EquiTV ŽIVĚ: dostihy, chladnokrevníci, paravoltiž, working equitation
reklama 11A

Půjdu do toho znovu. Mám jasné cíle, říká prezidentka ČJF Olga Plachá

 27.02.2019 17:30 | AUTOR: Josef Malinovský |
EXKLUZIVNĚ

ikonka

Rok 2019 je pro Českou jezdeckou federací rokem volebním. Celostátní konference, která rozhodne o složení vedení ČJF, se bude konat 10. dubna v Nymburce. Stávající prezidentku Olgu Plachou, která ohlásila svou kandidaturu, jsme požádali o rozhovor.

reklama 12B

 
Ing. Olga Plachá nastoupila své první volební období v pozici prezidentky České jezdecké federace v květnu 2015. V letošních volbách se chystá kandidovat znovu. Jak vnímá uplynulé čtyři roky a jaké má plány pro případnou další etapu ve vedení této sportovní organizace? To nám prozradila v rozhovoru, který vám nabízíme níže.
 
Vzpomenete si ještě, co byl nejsilnější důvod, proč jste tehdy přijala kandidaturu do této vrcholné funkce?
Byla jsem především poctěna takovou možností. Měla jsem pocit, že mohu něco vrátit do komunity, ze které pocházím a že mám co nabídnout, a to zejména znalost prostředí, zkušenosti s vedením lidí, práci a poctivost.
 
Které cíle se podařilo vašemu týmu zrealizovat a na co jste nejvíce hrdá? 
Nejvíce hrdá jsem na Jezdecký informační systém ČJF (JIS), jehož prostřednictvím jsme zlepšili servis pro naše členy. Naše kluby mohou samostatně obsluhovat svůj klub, členy a koně. Je možné se prostřednictvím JIS přihlašovat na závody, každý člen má také přístup k informacím o soutěžích, výsledcích, ale také o vzdělávacích akcích. Dále mě těší, že se podařilo zvýšit prestiž a zájem o účast našich nadaných sportovců ve Sportovních centrech mládeže (SCM). Úspěšné je i jejich navázání na reprezentaci a zahraniční trenéry. V neposlední řadě také významně narostly finanční dotace pro ČJF ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), a to nám mimo jiného umožnilo poskytovat další peníze do oblastních rozpočtů v rámci „Oblastní projektové podpory“.
 
Co bylo největší překážkou v dosahování stanovených cílů? Splnila práce pro ČJF vaše osobní očekávání?
Měla jsem energii a elán, ale vůbec jsem netušila, že je tolik potřeba mít dobře postavený tým schopný se dohodnout.  Nevěděla jsem, jak rozdílné je být členem kolektivního orgánu, ve srovnání s tím být jednatelem vlastní firmy. Moje osobní očekávání bylo zcela jiné, ale to neznamená, že by mě práce pro ČJF nenaplňovala. Potkala jsem mnoho úžasných lidí, sportovců a nadšených koňařů, kteří mě vždycky dodali novou energii. A právě pro ně tu jsem.
 
Jak se za čtyři roky změnil mediální obraz jezdectví a atraktivita mezi ostatními olympijskými sporty? 
Vnímám ČJF jako respektovanou organizaci mezi ostatními sportovními svazy v rámci ČUS i ČOV. Byla jsem jako zástupce ČJF opakovaně zvaná na schůzky zástupců dvaceti nejvýznamnějších sportovních svazů, kde jsme na půdě Českého olympijského výboru (ČOV) diskutovali o potřebách sportovních svazů v oblasti financování z dotací MŠMT. Naše olympijské disciplíny jsme úspěšně prezentovali v Olympijské vesničce na Lipně. Tento úspěšný projekt organizoval ČOV během OH v Rio de Janeiru. Ve spolupráci s mediální agenturou Medea jsme realizovali rozhovory s našimi jezdci, které lze najít na internetových portálech či v měsíčních periodikách. Pracujeme na internetové prezentaci „Jezdectví pro všechny“, kde chceme přiblížit naše disciplíny laické veřejnosti. Máme před sebou ještě hodně práce. Výborné je, že se naši sportovci svými výkony postupně dostávají do podvědomí veřejnosti. A pokud se dostaneme na OH do Tokia, čemuž pevně věřím, posune nás to zase o kus dál. 
 
Jedním z vašich cílů bylo rozšířit VV ČJF o člena, který by zastupoval jednotlivé oblasti a také dalšího člena, který by měl na starosti marketing a medializaci jezdeckého sportu. Výkonný výbor se sice rozrostl o dva členy, ale jejich úloha je spíše jiná, avšak oficiálně nespecifikovaná. Jak se tedy postupně tyto cíle měnily?
V průběhu volebního období jsem vyhodnotila, že je potřeba posílit VV o člena, který se bude zabývat informačními technologiemi. Projekt takového rozsahu jako byl a je JIS, potřeboval podporu ve vedení ČJF.  Stejně tak práce na koncepci rozvoje sportu, navázání Sportovních center mládeže (SCM) na reprezentaci byla pro ČJF velkým přínosem. Samozřejmě to také souvisí se zaměřením konkrétních kandidátů do VV, protože najít vhodné dobrovolníky, ochotné věnovat svůj volný čas práci v ČJF, není nic jednoduchého. Navíc dobře fungující Rada, složená ze zástupců jednotlivých oblastí, moji původně zamýšlenou pozici ve VV plně nahradila. Ve složení VV pro další období již počítám s pozicí pro marketing a medializaci.    
 
Za jedno volební období došlo ve VV ČJF ke dvěma změnám na postu viceprezidenta pro ekonomiku a následně je post více než rok bez obsazení. Jak vnímáte problematické obsazení na takto důležité pozici?
Samozřejmě to práci VV zkomplikovalo. Pro mě osobně to znamenalo převzetí některých agend a větší zapojení do každodenního fungování ekonomického oddělení ČJF. Nicméně zřízení ekonomické komise v roce 2018 výrazně přispělo ke zlepšení komunikace a výstupů z účetnictví pro oblasti a odborné komise. Práce ve výkonném výboru je velmi časově náročná, jak už jsem zmínila, je to také o neustálém hledání konsensu, shody, s ostatními členy VV, tedy může se stát, že v průběhu volebního období některý člen vyhodnotí, že je lepší svou pozici opustit.  
 
S ekonomikou souvisí otázka na rozpočet ČJF, který je pro rok 2018 plánován jako deficitní. Co je hlavním důvodem? Jaká opatření se chystáte ve spolupráci s dalšími členy vedení učinit, aby nedocházelo k dalšímu deficitu?
Deficitní rozpočet nezaměňujme se schopností platit účty. ČJF je velmi stabilní a má dostatečnou rezervu pro případný výpadek příjmů. Tedy pokud byl v roce 2018 plánován mírně deficitní rozpočet, nevidím na tom nic, co by vyžadovalo nějaká opatření. Navíc to souvisí se strukturou příjmů nebo případným čerpáním rezerv na oblastech. 
 
V jakém stádiu je příprava rozpočtu na rok 2019?
Rozpočet na rok 2019 je připravován dle pravidel stanovených v dokumentu „Zásady sestavování, čerpání a vyhodnocování rozpočtu“. Tato vnitřní pravidla řešící problematiku rozpočtu ČJF byla schválená Radou ČJF dne 6. prosince 2016. Proces rozpočtování byl tedy zahájen již v listopadu 2018, shromažďují se podklady z odborných komisí, oblastí a centrály, a bude zakončen předložením návrhu rozpočtu Radě ČJF v termínu do 31. března 2019. 
 
Jak jste obecně spokojena s ekonomickým fungováním ČJF a financováním jezdeckého sportu?
Dotační politika MŠMT se za poslední dva roky velmi zpřehlednila a příjem z dotací tohoto ministerstva pro ČJF zaznamenal nárůst 10 milionů Kč! Tento nárůst byl možný díky naší silné členské základně, ale také díky naší aktivitě, kdy se nám daří zpracovat úspěšné projekty a získat pro ně podporu. Pozitivně hodnotím zejména to, že již na podzim je známo, s jakou minimální částkou, můžeme na další rok počítat. Na druhé straně to na nás klade větší nároky na vyúčtování těchto dotací. Určitě máme rezervy v získávání peněz od marketingových partnerů. Tam je prostor, který máme v úmyslu v dalším období lépe využít.
 
Letošní rok je rokem olympijských kvalifikací. Budou se reprezentační družstva pokoušet získat kvalifikaci na olympijské hry 2020 v Tokiu?
Ve skocích naše olympijská skupina získala dvě místa pro družstva a dvě pro jednotlivce, kteří se mohou kvalifikovat z naší skupiny. Všichni si pamatujeme, jak skokovému družstvu, ale také jednotlivci Alešovi Opatrnému, unikla poslední olympiáda jen o kousek. Šance v letošním roce určitě jsou pro skokové družstvo, případně jednotlivce. A co je potěšující, o olympijskou kvalifikaci se pokusí také naše drezurní družstvo. 
Jezdci všestrannosti mají možnost vyjet na olympijskou kvalifikaci do Polska a věřím, že se alespoň jeden jezdec o kvalifikaci na OH pokusí.
Reprezentační týmy komunikují s šéfem ekipy, či předsedou odborné komise. Sezona je rozplánovaná tak, aby reprezentační výjezdy umožnily, co nejlepší přípravu dvojic pro splnění kvalifikací. 
 
Nicméně, pojďme k blížící se volební konferenci. Máte už konkrétní kandidáty na členy Výkonného výboru, s nimiž byste ráda spolupracovala? Počítáte s personálními změnami?
Ve svém týmu bych ráda měla Ludmilu Šedou na ekonomiku, Jiřího Skřivana na sport, Martina Blažka na vzdělávání (případně IT), Kláru Šalkovou na mládež a sportovní centra mládeže, Martina Pecku na marketing, Bohumila Rejnka na zahraniční sport. Jednám ještě s dalšími adepty, kteří jsou ochotni pro ČJF pracovat a využít svých zkušeností ve prospěch jezdeckého sportu. A samozřejmě záleží na delegátech konference, zda je můj tým a volební program osloví.  
 
Můžete představit hlavní cíle, které jste si stanovila pro další volební období?
Nejdříve chci své cíle představit delegátům na konferenci ČJF.
 
Jak byste zhodnotila volební období let 2015 až 2019, v němž působíte jako prezidentka ČJF?
Pro mě osobně to bylo velmi náročné období, které vyžadovalo nesmírnou časovou flexibilitu, schopnost posoudit priority a efektivitu řešené problematiky. Bylo to období seznamování se s problematikou, tvrdé učení, získávání zkušeností, stavění systému a také investic do budoucna. Vše teď já a celý můj tým můžeme zúročit ve prospěch členské základny v dalším volebním období.
 
Pokud byste měla vybrat hlavní důvody, proč by delegáti na konferenci ČJF měli dát hlas právě vám, které by to byly?
Protože mám zkušenosti, odhodlání, jasné cíle, mám skvělý tým a chci to do toho znovu jít. 
 
Děkuji za rozhovor!


KLIKNĚTE ZDE

Nepřehlédněte také příbuzné články pod odkazy níže!


reklama 13C
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE