ŽIVĚ na EquiTV.cz: 25. 9. drezura Zduchovice, všestrannost Přeštěnice
reklama 11D

Zavřené sprchy, jídlo s sebou. Tato opatření chystají německé dostihy

 29.04.2020 16:55 | AUTOR: Martin Cáp |
AKTUALIZOVÁNO

ikonka

Německá dostihová autorita Deutscher Galopp zveřejnila několikastránkový seznam opatření pro chystané dostihy za zavřenými dveřmi. Prostudujte si hlavní části týkající se pohybu osob v areálech, hygienických pravidel a režimu pro aktivní účastníky.

reklama 12B
Evropské země, které jsou zatím nejdál v úsilí obnovit za různých omezení dostihový provoz, se nacházejí v podobné situaci. Mají připraveny upravené termínové listiny i pravidla na omezení pohybu osob na závodištích, ale zároveň čekají na definitivní slovo úřadů. Mnoho otázek tak zůstává otevřených.
 
Zatímco Francie nadále usiluje o obnovení sezony od 11. května a má se vyhnout dopadům dalšího posunutí sportovních akcí v zemi díky tomu, že spadá pod resort zemědělství, německá autorita Deutscher Galopp nadále pracuje s variantou zahájení 4. května v Dortmundu. Pondělní mítink má začít v 16:30, ale Němci stále čekají na oficiální povolení. Vzhledem k nejistotě, zda se zahajovací mítink skutečně odehraje, byla ve středu prodloužena uzávěrka startovních listin.
 
Prezidium Deutscher Galopp zároveň rozhodlo, že se až do konce května nebudou moci německých dostihů zúčastnit koně v zahraničním tréninku. Stránky Deutscher Galopp uvádí 31. květen, Jockey Clubu ČR bylo sděleno omezení "nejméně do 22. května". Vyloučení cizinců z německých dostihů bude znovu projednáváno v polovině května, kdy by mělo padnout rozhodnutí o dalším postupu.
 
Německá autorita průběžně zveřejňuje dopřesňování pravidel a změn doznává i termínová listina. 151. Idee Deutsches Derby v Hamburku bylo nově přeloženo z 5. na 12. července, aby se vyhnulo kolizi s klíčovým dnem v Chantilly, kde se první červencovou neděli poběží Prix de Jockey Club i Prix de Diane. German 1000 Guineas se zase posouvá o dva týdny na 21. června. Stejně jako v případě českých klasických dostihů zůstávají původní přihlášky - přijaté ještě před koronakrizí - v platnosti.
 
Deutscher Galopp zveřejnil v aktuálním čísle svého věstníku několikastránkovou koncepci opatření, která byla předložena ke schválení německým úřadům. Dostihy v tomto dokumentu nazývá výhradně výkonnostními zkouškami. Server Jezdci.cz přináší ukázky z hlavních ustanovení Deutscher Galopp.
 
 
Výkonnostní zkoušky se konají v otevřeném prostoru na rozsáhlé ploše v areálech o rozloze mnoha hektarů. Závodiště jsou dobře rozčlenena a ohraničena bariérami a oplocením, což umožňuje dodržení všeobecně platných pravidel pro veřejné prostory. Přítomné osoby mezi sebou mohou udržovat potřebný odstup 1,5 metrů. Přítomnost zájemců bez oprávnění ke vstupu v okolí závodiště nebo v nedalekých restauracích je vyloučena.
 
 
Obecná ustanovení
 
Deutscher Galopp očekává od osob, které se zúčastňují výkonnostních zkoušek, dodržování základních principů opatrnosti (každý se sám stará o ochranu své osoby) a solidarity (každý se cítí být zodpovědný i za ochranu ostatních). Pro účely provedení výkonnostních zkoušek přijímá Deutscher Galopp konkrétní opatření ohledně odstupu mezi lidmi a hygienických pravidel (viz níže).
 
Tato pravidla jsou závazná a budou kontrolovány oprávněnými osobami Deutscher Galopp. Nedodržení pravidel budou sankcionována. K těmto sankcím patří vedle napomenutí nebo peněžitých sankcí i okamžité vyloužení z prostoru závodiště. Přítomní se zavazují poslechnout nařízení osob s oprávněním Deutscher Galopp. Další pravidla vyplývají z následujících opatření.
 
 
Omezení vstupu
 
a) Na závodišti se nacházejí pouze osoby, které jsou nutné pro provádění výkonnostních zkoušek. Oprávnění vstupu nemají například majitelé koní. Dodržení tohoto ustanovení bude ošetřeno uzavřením některých vchodů a kontrolami na příjezdových cestách k závodišti.
 
b) Osoba, jejíž přítomnost není ještě, případně už, nutná, nevstupuje na závodiště, případně ho neprodleně opouští. Jinými slovy dochází k redukci zdržování se v areálu na nutné minimum.
 
c) Seznam přítomných osob sestavuje Deutscher Galopp a zpřístupňuje ho v podkladech pořadateli. Tento dokument obsahuje jednotlivé skupiny osob a rozděluje je podle místa pobytu a sektorů. Těmito místy pobytu jsou zejména prostor stájí, zázemí závodiště a samotná dostihová dráha. Průchod mezi jednotlivými sektory je umožněn jen v nutných případech.
 
d) Všechny osoby přítomné v den výkonnostních zkoušek musí být nahlášeny pořadateli k datu uzávěrky startovní listiny s adresami a kontaktními daty. V návaznosti na to obdrží osobní a nepřenosnou akreditaci na den výkonnostních zkoušek. Trenéři jmenují maximálně jednu osobu jako vodiče koně, resp. pro každého koně na startovní listině. S oznámením startujících koní je třeba dodat i kontaktní údaje (jméno, adresa, mobilní telefon). Pokud dojde po oznámení startujících koní ke změnám, je třeba tyto ohlásit pořadateli nejpozději v den před výkonnostními zkouškami do 18:00 hodin. Škrty ze seznamu přítomných osob jsou možné kdykoli.
 
e) Mimo to musí být u každé osoby prostřednictvím vhodných opatření, například měření teploty a krátké dotázání, prověřeno, že při vstupu do areálu nevykazuje žádné viditelné příznaky infekce Covid-19.
 
f) O vstupu jednotlivých osob na výkonnostní zkoušky s konečnou platností rozhoduje Deutscher Galopp. U každé osoby kontroluje doklady, zda je dotyčný akreditován.
 
g) Trenérům startujících koní je vstup na dostihy a do boxů umožněn. Majitelům naopak nikoliv.
 
h) Do areálu se přichází a odchází podle možnosti pouze jedním vchodem. V každém případě lze otevřít pouze tolik vchodů, kolik je logisticky bezpodmínečně nutné.
 
 
Hygienické předpisy a pravidla odstupu
 
a) Upuštění od obvyklých přivítacích rituálů, je třeba se vyvarovat jakéhokoli tělesného kontaktu.
 
b) Bezprostředně po vstupu na závodiště je třeba se přímou cestou vydat do sanitárního prostoru a důkladně si umýt a dezinfikovat ruce. Vodiči koní nosí jednorázové rukavice.
 
c) Osoby na závodišti musí nosit ochranu obličeje (např. rouška, srovnatelné zakrytí úst a nosu, šály atd.). Opatření platí i pro kontrolní personál.
 
d) Profesionální jezdci musí během výkonnostních zkoušek nosit vhodnou ochranu obličeje (viz bod c). V uzavřených prostorách je třeba dodržovat minimální odstup 1,5 metru od jiných osob, stejné opatření platí i pro volná prostranství.
 
e) Zejména nasedání a odsedlávání probíhá podle možnosti s odstupem 1,5 metru od ostatních.
 
f) Veškeré osoby, které vstoupí na závodiště, dostanou k dispozici zdarma dezinfekční prostředky a ochranu obličeje. Tyto je třeba během dne výkonnostních zkoušek používat, resp. nepřetržitě nosit. Především po kontaktu se sedlem, dresem atd. je třeba provést desinfekci. Profesionální jezdci si musí minimálně po každém dostihu umýt a dezinfikovat ruce.
 
g) Kliky a madla mají být v pravidelných intervalech dezinfikovány.
 
h) Připravena je izolační místnost, aby bylo možné izolovat osoby, u nichž se během výkonnostních zkoušek objeví symptomy onemocnění.
 
 
Průběh pro aktivní účastníky
 
a) Všichni koně se před výkonnostními zkouškami sedlají v sedlišti vedle paddocku. Po výkonnostních zkouškách se prvních pět umístěných odsedlává v prostoru pro odsedlání. Jezdci se neprodleně odebírají do vážnice k převážení. Dostihová komise může jezdce těchto koní osvobodit od převážení.
 
b) Jezdci dostávají přiděleno své místo v prostorech určených pro šatnu. Musí být dodrženy minimální rozestupy i další hygienická opatření. Sanitární zařízení můžou být využívána pouze jednotlivě nebo s potřebným odstupem. Sprchy jsou uzavřeny. Po odvážení se sedla nechávají vedle váhy, aby si je trenéři mohli vyzvednout. Sauna je uzavřena. Amatérští jezdci jsou vyloučeni.
 
c) Dekorace vítězů se nekoná. Gastronomie je uzavřena. Všichni zúčastnění si přinášejí vlastní občerstvení, catering není k dispozici. Trenéři a jezdci opouštějí areál závodiště co nejdříve po svém posledním dostihu.
 
 
Ilustrační foto: Václav Volf, fotovolf.com


K odběru se přihlašte ZDE!

 

Nový Jezdecký zpravodaj vychází každý pátek a je zcela zdarma. Přímo do vašeho e-mailu vám jednou týdně doručíme to nejzajímavější z našich webů - zpravodajství napříč disciplínami, rozhovory, podcasty i videa. Už nikdy vám nic podstatného z našeho servisu neunikne!

 

Novinky z jezdectví a dostihů můžete sledovat i protřednictvím našich specializovaných skupin na Facebooku! Spravujeme pro vás:
 

Máme rádi parkury Jezdci.cz

Máme rádi dostihy Jezdci.cz

Máme rádi drezuru Jezdci.cz

Máme rádi vozatajství Jezdci.cz

Máme rádi všestrannost Jezdci.cz

Máme rádi reining a western Jezdci.cz

Máme rádi voltiž Jezdci.cz

Máme rádi vytrvalost Jezdci.cz

Máme rádi pony sport Jezdci.cz


Štítky: dostihyNěmecko
reklama 13C
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE