reklama 11C

reklama

O sezonách ČJF 2015-2016 se Zdeňkem Studencem

 02.01.2016 10:30 | AUTOR

V naší pravidelné rubrice nám odpověděl na několik otázek také člen Rady České jezdecké federace za oblast Vysočina ing. Zdeněk Studenec. Dozvíme se, jak hodnotí sezonu 2015, a jaká bude práce výboru v příští sezoně.

reklama 12A

Oblast Vysočina úspěchy zejména ve všestrannosti. Ilustrační foto: archiv Jezdci.cz

Dalším z členů Rady ČJF je ing. Zdeněk Studenec, který je předsedou oblasti Vysočina. Také on nám odpověděl na otázky v naší pravidelné anketě.  
 
V roce 2015 proběhly volby na celorepublikové i oblastní úrovni. Vy jste v roli předsedy zůstal a pokračujete v práci. Co je dlouhodobě hlavní prioritou pro váš OV?
 
Dlouhodobou prioritou pro oblast Vysočina je zvyšováni výkonnostní úrovně parkurových jezdců – Vysočina patří k slabším oblastem v tomto odvětví jezdeckého sportu. Dále podpora drezurních soutěží a vytváření příznivějších podmínek pro drezuru, podpora stylových soutěží, zajištění dostatečných financí pro výše uvedené priority, organizace Skokového a drezurního poháru Vysočiny a zajištění financování těchto projektů. Skokový pohár Vysočiny se již stal tradicí a neustále se zvyšuje zájem jezdců i funkcionářů o soutěže.
 
Po dobrých zkušenostech s touto motivací soutěžících jsme od letošního roku zorganizovali Drezurní pohár Vysočiny, který se setkal s příznivou odezvou u jezdců, a překvapila nás vysoká účast v jednotlivých kolech.
 
S tím souvisí cílevědomá práce se sponzory, kteří nám pomáhají zajistit financování těchto aktivit.
 
Co byste v rámci práce OV vyzdvihl, že se podařilo, nebo daří v uplynulém období…?
 
Na konferenci byl podstatně obměněn Oblastní výbor a zatím se zdá, že se daří vytvořit dělný kolektiv, který bude schopen náročné úkoly dobře zvládat. Dobře funguje sportovní komise a daří se trvale zlepšovat i propagaci jezdeckého sportu na Vysočině.
 
Co naopak je třeba ještě měnit, nebo na čem budete v příštím roce pracovat?
 
Zvýšené úsilí oblastního výboru bude věnováno vedle výše uvedených priorit zajištění vyrovnaného rozpočtu jednak získání vyšších příjmů a lepší kontrole účelnosti výdajů. 
 
Trvale se nám také rozšiřuje počet subjektů registrovaných v naší oblasti a na toto bude dále zaměřena zvýšená pozornost. Chceme také zlepšit propagaci stylového ježdění, kde ze strany některých trenérů a cvičitelů přetrvává určitá skepse.
 
Jedním ze základních kamenů ČJF, a v podstatě každého sportovního svazu, je vzdělávání – má oblast nějaké vlastní projekty, jak podpořit začínající talenty? Chystá se třeba něco pro rok 2016?
 
Na vzdělávání klademe neustále důraz a chápeme ho jako jednu z prvořadých otázek naší práce. Již několik let organizujeme semináře pro cvičitele a trenéry skokanů a v letošním roce jsme poprvé zorganizovali drezurní seminář, který se setkal s nebývalým zájmem. 
 
V těchto aktivitách budeme stále pokračovat, protože je to základ pro zvyšování úrovně jezdeckého sportu. Semináře jsou zaměřeny jednak na teoretickou část, bezpečnost a praktickou část, kde školitelé na figurantech vysvětlují přípravu jezdců a koní od nejnižší úrovně po úrověň „S“. Samozřejmostí jsou refreshinky pro rozhodčí.
 
Prostřednictvím obou oblastních pohárů působíme také na pořadatele soutěží ke zvyšování vybavenosti sportovišť a kolektivů zajišťujících tyto soutěže. Pořadatele pravidelně na našich setkáních na konci roku také vyhodnocujeme.
 
V oblasti také probíhá řada soustředění pro různé skupiny jezdců se zkušenými trenéry.
 
Jaké sportovní úspěchy byste mohl připomenout za sezonu 2015, kteří zástupci vaší oblasti jí reprezentovali na MČR i například mezinárodních závodech?
 
Naše oblast je tradičně úspěšná v odvětví všestrannosti – letos naše družstvo přivezlo zlatou medaili z MČR a toho si velmi ceníme, je to výsledek systematické práce našich trenérů. Ceníme se také toho, že po mnoha letech se rozšiřuje zájem v oblasti i o vytrvalostní ježdění, kde naši jezdci dosáhli úspěchů i na mezinárodních závodech a v příštím roce se poprvé budou u nás konat soutěže ve voltiži, které se věnují nově na Vysočině 2 kluby.
 
Také naši skokani mají trvale vzestupnou úroveň a v posledních 3. letech se zúčastňují mistrovství republiky, což v minulosti prakticky nebylo.
Rozvíjí se také zájem dětí a pony sportu, poprvé se letos konalo mistrovství oblasti pony.
 
Jmenovitě nechci uvádět jednotlivé jezdce, toto vyhodnocení provádíme každoročně na společenském setkání, které se bude konat 23. ledna v Hybrálci u Jihlavy.
 
Co osobně byste si přál do roku 2016? 
 
Moje největší přání pro rok 2016 je, aby v ČJF a jejich orgánech skončilo ovzduší konfrontace a napadání a úsilí se sjednotilo na všem, co prospěje jezdeckému sportu. To platí i pro oblasti a kluby. 
 
Držím pěsti pro štěstí novému výkonnému výboru, paní prezidentce a nám všem, aby se nám tento nesnadný úkol podařilo zvládnout. Všem členům a sympatizantům ČJF přeji do příštího roku hlavně zdraví, elán a hodně pozitivní energie.


reklama 13D
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace