reklama 11B

reklama

O sezonách ČJF 2015-2016 s Markétou Kvapilovou

 30.12.2015 10:50 | AUTOR

V tomto díle naší pravidelné rubriky, ve které manažeři disciplín a členové Rady České jezdecké federace hodnotí průběh uplynulé sezony a prozrazují plány do roku 2016, nám odpovídala na otázky ing. Markéta Kvapilová.

reklama 12D

Markéta Kvapilová (uprostřed) je zkušenou rozhodčí a od roku 2015 členkou Rady za Východočeskou oblast ČJF. Foto: Dostihový spolek, a.s.

Jedním z členů Rady České jezdecké federace, kteří byli zvoleni do čela oblasti ve volbách v roce 2015 je ing. Markéta Kvapilovápředsedkyně Východočeské oblasti ČJF. Také ona nám ochotně odpověděla na otázky v naší rubrice…
 
V roce 2015 proběhly volby na celorepublikové i oblastní úrovni. Vy jste byla zvolena předsedkyní právě při konferenci konané na jaře 2015. S čím jste do OV vstupovala, a daří se naplnit vaše cíle? Je něco co vás zaskočilo, nebo naopak příjemně překvapilo v nové roli?
 
V OV VčO pracuji již třetí volební období, tušila jsem tedy, do čeho vstupuji. Situace v ČJF prochází svým zákonitým vývojem, vedení ČJF se zcela změnilo a je tedy potřeba postupovat v souladu s nastoleným stavem. V osobě prezidentky ČJF je záruka, že nově utvářený systém bude mít smysl.
 
Co byste v rámci práce OV vyzdvihla, že se podařilo za necelý rok, co jste ve funkci…?
 
Ve své práci v rámci OV pokračuji v systému, který se nastavil v průběhu minulých let. OV VčO je složen ze 7 členů, do výboru byli zvoleni 2 noví zástupci, každý z nás je trochu jinak jezdecky i lidsky zaměřený, diskuze jsou mnohdy bohaté. Během prvního roku se nám společně podařilo rozdělit si funkce dle svého zaměření a začít plnit jednotlivé úkoly v rámci oblasti a i když společně diskutujeme nad jednotlivými úkoly, respektujeme se navzájem. Ze strany členů oblasti je cítit podpora a dostáváme nové podněty. Za to bych chtěla jim všem poděkovat. 
 
Co naopak je třeba ještě měnit, nebo na čem budete v příštím roce pracovat?
 
Nejsem zastánkyní radikálních změn, podle mého názoru je potřeba systematicky pokračovat v nastoleném režimu a ten přizpůsobovat dle nastalých okolností a možností. 
 
V poslední době je čím dál tím více vidět vliv okolních jezdeckých federací na vývoj v ČJF. Vím, že není potřebovat vymýšlet vymyšlené a vyzkoušené, ale bylo by vždy potřeba zohlednit nové myšlenky dle situace v České republice – početní základna koní, jezdců, jezdecká a občanská vyzrálost, ekonomické možnosti apod. Máme velký dluh v jezdeckém vývoji vzhledem k sousedním zemím, ale nejsem si jistá, že slepé kopírování bez přizpůsobení českým poměrům je tou nejlepší cestou. 
 
K tomu mně však pořád chybí jasná osa – vzdělávání – systém soutěží. Jezdeckému sportu se věnuje velký počet lidí, jenom v naší oblasti přibude ročně cca 100-120 nových jezdců, kteří složí ZZVJ.
 
Do budoucna je potřeba více pracovat i na propagaci jezdeckého sportu. V rámci oblasti okrajově spolupracujeme s východočeskou televizí V2, snažíme se uvádět výsledky našich jezdců do krajských sportovních přehledů.  Je však potřeba se na propagaci více zaměřit, vždyť výsledky mnohých jezdců si pozornost veřejnosti a případných sponzorů jistě zaslouží.
 
Jedním ze základních kamenů ČJF, a v podstatě každého sportovního svazu, je vzdělávání – má oblast nějaké vlastní projekty, jak podpořit začínající talenty? Chystá se něco pro rok 2016?
 
Vzdělávání bylo vždy prioritou východočeské oblasti. Již v minulosti jsme se snažili svým členům umožnit jezdecké vzdělání formou různých soustředění a vzdělávacích seminářů – skoková a drezurní soustředění pro talentovanou mládež financovaná VčO, organizování otevřených soustředění pro ostatní jezdce s finačním příspěvkem oblasti, pravidelná každoroční školení rozhodčích, stavitelů, výukové lekce pro cvičitele.  V těchto akcích pokračujeme i nadále.
 
V rámci VčO byl uspořádán kurs pro nové stavitele parkurů (zahájen v roce 2014), letos v prosinci byl zahájen kurs pro nové rozhodčí. Pochopitelně snahou OV je i současně zapojovat v co největší míře nově vyškolené funkcionáře do práce  při závodech.  
 
Již několik let podporujeme pořádání pony soutěží, stylových a drezurních soutěží. Jedná se o finanční příspěvek pro pořadatele, aby se jim tento typ soutěží vyplatilo vypisovat i při nižším počtu účastníků.
 
Již několik let vyplácíme účastníkům MČR finanční příspěvek, odměňujeme nejúspěšnější sportovce naší oblasti v rámci galavečera oblasti.
 
V roce 2015 jsme zavedli novinku pro vzdělávání drezurních rozhodčích, jezdců cvičitelů, popř. dalších zájemců„ Hovory o drezuře“. Jedná se o obdobu stínového posuzování předváděných výkonů v průběhu drezurních soutěží pod vedením zkušeného drezurního rozhodčího. 
 
Jak jsem již uvedla, vzdělávání a výuka jezdecké etiky je naším prvořadým zájmem. S velkou lítostí sledujeme, jak se mnohdy při zacházení s koňmi „koňařina“ vytrácí. V letošním roce jsme v rámci všech OM pořádali soutěž v předvádění koní pro účastníky OM v kategorii dětí, juniorů a mladých jezdců. I když musím přiznat, že z počátku tato akce byla přijímaná s nevelkým nadšením, podařilo se celkovým pojetím ze strany hodnotících předat své zkušenosti a poznatky a oprášit tímto způsobem mnohdy opomíjené zásady. 
 
Obě výše uvedené akce měly velice příznivý ohlas a jistě budeme pokračovat i v roce 2016. Pro  rok 2016 připravil OV VčO pro své členy zcela nový sponzorsky podpořený projekt NOVIC CUP. Tento projekt je určený pro kategorii začínajících jezdců po složení ZZVJ do 16 let věku. V prvním ročníku budou do výsledků zahrnovány pouze vybrané skokové soutěže (jsou vyloučeny soutěže na čas), do budoucna bychom chtěli tento projekt rozšířit i pro soutěže drezurní a soutěže všestrannosti. 
 
Jaké sportovní úspěchy byste mohla připomenout za sezonu 2015, kteří zástupci vaší oblasti jí reprezentovali na MČR i například mezinárodních závodech?
 
Zástupci východočeské oblasti se pravidelně ve velkém počtu účastní nejen MČR , ale často úspěšně reprezentují ČR i v zahraničí. - v letošní sezóně 3 juniorské jezdkyně na ME ve všestrannosti, 2 reprezentanti (kategorie děti a mladí jezdci) na ME ve skocích, 1 reprezentant na ME v soutěži čtyřspřeží. 
 
Každoročně má naše oblast cca 100 startů na domácím šampionátu. Ceníme si všech úspěšných startů, letos reprezentanti VčO získali celkem 18 medailí, z toho 15 individuálních – skoky 3, drezura 2, všestrannost 4, pony 2, spřežení 4 medaile.
 
Jezdcům oblasti se pravidelně daří v týmových soutěžích . Jezdci všestrannosti v soutěži družstev opět navázali na předchozí úspěchy (každoročně se dařilo získat minimálně jednu medaili) a  letos přivezli stříbrnou a bronzovou. V  posledních 3 letech nás těší svými výkony i junioři ve skocích - v soutěži družstev. Letos se jim podařilo získat medaili nejcennější! 
 
Za výbornou reprezentaci naši oblasti patří všem velký dík.
 
Co osobně byste si přála do roku 2016, a co bude nadále prioritou pro vaší práci?
 
Do roku 2016 bych sobě i všem lidem kolem sebe přála hlavně hodně zdraví a elánu k překonávání všech životních překážek. Přála bych si, aby se lidé vzájemně poslouchali, respektovali se a povznesli se nad zbytečné neshody.
 
Moji prioritou v rámci práce v ČJF bude vždy hájení rozumných nápadů, které budou ku prospěchu nejen členům východočeské oblasti, ale prospějí celé ČJF.


reklama 13C
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace