Ať už jste na cestách, doma, nebo na koni, poslouchejte nové EquiRadio
reklama 11C

reklama

Divoká Zemská schůze SCHČT 2016 ve Zduchovicích

 21.04.2016 16:33 | AUTOR

Ve středu 20. dubna se ve Zduchovicích uskutečnila Zemská schůze Svazu chovatelů českého teplokrevníka a její průběh byl dle slov některých zúčastněných velmi politováníhodný. Situaci popisuje ve svém veřejném stanovisku Ing. Ladislav Krulich...

reklama 12D

Ilustrační foto archiv Jezdci.cz
 
Příspěvek Ing. Ladislava Krulicha níže publikujeme v úplném znění bez redakčních úprav. Budeme se snažit získat informace o průběhu celé události také od dalších zúčastněných...
 

Názory autora příspěvku se nemusí shodovat s názory a stanovisky redakce JEZDCI.CZ. Respektujeme všechny názorové skupiny a chceme dát prostor k veřejnému vyjádření jejich postojů, pokud o to projeví zájem!

 

AKTUALIZOVÁNO 22. 4. 2016 - zaslaný text byl na žádost odesílatele aktualizován:

Vážení chovatelé a příznivci koní!
 
To co se odehrálo ve středu 20. 4. 2016 na oficiální zemské schůzi Českého chovatelského svazu nemá obdoby. Celá tato politováníhodná událost, které jsem se bohužel zúčastnil, musela být nakonec přerušena, protože parta primitivních hrubiánů a několik samozvaných vykladačů právního kontextu stanov tohoto zájmového sdružení, hrubým způsobem narušila průběh této schůze. Celá schůze měla být přerušena již na svém začátku, kdy byl hrubě fyzicky napaden předseda svazu pan Perníček, primitivním hrubiánem Ing. Jiřím Meyerem, který se dožadoval hlasovacího práva na této schůzi s titulu vlastnictví 10ti klisen, i když mu bylo slušně vysvětleno, že hlasovací právo z titulu vlastnictví 10 klisen se počítá k aktuálnímu datu, což pravděpodobně nesplňoval. Hned v úvodu se ovšem paradoxně k diskusi přihlásila jeho přítelkyně Mgr. Kateřina Hanušová, která za podpory samozvaného vykladače jezdeckých zákonů a stanov pana JUDr. Staňka toto hlasovací právo majitelů 10ti a více klisen popřela, což doložila citací stanov. 
 
Bohužel musím konstatovat, že privilegium větších chovatelů, které má logicky odrážet jejich větší motivaci a zodpovědnost v rozhodování o zásadních záležitostech svazu, bylo partou samozvaných vykladačů právního schématu stanov po kroucené až k zemi. Musím přiznat, že takto pokrouceně vypadal celý průběh tohoto trapného představení, kterého jsem byl bohužel svědkem.  Nepochopil jsem motivaci paní Mgr. Hanušové, která za půl hodiny po "akci" svého přítele, totálně postavila na hlavu všechny důvody, pro které smýkal její hrubiánský přítel s panem Perníčkem po lavici, narazil ho zády na topení až upadl na zem a mohl ho tak vážně zranit, když se dožadoval hlasovacího práva na základě prezentace průkazů deseti registrovaných kobyl. 
 
Pokroucenost ve smyslu, čím větší primitiv, tím větší a silnější hlas, udělala  z většiny přítomných majitelů většího počtu koní nesvéprávné šašky. 
 
Ano, musel jsem souhlasit s těmi největšími křiklouny, když pokřikovali:" Stanovy hovoří jasně"! Ano, stanovy hovoří jasně! Majitel více než 10ti plemenných zvířat v článku V. stanov, který nese nadpis Řádní členové, používají tito nad rámec ostatních dvě nesporná privilegia:
1. Mohou se automaticky zúčastnit celostátní konference. 
2. Při hlasování disponují vždy jedním hlasem 
Důvodem tohoto ustanovení je logicky větší zodpovědnost a motivace větších chovatelů spolupodílet se větší měrou na důležitých rozhodnutích svazu,  což je pochopitelné. 
 
Samozřejmě a nesporně mezi tyto důležitá rozhodnutí patří účast na schématu volby předsedy svazu s automatickou dispozicí jednoho hlasu vždy při jakémkoliv hlasování. Fantasmagorický účelově pokroucený právní výklad pana JUDr. Staňka&spol. nemá žádné logické ani právní opodstatnění! Vše sleduje jedinou účelovou logiku úzké zájmové skupiny lidí, která chce intrikami ovládnout dění v tomto již tak zoufalém uskupení. Záměrem je vyšachovat z rozhodování o návrhu kandidáta na předsedu chovatelského svazu majitele většího počtu klisen, kteří by podle této zvrácené logiky měli jen právo pozorovat, jak tito samozvaní vykladači stanov účtují s nepřáteli na zemské schůzi. Ovšem s výjimkou výsostného práva zajet si na párek a kafe na Celostátní konferenci, kde by již mohli být se svými právy dle pokrouceného výkladu pana Staňka, tak akorát za šašky. Kandidát na předsedu svazu za Českou polovinu svazu by již byl zvolen na zemské schůzi bez toho, aby se k tomuto návrhu mohli vyslovit nejvíce motivovaní a zaangažovaní větší chovatelé! Motivace tohoto zoufalého nápadu je do očí bijící i pro toho největšího pitomce! Je to stále stejná píseň znějící z "malé České kotlinky", o tom jak by "malý čecháček" bez práce ke štěstí  přišel! Moje dilema ovšem není v intervalu Perníček, Vítů & Kozák nebo někdo jiný. Moje dilema má zcela jiný charakter. 
 
Po této monstr ostudě budu vážně zvažovat, zdali má pro mě vůbec význam se účastnit na činnosti takto znesvářené poloprimitivně působící organizace ovládané křiklouny a burany! Mám neporovnatelné srovnání s účastí na akcích Holštýnského a Oldenburského svazu, jejichž jsem členem, kam se vždy těším na příjemné výlety a upřímné setkání s přáteli. A vzhledem k tomu, že jsem svéprávný, přiměřeně jazykově i znalostně vybaven nepotřebuji žádného pokusného moderátora ani vykladače mých členských vztahů a souvislostí. 
 
Bohužel je mi líto chovatelů, kteří nemají jinou možnost a jsou odkázáni jen na primitivní hazardování s prací ostatních, poslouchají jen zaručené velkohubé polopravdy, bez toho aniž by si dali práci ověřit skutečná fakta. Toto je i dnešní případ, kdy došlo k hrubému porušení práv majitelů koní, kteří mají nesporné právo potvrzené stanovami hlasovat o kandidátovi na předsedu svazu, což je logické a nesporné. Rozšíření účasti na rozhodování o nejdůležitějších záležitostech svazu pro majitele více než deseti chovných zvířat mělo hlavně tento logický smysl, což je dáno právem vždy hlasovat s dispozicí jednoho hlasu. Samozvaná výjimka s tohoto pravidla není nikde ve stanovách zakotvena ani upravena a logicky ani být nemůže, protože by postrádala svůj účel a popírala sama sebe.
 
Nemá smysl již opakovat, že rozšíření zodpovědnosti nejvíce motivovaných členů bylo vedeno primárně směrem k jejich těsné spoluúčasti a kontrole činnosti svazu a jejich možnosti tyto věci ovlivňovat. Určitě nemělo charakter a smysl šaškovského výletu na párek s hořčicí na celostátní konferenci,  o čemž se nás snažila přesvědčit parta právních analfabetů a chytráků lačných ovládnout cestovní výlohy činovníků svazu.... Bohužel na důležité koncepční a systémové otázky a prezentace nebyl čas. Nezbyl čas prověřit budoucího kandidáta, aby mohl prezentovat svoji schopnost komunikace složitých dotačních a systémových pravidel, prezentovat a formulovat svoji vizi a schopnost řídit. Formulovat základní chovatelský cíl... 
 
Myslím, že naopak budoucí kandidát na předsedu, měl využit takto širokého pléna, s téměř 100% účastí pozvaných a zainteresovaných chovatelů, aby přednesl svoji vizi, aby demonstroval veřejně svoji schopnost řídit a vést tuto tradiční zájmovou organizaci. Aby potvrdil tyto předpoklady  před svými příznivci, a aby přesvědčil nepřesvědčené nebo pochybující. Mohl se veřejně vyslovit k práci současného vedení svazu a mohl veřejně přednést své návrhy k nápravě,  pokud by nebyl s prací současného předsednictva spokojen. Pro silného vizionáře, který by to myslel se svojí kandidaturou opravdu poctivě, nebylo lepší příležitosti, nebylo širšího pléna posluchačů, než tato zemská schůze, kam dorazila neuvěřitelná většina pozvaných a zainteresovaných chovatelů z Čech. Silný kandidát měl naopak využít této mimořádné příležitosti. 
 
Je otázkou zdali je silným kandidátem s jasnou vizí někdo, kdo se snažil vyšachovat z rozhodování většinové majitele koní zapsaných v SCHČT, kdo se snažil svoji kandidaturu zaštítit taškařicí, intrikami, překrucováním výkladu stanov a zdravého selského rozumu.
Silný a sjednocující kandidát mohl odjet s této schůze s opravdu s nepřehlédnutelným a jasným mandátem. Je jen na škodu, že místo veřejné prezentace a argumentace svých představ, což mělo být podle mě hlavním smyslem tohoto shromáždění,  se část kandidátů schovala za nechutné intrikaření a nikdy veřejně a jasně neformulovala své představy o fungování svazu, což je jistě, jak k jejich škodě, tak také i ke škodě našeho spolku.
 
Myslím, že jasné a poctivé vystoupení jednotlivých kandidátů na navrhované posty, by bylo mnohem smysluplnější, než lichá hra o to kolik členů bude hlasovat. Je skutečně legitimní ohánět se porušováním stanov, a pak je vesele překračovat pokračováním ukončené schůze, což je myslím i pro erudovaného znalce občanského zákoníku pana Staňka dost silná káva? 
 
Je to naprosto nepřijatelné, jak z hlediska zákona, tak morálky. Není přece možné, aby se tímto násilným a nezákonným převratem někdo za zády většiny Českých chovatelů snažil protlačit své kandidáty na celostátní chovatelskou konferenci, bez toho aby předložili veřejně, poctivě a jasně svoji motivaci ke kandidatuře! Mohu se oprávněně domnívat, že jedinou motivací mohly být obavy, že absence vlastní a přesvědčivé vize by se rázem obnažila v trapném konspiračním šeru zmatečného zoufalství, které by se projevilo již v prvním rétorickém kotrmelci.
 
Ještě jedno důležité, možná nejdůležitější téma! Myslím, že moje obavy z toho, že jen málo z Vás si uvědomuje současné legální možnosti investic do statků, areálů a stájí prostřednictvím Evropských dotací, vyvzdorované označením koně za "hospodářské zvíře", jsou oprávněné. Možná zatím jen někteří chovatelé jsou schopni docenit, o co vlastně jde. Byl bych velice rád, kdyby se Váš zájem o tyto záležitosti  projevil dříve, než zjistíte, že jste již propásli možnost opravit Vaši děravou střechu.
 
Velice rád bych se dotázal budoucího kandidáta, jak bude argumentovat ministerskému šimlovi, proč kůň má být hospodářské zvíře, když není vrcholem potravinového řetězce? Pokud by byl kandidát chytrý sedlák, odpověděl by, že kůň žere a sere trávu. Hovna koňská, stejně jako kravská prospívají přírodě, takže si zaslouží stejnou dotační pozornost. Chytrý a vzdělaný zemědělský inženýr by promluvil o nutně vyrovnané bilanci organického uhlíku v zemědělské soustavě, což je dnes horké téma v souvislosti s úbytkem humusu v půdě a tím spojené neschopnosti půdy držet vodu. Sedlák by vtipně podotkl " koňské hovno stejně jako kravské, hlavně, že hovno" a úředník by zadotoval! Ano dámy a pánové,  nevidím nikde ani sedláka ani inženýra. Bohužel jde především o Vaše rozbombardované statky a střechy. Přesně jako na schůzi! Čím chytřejší a hlasnější trouba, tím větší bordel na statku o koních ani nemluvě! 
 
Já jsem svoje schopnosti, chytrost a nadšení mého týmu opakovaně dal do Vašich služeb při organizaci finále KMK, výsledek si každý může každý posoudit sám. Snažili jsme se využít know-how, které jsme čerpali s podobných akcí v zahraničí včetně závěrečného finále, které potěšilo spoustu lidí.
 
Vážení chovatelé, přál bych Vám velice rád, aby se věci pohnuly správným směrem. Bohužel se obávám, že kormidelníci, kteří ani nenašli odvahu prezentovat se na zemské schůzi, nedoplují ani do Komořan. V tomto případě bych pravidlo "Čím hloupější sedlák, tím větší brambory, raději neaplikoval! 
 
Moje vyjádření není podporou nikoho ani někoho, je jen upřímným vyjádřením mého názoru na věc. Jestli jsem se někoho významně dotkl, jsem připraven na omluvu ve formě pozvání na pivo nebo panáka při jakékoliv akci nebo návštěvě našeho areálu, jsem otevřený jakékoliv slušné diskusi, jen ta má opravdový smysl.
 
S přátelským pozdravem Ing. Ladislav Krulich
 


reklama 13B
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace