NEPŘEHLÉDNĚTE! Začalo vysílat první koňské rádio v ČR. EquiRadio.cz
reklama 11C

reklama

Kdo je aktuálně oprávněn zastupovat spolek SCHČT?

 09.11.2016 14:48 | AUTOR

Krátce poté, co vyšla zpráva o změně tajemnice SCHČT, byla publikována další zpráva týkající se kauzy kolem vedení SCHČT. Ta se týká zrušení pověření člena představenstva Ing. Rostislava Zicha ze strany místopředsedy představenstva Karla Růžičky...

reklama 12B

 
Od jara 2016 se pokoušíme mapovat situaci, ve které se nachází Svaz chovatelů českého teplokrevníkaSCHČT. Není to snadné, protože v současné době existují dvě skupiny, které jménem SCHČT provozují webové stránky, zveřejňují na nich informace nebo je napřímo předávají médiím.
 
Jisté je, že po dvou územních schůzích, které proběhly v dubnu 2016, došlo 29. června k volební konferenci. Z tohoto procesu, kdy se většina předsednictva volí na územních schůzích, předseda a devátý člen se schvaluje volbou na celostátní konferenci, vzešlo nové vedení svazu. Platnost voleb byla původním předsednictvem žalována, avšak rozhodnutí soudu zatím nepadlo
 
O patnáct dní později, tj. 14. července, rezignoval na svou funkci nově zvolený předseda SCHČT MVDr. Zdeněk Vítů. Pokud se podíváme, co říkají stanovy zveřejněné ve dvou různých formátech na obou webových stránkách (na obou bez data schválení), tak se dočteme shodně že: „Předseda SCHČT nebo místopředseda SCHČT zastupují svaz jako celek. Po dobu nepřítomnosti předsedy, nebo pokud nemůže funkci přechodně vykonávat, zastupuje jej místopředseda. V případě, že nemůže funkci vykonávat ani místopředseda, zastupuje svaz pověřený člen předsednictva.“
 
Z tohoto vyplývá, že po rezignaci Dr. Vítů by měl svaz zastupovat místopředseda Ing. Karel Růžička, zvolený taktéž konferencí 29. června. Předsednictvo však na své schůzi 4. srpna seznalo, že místopředseda není schopen funkci vykonávat a zvolilo členem pověřeným zastupováním svazu Ing. Rostislava Zicha. Místopředseda Karel Růžička nebyl na schůzi přítomný. V zápisu se můžeme dočíst toto: „Dne 14. 7. 2016 byla MVDr. Zdeňkem Vítů oznámena (nikoliv adresováním předsednictvu) jeho rezignace na funkci předsedy předsednictva. V souladu s § 160 OZ však výkon jeho funkce trvá do 14. 9. 2016. Protože místopředseda p. Karel Růžička se i přes opakované výzvy k účasti na jednáních předsednictva žádného z nich bez omluvy nezúčastnil, a bojkotuje tak činnost předsednictva, je předsednictvo, v souladu s platnými stanovami, nuceno ustanovit člena předsednictva pověřeného dočasným řízením svazu. Navrženi na tuto funkci byli členové předsednictva Ing. Zich a Ing. Kreidlová.“ Dále se dočteme, že schválen byl Ing. Zich.
 
Nečinnost místopředsedy je jistě důvodem k pověření jiného člena k zastupování svazu. Jednání předsednictva po volební Konferenci 29. června však podle všeho proběhlo jen jedno, a to právě to srpnové, z něhož vzešel pověřený člen Ing. Zich. Ing. Růžička nebyl přítomen ani na předešlých jednáních, která proběhla ovšem ještě před červnovou konferencí, tedy před volbou nového vedení, včetně místopředsedy Karla Růžičky a později odstoupivšího předsedy Zdeňka Vítů. 
 
Karel Růžička naopak ve svém dopise adresovaném Ing. Zichovi z 31. října doslova uvádí:  „V souladu s čl. VI stanov spolku Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. Vám tímto jakožto místopředseda předsednictva spolku sděluji, že netrvají žádné překážky na mé straně, pro které bych nemohl vykonávat svou funkci místopředsedy, kdy tyto překážky dle mého názoru nebyly dány ani v minulosti a jsem tak schopen plně zastávat svou funkci místopředsedy a zastupovat spolek navenek v souladu se stanovami spolku. S ohledem na tuto skutečnost tak doposud nenastaly okolnosti, za kterých byste mohl spolek zastupovat z titulu pověřeného člena předsednictva a veškerá Vámi činěná právní jednání v zastoupení spolku tak mohou být seznána jako neplatná.“
 
 
Dodejme, že v říjnu došlo k zápisu členů nového předsednictva svazu do spolkového rejstříku (. dříve odstoupivšího předsedy Zdeňka Vítů), avšak paralelně běží soudní spor o platnosti kroků, které vedly k jejich zvolení. Výpis ze spolkového rejstříku najdete TADY.
 
Informace k dění ve SCHČT jsou průběžně zveřejňovány na adresách: www.svazct.cz a www.schct.cz


reklama 13D
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace