reklama 11B

Krádež versus stěhování v kanceláři SCHČT

 21.01.2017 17:44 | AUTOR

Ve Svazu chovatelů českého teplokrevníka (SCHČT) to i přes venkovní mrazivé teploty opět vře. Pověřený člen tzv. „červnového předsednictva SCHČT“ Ing. Rostislav Zich informoval naši redakci o údajném odcizení mj. účetních dokladů ze sídla SCHČT...

reklama 12A

 
Prohlášení předsednictva SCHČT zvoleného na humpolecké konferenci v červnu 2016, jehož složení je: Ing. Rostislav Zich, Ing. Jana Kreidlová, Jan Chýle, Ing. Jaroslav Malý a Zdeněk Hrnčíř, bylo uveřejněno také na webu www.svazct.cz. Níže jej uvádíme v plném znění...
 
„Vážení chovatelé, v pátek dne 20. 1. 2017 po dvanácté hodině byly z místa sídla firmy SCHČT odcizeny téměř všechny účetní doklady od roku 2002, téměř celý obsah archivu SCHČT, stolní počítače, scaner, telefon, kopírky, razítka, hlavní dokumenty svazu, smlouvy, zápisy a mnoho dalších kancelářských věcí a podkladů. Tyto věci odcizili jmenovitě pan Miloslav Perníček, Ing. Ladislav Krulich, Ing. Barbora Králová za asistence účetní SCHČT Zdeňky Pavelkové a několika mužů zřejmě cizí národnosti se stěhovacími vozy. Na místo byla přivolána Policie ČR, která zapsala výpovědi obou stran. Pan Perníček a spol. se prokazovali jako statutární zástupci SCHČT na základě zápisu z neplatné ‚konference‘ v Jihlavě 7. 12. 2016, který dosud není ani zveřejněn na stránkách SCHČT! – Zarážející je fakt, že byly odcizeny převážně účetní doklady a smlouvy, zatímco šanony s chovatelskou problematikou byly ponechány na místě. Jde tedy bývalým členům předsednictva SCHČT opravdu o chov koní a hájení zájmů chovatelů??? – Kdo z vás chovatelů si myslí, že žije v demokratické zemi a ne pod vládou několika diktátorů, kteří neberou v potaz prakticky žádné názory a rozhodnutí chovatelů ani zákony této země, přijďte osobně na oblastní schůze SCHČT, ze kterých vzejdou kandidáti na post předsedy svazu, a na kterých budou navrženy změny stanov SCHČT.“
 
Redakce Jezdci.cz kontaktovala v sobotu 21. ledna 2017 předsedu tzv. „prosincového předsednictva SCHČT“ Miloslava Perníčka se žádostí o stanovisko k zaslané informaci druhé strany. Dle sdělených informací šlo o dočasné přestěhování sekretariátu z důvodu zajištění chodu svazu. Oficiální vyjádření by mělo být publikováno v brzké době na webu www.schct.cz
 
Krize ve Svazu chovatelů ČT trvá již od loňských dubnových územních schůzí, resp. po české ve Zduchovicích, kdy nastal rozdílný výklad části Stanov SCHČT týkající se účasti na územních členských schůzích. Situace vygradovala až do předčasného ukončení schůze tehdejším předsedou a následného pokračování schůze, při níž došlo k volbě části nového předsednictva. To pokračovalo v přípravách celostátní konference konané 29. června 2016 v Humpolci. Původní předsednictvo však právoplatnost humpolecké konference neuznalo. Později staronový místopředseda SCHČT Karel Růžička svolal na 7. prosince celostátní schůzi v Jihlavě. Její průběh pro změnu neuznalo za legitimní „červnové předsednictvo SCHČT“ a prohlásilo ji za neplatnou
 
Kromě uvedených sporů, které pravděpodobně bude muset ukončitsoudní rozhodnutí, došlo již podruhé ke spornému přebírání sekretariátu SCHČT. „Červnové předsednictvo SCHČT“ přišlo převzít agendu SCHČT do jeho kanceláře 4. listopadu 2016. „Prosincové předsednictvo SCHČT“ pak 20. ledna 2017 přestěhovalo část zařízení a dokumentace sekretariátu SCHČT do náhradních prostor. V obou případech se tak stalo za nesouhlasu druhé z nesvářených stran
 
Zatímco „červnové předsednictvo SCHČT“ publikuje svá stanoviska na adrese www.svazct.cz, to „prosincové předsednictvo SCHČT“ ve správě původní stránky svazu s adresou www.schct.cz.


reklama 13A

Související informace

Staronové předsednictvo SCHČT schválilo sazebník
Uzávěrka katalogu hřebců SCHČT 2017 se blíží
SCHČT vyzývá zájemce o pořádání akcí 2017
Katalog hřebců SCHČT pro sezonu 2017
Reakce na zprávu z prosincové členské schůze SCHČT
Tisková zpráva k členské schůzi spolku SCHČT
Spor o platnost schůze všech orgánů spolku SCHČT
Blíží se společná schůze SCHČT v Jihlavě
Kudy povede cesta z krizového stavu ve SCHČT?
Před jihlavskou schůzí SCHČT opět přicházejí emoce
SCHČT chystá dva semináře o šlechtění koní
Předvýběr hřebců SCHČT 2016 ve fotogalerii
Carlos vítězem předvýběru hřebců SCHČT 2016
Kauza SCHČT: reakce na dopis pověřenému členovi
Finanční podpora MZe ČR pro SCHČT na rok 2017
Kdo je aktuálně oprávněn zastupovat spolek SCHČT?
Předvýběr hřebců SCHČT Heroutice ŽIVĚ
Atmosféra ve SCHČT je znovu vyhrocená
Spor o předání agendy SCHČT nadále pokračuje
Proběhne shromáždění členské základny SCHČT?
Přihlášky kandidátů na posty v SCHČT
V prosinci proběhne členské shromáždění SCHČT
Svolání shromáždění členské základny SCHČT
SCHČT oznámil změnu místa konání finále KMK
SCHČT připravuje desátý výběr hřebců do plemenitby
Předseda SCHČT Vítů rezignoval na svou funkci
Oboustranné jednání SCHČT o vzájemné dohodě
Reakce na červnovou konferenci SCHČT
Celostátní konference SCHČT objektivem EquiTV
Pochybnosti o řádnosti červnové konference SCHČT
Polemika nad platností červnové konference SCHČT
Veřejné názorové přestřelky ve SCHČT dál pokračují
Nový web SCHČT a předložená výzva řadových členů
Spor o předání agendy novému předsednictvu SCHČT
Situace kolem SCHČT je stále velmi nepřehledná
Chovatelská ročenka SCHČT za rok 2015
Otázky a odpovědi k aktuální situaci ve SCHČT
Reakce na Právní stanovisko předsednictva SCHČT
Vyjádření předsednictva k aktuální situaci v SCHČT
Reakce na vzniklou situaci ve SCHČT
Napětí po zemské schůzi SCHČT 2016 stále trvá
Oficiální zpráva ze zemské schůze SCHČT 2016
Konference SCHČT 2016 odložena na neurčito
Divoká Zemská schůze SCHČT 2016 ve Zduchovicích
Zemské schůze SCHČT měsíc před konferencí 2016
Oblastní schůze SCHČT zpoza předsednického stoluDiskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE