dostávají informace, a to výhradně prostřednictvím denního tisku, které se týkají rozhodnutí zastupitelstva hlavního města Prahy ve věci změny tržního řádu spočívající ve zrušení místa kočárového stání na Staroměstském náměstí v Praze 1, ke dni 1. 1. 2023. Podotýkáme, že jsme v tomto směru dosud neobdrželi žádnou listinu Vás jako pronajímatele, přestože máme na pronajaté místo řádnou nájemní smlouvu č. A/09/433/02 ze dne 28. 11. 1994, resp.  jejím dodatkem č. 6 ze dne 2. 6. 2014, jímž byla ujednána dvouletá výpovědní lhůta z pronajatého místa pro kočárové stání. Zdvořile poukazujeme, že tato doba není samoúčelná. Zohledňuje zejména tři aspekty, které se dotýkají nejenom finanční, ale také sociální oblasti a v neposlední řadě budoucnosti kočárových koní,“ stojí v otevřeném dopise adresovaném Zdeňku Hřibovi. 
 

Nepřehlédněte: Jeden den s pražskými fiakry. Koně v centru obdivují turisté i domácí

 
„Nastávající sezona pro rok 2022 kočárových vyjížděk bude svými výnosy s ohledem na omezený turistický ruch postačovat tolika na umoření dosavadních nákladů spojených s provozováním aktivit cechu fiakristů, tzn. ustájení, krmení, veterinární péče a podkovářské služby, výplaty zaměstnancům apod. K zajištění celkového provozu včetně údržby kočárů, navazuje každodenní práce okolo 80 osob, jejichž odborná způsobilost je zaměřena na práci s koňmi a jejich pracovní budoucnost bude nepochybně poněkud nejistá,“ podotýká předseda cechu fiakristů. 
 
Josef Kočovský s kolegy upozorňuje také na problém s případným dalším využitím kočárových koní. „Především namítáme, že zajistit budoucnost několika desítek kočárových koní ve lhůtě jednoho kalendářního roku je zcela nereálné, neboť takto specificky připraveného a opečovávaného koně nelze zaměňovat s jiným typem koní v otázce další využitelnosti.“
 
Zástupce fiakristů také připomíná, že jejich argumentaci včetně posudků odborníků někteří pražští radní nebrali v potaz. „Polemiku, zda kůň do města patří nebo nepatří, považujeme nyní za bezpředmětnou, přestože kůň byl ještě počátkem minulého století součástí každodenního městského života. Ostatně, ani námi předložené posudky a závěry předních autorit z oblasti veterinární péče a chovatelství koní České zemědělské univerzity v Praze, které vyzněly příznivě pro cech fiakristů, nebyly některými politickými reprezentanty hl. města Prahy akceptovány vůbec.“
 

Psali jsme: Kočovský: Fiakry v Praze patří k nejlepším v Evropě. Koně u nás netrpí

 
S ohledem na avizovaný termín zrušení stanovišť pro koňské povozy v Praze, které by mělo být k 1. lednu 2023 fiakristé žádají o citlivé posouzení a přehodnocení této doby, která dle jimi uvedených informací ani neodpovídá výpovědní lhůtě v nájemní smlouvě. „Lhůta jednoho roku pro ukončení našich aktivit je natolik tíživá, kdy se obáváme reality, že jediným možným způsobem řešení situace v roce 2023 bude nutné koně prodat jatkám, kam nás dotlačí přístup pseudohumanistů a ‚rádoby ochránců zvířat‘, se záměrem pro ukončení našich aktivit, které jsme zde, jak podotýkáme, bezproblémově nabízeli po dobu třiceti let,“ varuje Josef Kočovský, který je současně majitelem několika dotčených koní. 
 
„S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem a dále i k tomu, že naše dosavadní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem byly korektní, proto Vás žádáme o prodloužení výpovědní lhůty na dobu dvou let, tj. ke dni 1. 1. 2024. Vzhledem k naléhavosti řešení situace, považujte prosím toto podání jako podnět k dalšímu možnému projednání této záležitosti,“ dodává v závěru dopisu předseda Cechu fiakristů a povozníků Čech a Moravy Josef Kočovský.
 
Foto: Josef Malinovský


Sledujte vysílání EquiTV.cz nebo poslouchejte EquiRadio.cz

 

Přihlaste se k odběru týdenního newsletteru ZDE!

 

Jezdecký zpravodaj vychází každý pátek a je zcela zdarma. Přímo do vašeho e-mailu vám jednou týdně doručíme to nejzajímavější z našich webů - zpravodajství napříč disciplínami, rozhovory, podcasty i videa. Už nikdy vám nic podstatného z našeho servisu neunikne!

 

FB skupiny Jezdci.cz, EquiTV.cz a EquiRadio.cz

 
Novinky z jezdectví a dostihů můžete sledovat i prostřednictvím našich specializovaných skupin na Facebooku! Spravujeme pro vás:
 

Máme rádi parkury Jezdci.cz

Máme rádi dostihy Jezdci.cz

Máme rádi drezuru Jezdci.cz

Máme rádi vozatajství Jezdci.cz

Máme rádi všestrannost Jezdci.cz

Máme rádi reining a western Jezdci.cz

Máme rádi voltiž Jezdci.cz

Máme rádi vytrvalost Jezdci.cz

Máme rádi pony sport Jezdci.cz

FB Jezdci.cz

FB Jazdci.sk

FB EquiTV.cz a EquiRadio.cz


reklama 13C
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE