reklama 11A

reklama

O sezonách ČJF 2015-2016 s Miloslavem Vítkem

 16.12.2015 11:55 | AUTOR

Blíží se kvapem konec roku, a to je vždy čas k bilancování, hodnocení a zároveň těšení se, co přinese rok další. Při této příležitosti jsme oslovili předsedy oblastí ČJF a manažery komisí s malou anketou. Jak proběhla sezona a jaká bude ta další?

reklama 12A

Předseda Pražské oblasti ČJF Miloslav Vítek je také aktivním jezdcem. Foto: archiv Jezdci.cz

Prvním z funkcionářů České jezdecké federace, jehož odpovědi na anketu vám přinášíme, je Miloslav Vítek, předseda oblasti Praha, aktivní jezdec a trenér.  

 
V roce 2015 proběhly volby na celorepublikové i oblastní úrovni. Vy jste byl zvolen předsedou oblasti Praha právě při konferenci konané na jaře 2015. S čím jste do OV vstupoval, a daří se naplnit vaše cíle? Je něco co vás zaskočilo, nebo naopak příjemně překvapilo v nové roli?
 
Do pozice funkcionáře ČJF jsem vstupoval s pocitem, že se federace zapomněla někde hluboko v minulosti, jako sportovní svaz se vzdálila svým členům a měl jsem chuť na tom něco změnit. To jsou cíle, které se nemohou naplnit za osm měsíců, ale rozhodně se podařilo položit základy pro to, aby se ČJF vyvíjela směrem, jaký jsem si představoval. V čele máme osobnost, kterou nám mohou ostatní sportovní svazy závidět a nám předsedům oblastí se daří jako Radě ČJF pracovat tak, abychom paní prezidentce byli rovnocenným a konstruktivním partnerem pro společnou práci na rozvoji jezdeckého sportu v ČR. Zaskočila mne celková nefunkčnost a zastaralost ČJF jako sportovní organizace. Příjemným překvapením je počet jezdců, kteří se na budoucnost ČJF dívají jako a chtějí pro to něco dělat.
 
Co byste v rámci práce OV vyzdvihl, že se podařilo dokázat za necelý rok, co jste ve funkci…?
 
Jak jsem řekl, ve funkci předsedy OV ČJF Praha jsem něco přes osm měsíců a i všichni ostatní členové OV byli nově zvolení. V uplynulém období jsme se museli rychle seznámit s úkoly a činností oblasti a zajistit její běžný provoz. Založil jsem facebookový profil oblasti, kde se snažím informovat o dění v oblasti.  Museli jsme najít partnery pro pořádání oblastních mistrovství v jednotlivých disciplínách, provést analýzu příjmů a výdajů oblasti a sestavit rozpočet pro rok 2015, který jsme společně s jasnými rozpočtovými pravidly zveřejnili na webu oblasti, zavedli jsme příspěvek na veterináře pro pořadatele závodů, změnili jsme systém příspěvků na účast na MČR, pracujeme na systému tvorby žebříčků pražských jezdců, máme schválené pořádání slavnostního večera pro členy oblasti. Za důležité považuji nebrat oblast odděleně od celé ČJF, proto jako nejdůležitější splněný cíl uvedu právě probíhající výběrové řízení na nový informační systém ČJF, jehož zavedení je základem pro další rozvoj práce oblastí.
 
Co naopak je třeba ještě měnit, nebo na čem budete v příštím roce pracovat?
 
Práce je opravdu mnoho a dlouhodobým cílem je dobrým informačním systémem snížit administrativní zatížení sekretářů oblastí tak, aby hlavní část jejich práce spočívala v komunikaci se subjekty a podpoře jezdeckého sportu v oblasti. Souvisí to také s prací na novém systému rozpočtování činnosti ČJF, které se nyní vedení věnuje. Naším cílem je, aby se zefektivněním činnosti federace ušetřilo a tyto finanční prostředky se spolu s různými granty ve větší míře vracely na rozvoj jezdeckého sportu, především na vzdělávání jezdců, ale i trenérů, rozhodčích, či stewardů. Dále chceme hledat cesty, jak pomoci pražským pořadatelům oficiálních i hobby závodů, aby jejich počet nebyl tak žalostně nízký.
 
Jedním ze základních kamenů ČJF, a v podstatě každého sportovního svazu, je vzdělávání. oblast nějaké vlastní projekty, jak podpořit začínající talenty? Chystá se něco pro rok 2016?
 
Sám jsem nejen jezdcem, ale i dlouholetým trenérem a problematika vzdělávání je mi blízká. Jak jsem řekl, rozvoj vzdělávání na úrovni oblasti i celé ČJF je naší dlouhodobou prioritou, ale věci je třeba dělat postupně, jak na sebe logicky navazují. Nyní se nejdříve musíme vypořádat s administrativou a hospodařením. Oblast Praha je v podpoře mladých talentů dlouhodobě aktivní především díky projektům v rámci grantového programu hlavního města Prahy „Systémové a rozvojové projekty na podporu sportu dětí a mládeže“. V rámci tohoto programu budeme v lednu podávat žádost o grant již čtvrtým rokem a již jsme e-mailem i na webových stránkách oblasti vyzvali pražské subjekty k účasti v našem projektu.
 
Jaké sportovní úspěchy byste mohl připomenout za sezonu 2015, kteří zástupci vaší oblasti reprezentovali na MČR i například mezinárodních závodech?
 
Oblast Praha na různých MČR reprezentovalo skoro 100 jezdců. Udělali nám radost všichni od dětípo seniory. Nebudu jmenovat, nerad bych na někoho zapomněl, což jistě chápete při tomto velkém množství.
 
Co osobně byste si přál do roku 2016, a co bude nadále prioritou pro vaší práci?
 
Osobně bych si přál hlavně pevné zdraví a to jak pro jezdce, tak i pro jejich čtyřnohé svěřence. Priority jsem vyjmenoval už v předešlých odpovědích, ale snad jedna ještě je důležitá a to informovanost jezdecké veřejnosti.


reklama 13A

Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace