Ať už jste na cestách, doma, nebo na koni, poslouchejte nové EquiRadio
reklama 11C

reklama

Oblastní schůze SCHČT zpoza předsednického stolu

 05.04.2016 16:39 | AUTOR

V příspěvku níže najdete v plném znění komentář Václavy Bouškové k proběhnuvším oblastním schůzím Svazu chovatelů českého teplokrevníka. Ty se konaly během letošního března a autorka o nich píše z pohledu člena předsednictva.

reklama 12C

Ilustrační foto: archiv Jezdci.cz

Vážení čtenáři, vážení chovatelé a členové Svazu chovatelů ČT,
 
v tomto článku bych chtěla shrnout, zhodnotit a přiblížit průběhy oblastních schůzí, které jsou každoročně svolávané předsednictvem svazu chovatelů českého teplokrevníka. Jednání proběhla v devíti oblastech ČR, v termínech od 9. 3. - 31. 3. 2016, a jelikož účast na schůzích byla ve většině oblastí spíše podprůměrná, pouze ve třech případech se sešlo více jak 50% členů (středočeská, severomoravská, západočeská oblast), proto se v řadě míst konala náhradní členská schůze
 
Na každé schůzi byli přítomní členové předsednictva, předseda Miloslav Perníček a členka předsednictva pro legislativu Michaela Kubištová, aby seznámili členy s činností předsednictva v uplynulém roce a informovali o hospodaření svazu. Mám za to, že by chovatelé a členové, kteří se z jakýchkoli důvodů nemohli dostavit, měli být informováni o stavu dění v SCHČT a možná někdykonspiračnímu dění, které probíhalo v řadě jednotlivých členských schůzí. Ty letošní členské schůze byly volební a bohužel byly tím značně poznamenány, jako by se zdálo, že tu některým přítomným nejde tak o chov, ale spíše o zběsilé získání moci a převzetí vlády, někde to byla přehlídka netaktnosti a hulvátství, cíleného ovlivňování členů klamavými praktiky, byli jsme svědky různých spekulací a intrik.
 
Bylo by dobré připomenout, že členové SCHČT nejsou jen lidé z předsednictva a pár ukřičených a snad i zhrzených členů, kteří předvádějí laciné divadlo pro ostatní a přitom ukazují svoji lidskou malost. Ti, kdo tvoří členskou základnu, jsou především lidé, kteří mají zájem o chov koní a o rozvoj plemene ČT nebo by alespoň měli mít.
 
Chtěla bych tady vyzdvihnout členy ze středočeské, severomoravské oblasti a oblast Prahu, neboť zde jednání probíhala naprosto korektně, v dobré atmosféře, členové nechali přednést referáty zástupců předsednictva, volby proběhly bez jakýchkoli připomínek, probíraly se otázky přispívající ke zlepšení chovu a většímu rozvoji SCHČT. Zároveň chci poděkovat všem spravedlivým a rozumným členům za jejich podporu a slova uznání, které dosavadnímu vedení svazu vyslovila ústně i písemně. Bylo příjemné pro vás pracovat.
 
Na rozdíl od ostatních schůzí, kde svoji hlavní roli sehráli lidé (nazývejme je pravými jményčlenové firmy Equiservis Konzulent s.r.o.), jejichž iracionální chování bylo velice žalostné. Byli jsme svědky dalšího napadání a osočování představitelů předsednictva z výdělečné činnosti, ze střetu zájmů, na několika schůzích (jihočeská, východočeská, západočeská oblast) ani nechtěli řešit otázky chovu a členové odmítli vyslechnout referáty o činnosti svazu za uplynulé období, pouze chtěli odvolit delegáty a navrhnout kandidáty na funkce ve svazu a jít domů. Jistí aktéři se ujali své práce v ovlivňování členů již hodinu před zahájením schůze a nedá se hovořit ani o lobbismu, neboť to se vymykalo všem obecným principům významu tohoto slova. Lobbista se chová čestně a poctivě ke konkurentům a vyvaruje se jakéhokoli jednání, které by mohlo být považováno za korupční, vyžaduje se od něj absolutní otevřenost vlastní osoby, společnosti i skupiny, kterou zastupuje, nesmí úmyslně mást osoby, u nichž je lobbing prováděn, zákaz rozšiřování nepravdivých, polopravdivých, zkreslených, neověřených či neověřitelných zpráv a zvěstí. V tomto případě je lobbing fi Equiservis naprosto opačný. S lobbingem související, a pro chovatelskou veřejnost nebezpečný fenomén, označovaný jako "state capture", je ve své podstatě specifický druh korupce, kdy jsou rozhodovací i legislativní procesy ovládány soukromým subjektem a ovlivňovány v souladu s jeho zájmy a potřebami
 
V průběhu schůzí záměrně dochází k záměně věcných argumentů podmiňujících názor chovatele k lobbovanému rozhodnutí za získání výhody pro ni samotnou, resp. pro osobu či skupinu, kterou tato osoba chce takto podpořit, bez ohledu na veřejný zájem, nebo častěji rovnou přímo proti nim. V jednotlivých volbách docházelo k výrazným spekulacím, do všech funkcí byli navrhováni členové Equiservisu, např. na jihočeské schůzi, kde byl do všech volených funkcí vybranými členy navrhován jednatel společnosti Equiservis. Na všech schůzích, kde se zástupci firmy nacházejí, je požadováno, aby tito pracovníci zaujali místa v předsednictvu a zároveň v radě plemenné knihy, pozice, které se doposud neslučovaly. Zcela opomíjené jsou programy pro chovatele, které byly nastaveny a plně zafinancovány
 
Práce a výsledky členů současného předsednictva jakoby v ústním podání pracovníků Equiservisu neexistovala, byly předkládány volební listiny již s předepsanými jmény kandidátů, což bylo následně odsouzeno některými přítomnými členy, stejně tak jako chování  některých členů, ale na jejich připomínky nebyl brán zřetel (poz.aut. zjištěno ze svazové korespondence). Někteří navrhovaní kandidáti do předsednictva nebyli navrhovanými ani představeni, dost smutný pohled byl na některá jména, která byla navrhována, neboť nám svoji práci již v minulosti ukázali. A nedá se na to říci nic jiného, než že některým lidem zkrátka chybí soudnost.
 
Položme si otázku: „Je to ještě stále zájem chovatelů, nebo zájem uvedené firmy?“
 
Zájem, jehož cílem má být:
získat nebo udržet si vliv na klíčových rozhodovacích postech,
rozdělení prostředků na šlechtitelskou činnost v rámci zdražení služeb chovatelům (minimálně o 21% DPH)
ve zbylém čase vykonávat pokud možno obstojně i nejdůležitější, aby to všechno nebylopříliš nápadné.
 
A tak si říkám, pokud takoví lidé jsou, kteří nyní zastávají názor, že vše bylo špatně a rozsévají ho mezi ostatní, možná by jim měla být dána důvěra, aby předvedli své schopnosti a začali více, ochotně a ještě lépe pracovat pro tento svaz a čestně hájit zájmy jeho členů, členů Svazu chovatelů českého teplokrevníka. Ovšem po zhlédnutí návrhu kandidátů z některých oblastí na přímý vliv dění ve svazu ČT mám jednu jedinou obavu, že se zničí všechno to, co bylo funkční a dobré, že se zašlape do země práce všech, kteří pro tento svaz dosud pracovali oddaně a pilně, že se vytratí duch lidskosti, nesobeckého způsobu myšlení a cítění, nezištného jednání a že se prosperita svazu neposune o krok dopředu ani o krok dozadu, ale o skok nazpět. Proto prosím a apeluji na ještě zbývající členy, kteří dokáží zdravě a racionálně přemýšlet, nebuďte lhostejní k budoucnosti svazu!
 
Tak hodně štěstí SCHČT a jeho členové.
 
Na závěr mi dovolte poděkovat za spolupráci dlouholetému členu SCHČT a rady plemenné knihy panu ing. Karlu Regnerovi, který na východočeské schůzi vystoupil s prohlášením, že již nechce kandidovat do RPK ČT, poděkoval všem, kteří ho volili a se kterými spolupracoval. Pan ing. Karel Regner bez přestávky pracoval pro svaz od roku 2002, 46 let obětoval chovu koní, je to skutečný profesionál ve svém oboru a jeho práce si velice vážíme. A já chci věřit, že to ve skutečnosti nemyslí vážně a že se můžeme těšit z další jeho spolupráce při chovatelských akcích, neboť, pane inženýre, koně jsou Váš život. Veliké díky za Vaši odbornou práci a ochotu pracovat.
 
Text: Boušková Václava
členka předsednictva SCHČT
 


reklama 13B
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace