reklama 11A

Kudy povede cesta z krizového stavu ve SCHČT?

 27.11.2016 18:23 | AUTOR

Krizová situace ve Svazu chovatelů českého teplokrevníka stále trvá a zůstává otázkou, zda ji vyřeší připravované oblastní členské schůze, územní členské schůze a konference SCHČT plánované na 7. prosince v Jihlavě, které svolává místopředseda SCHČT…

reklama 12D

 
V pozvánce na uvedené schůze a konferenci se členové SCHČT dočtou, že je svolává místopředseda spolku Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. v souladu s usnesením Předsednictva ze dne 11. 10. 2016, jakož i v souladu se stanovami spolku, jakož i v souladu s Prohlášením ke svolání shromáždění členské základny spolku ze dne 05. 10. 2016. 
 
Co se týče zmíněného usnesení předsednictva SCHČT ze dne 11. 10. 2016 je dostupný zápis ze schůze předsednictva SCHČT ve Velkém Rybníku na webu www.svazct.cz, ovšem takové usnesení v něm uvedeno není. V dalším zápisu z 19. 10. 2016 ze schůze předsednictva konané v Písku předsednictvo vyjadřuje nesouhlas s valnou hromadou navrženou p. K. Růžičkou starším. Předsednictvo také vydalo prohlášení, ve kterém uvádí, že: „oblastní schůze, územní schůze a konference svolané Karlem Růžičkou byly svolány bez souhlasu předsednictva, jako statutárního orgánu spolku, a jejich svolání je tak v rozporu se stanovami spolku a zákonem č. 89/2012 Sb.“ – VIZ TENTO ODKAZ.
 
Současné předsednictvo SCHČT také publikovalo „vyjádření ke svolání konference SCHČT panem Karlem Růžičkou“, které vypracovala advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Veselého. Najdete jej POD TÍMTO ODKAZEM.
 
Své „Vyjádření ke svolání společné schůze všech plenárních orgánů svazu“ na základě údajné výzvy v samotném vyjádření neuvedenou osobou či osobami dodal JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. a je publikováno jak na webu www.svazct.cz, tak na www.schct.cz. Přečíst si ho můžete TADY.
 
Na vyjádření Jaroslava Staňka reagovala prostřednictvím www.schct.cz paní Václava Boušková. Můžete si jej přečíst ZDE
 
Z nově dostupných dokumentů si můžete také přečíst POD TÍMTO ODKAZEM návrh a podnět k činnosti SCHČT v souladu s ust. čl. V stanov SCHČT Ing. Moniky Klosové, která je řádným členem SCHČT. Ta současně žádá v souladu s ust. čl. V stanov SCHČT všechny nynější členy předsednictva o písemnou odpověď se zdůvodněním, a to od každého jednotlivého člena předsednictva SCHČT. Odpovědi však v tuto chvíli nikde nebyly publikovány
 
Michaela Kubištová zpracovala zprávu ohledně „Financování vzdělávaní chovatelů v letech 2012 – 2014 z Programu rozvoje venkova“ - VIZ ODKAZ
 
Světlo světa spatřil také notářsky ověřený zápis ze zasedání předsednictva SCHČT konaného dne 16. 11. 2016 v Písku. Zmíněný zápis však v době publikace tohoto příspěvku nebyl dostupný na webu www.svazct.cz, jako ty předešlé, nýbrž jej publikovala bez uvedení zdroje na svých internetových stránkách redakce Jezdectví. Publikovaný dokument převedený do PDF souboru si můžete přečíst TADY.
 
Mezi nejčerstvější dostupné dokumenty patří Zápis z kontrolní komise SCHČT konané dne 24. 11. 2016 v Písku. Prostudovat si jej můžete POD TÍMTO ODKAZEM.
 


Štítky: SCHČTkonference
reklama 13C

Související informace

Před jihlavskou schůzí SCHČT opět přicházejí emoce
Kauza SCHČT: reakce na dopis pověřenému členovi
Finanční podpora MZe ČR pro SCHČT na rok 2017
Kdo je aktuálně oprávněn zastupovat spolek SCHČT?
Atmosféra ve SCHČT je znovu vyhrocená
Spor o předání agendy SCHČT nadále pokračuje
Proběhne shromáždění členské základny SCHČT?
Přihlášky kandidátů na posty v SCHČT
V prosinci proběhne členské shromáždění SCHČT
Svolání shromáždění členské základny SCHČT
Předseda SCHČT Vítů rezignoval na svou funkci
Oboustranné jednání SCHČT o vzájemné dohodě
Reakce na červnovou konferenci SCHČT
Celostátní konference SCHČT objektivem EquiTV
Pochybnosti o řádnosti červnové konference SCHČT
Polemika nad platností červnové konference SCHČT
Veřejné názorové přestřelky ve SCHČT dál pokračují
Nový web SCHČT a předložená výzva řadových členů
Spor o předání agendy novému předsednictvu SCHČT
Situace kolem SCHČT je stále velmi nepřehledná
Otázky a odpovědi k aktuální situaci ve SCHČT
Reakce na Právní stanovisko předsednictva SCHČT
Vyjádření předsednictva k aktuální situaci v SCHČT
Reakce na vzniklou situaci ve SCHČT
Napětí po zemské schůzi SCHČT 2016 stále trvá
Oficiální zpráva ze zemské schůze SCHČT 2016
Konference SCHČT 2016 odložena na neurčito
Divoká Zemská schůze SCHČT 2016 ve Zduchovicích
Zemské schůze SCHČT měsíc před konferencí 2016
Oblastní schůze SCHČT zpoza předsednického stoluDiskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE