NEPŘEHLÉDNĚTE! Začalo vysílat první koňské rádio v ČR. EquiRadio.cz
reklama 11B

reklama

Reakce na červnovou konferenci SCHČT

 07.07.2016 15:22 | AUTOR

Bývalé předsednictvo Svazu chovatelů českého teplokrevníka (SCHČT) zaujalo odmítavé stanovisko k usnesení z konference konané dne 29. 6. 2016 v Humpolci svolané panem MVDr. Vítů. Na webu SCHČT informuje o situaci po zmiňované konferenci...

reklama 12B

 

REAKCE NA KONFERENCI SVOLANOU P. MVDR. VÍTŮ

 
Vážení členové SCHČT,
považujeme za nutné vás informovat o situaci, která nastala po uskutečnění neplatné „Konference SCHČT“ svolané neoprávněnou osobou.
 
Zaujímáme odmítavé stanovisko k usnesení z konference konané dne 29.6.2016 v Humpolci svolané panem MVDr. Vítů.
 
A to z následujících důvodů:
konference byla svolána osobou, která není statutární orgán spolku;
zjevně došlo k porušení povinnosti řádných členů a to jednáním proti stanovám spolku;
• došlo k porušení zákona – § 248 odst.1, o. z. - Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka;
řádní členové byli poškozeni na svých právech;
existují pochybnosti, že konference ze dne 29.6.2016 nebyla usnášeníschopná;
pozvánky nebyly zaslány všem delegátům;
nebylo rozhodnuto soudem o žalobě na předešlé územní členské schůze (dílčí) ani nedošlo k žádné jiné dohodě;
• o konání konference měly právo rozhodnout pouze oprávněné osoby (např. 50% členské základny)
 
Po odeznění této události se rozhodlo předsednictvo ve složení: M. Perníček, K. Růžička, M. Kubištová, V. Boušková, F. Srnec, J. Kincl, J. Rédl, ing. H. Civišová, MVDr. J. Lysák, k následujícímu kroku. Vyvolává jednání s možnými kandidáty na nové předsednictvo SCHČT (MVDr. Z. Vítů, Z. Hrnčíř, J. Chýle, ing. J. Malý, ing. R. Zich, ing. J. Kreidlová), plánované na 7.7.2016 ve Velkém Rybníku, které bude mít jediný cíl - společnou dohodu. Zároveň upozorňujeme, že budeme dbát na to, aby bylo jednáno dle zákonných pravidel, v zájmu práv řádných členů svazu a v rámci etického kodexu.
 
Jsme přesvědčeni, že toto je jedno z nutných a rozumných rozhodnutí, které by mělo být vykonáno, aby nedocházelo k dalším sporům, poškozování dobrého jména svazu chovatelů ČT a k pochybnostem o řádné činnosti svazu.
 
Pevně věříme, že dojde ke korektnímu projevu vůle všech zúčastněných stran a k dohodě ku prospěchu celé členské základny.
 
Informujeme chovatele, že:
• v řádném termínu bylo podáno celkem 9 žádostí o dotace - z titulu 9.A.a.1.a)  Speciální poradenství pro živočišnou výrobu - Podpora pořádání seminářů a školení, titul 9.A.a.2.a) Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb. - Podpora osvětové činnosti v živočišné výrobě  - Zveřejňování výsledků plemenářské práce, titul 9.A.a.2.b)  Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb. - Podpora osvětové činnosti v živočišné výrobě - Zabezpečování pořádání výstav a přehlídek hospodářských zvířat - (odpovědná osoba M. Kubištová),
bylo vyhlášeno 8 oblastních přehlídek tříletých klisen a klisen s hříbaty pro 6 oblastí (přihlaste své klisny a hříbátka) - (odpovědná osoba J. Kincl),
byla vyvolána schůzka s pořadateli finále KMK 2016 BrnoPanská lícha - (odpovědné osoby M. Kubištová, K. Růžička, F. Srnec),
nadále pokračují kvalifikační kola KMK, zkoušky výkonnosti hřebečků v TO - (odpovědné osoby MVDr. J. Lysák, J. Rédl, J. Kincl),
naši hodnotitelé provádějí zápisy klisen do PK ČT a registrace hříbat - (ing. J. Holík a ing. R. Klos),
rozeslány doporučené dopisy majitelům hřebců jako možným účastníkům třetího předvýběru hřebců ČT – 70 denní test (upozorňujeme na termín zahájení testu 14. 7. 2016 v ZH Písek od 10.00 hodin) - (odpovědná osoba ing. B. Králová),
kancelář svazu plní nadále svoji administrativní funkci - (odpovědná osoba ing. B. Králová).
 
Zdroj: www.schct.cz


reklama 13A
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace