NEPŘEHLÉDNĚTE! Začalo vysílat první koňské rádio v ČR. EquiRadio.cz
reklama 11B

reklama

Oficiální zpráva ze zemské schůze SCHČT 2016

 21.04.2016 23:31 | AUTOR

Ve středu 20. 4. 2016 ve Zduchovicích proběhla územní členské (dílčí) schůze SCHČT. Zde měla proběhnout volba kandidátů na předsedu, 3 členů předsednictva a 9. člena předsednictva. Navrhováni měli být kandidáti do RPK ČT a rozhodčí komise...

reklama 12B

Ilustrační foto archiv Jezdci.cz
 
Na základě rozdílného výkladu Stanov SCHČT, týkající se účasti na Územních členských schůzí, v souladu s povinností a právem řídit činnost SCHČT na základě stanov, předsednictvo:
 
I. konstatuje
že předsednictvo by mohlo svým výkladem stanov ve věci volených zástupců na územní členské schůze (dílčí), uvést účastníky (řádné členy) oblastních územních členských (dílčích) schůzí v omyl, čímž by mohlo dojít k omezení jejich oprávněných práv a hájení oprávněných zájmů všech řádných členů
 
II. rozhodlo
o svolání nových členských (dílčích) schůzí s programem volby delegátů (řádných členů) na celostátní konferenci.
 

Odůvodnění postupu

Předsednictvo si je vědomo odpovědnosti a povinnosti dodržování dobrých mravů a loajality vůči všem členům SCHČT. I z toho důvodu přistoupilo k rozhodnutí, které vychází ze zvážení rizik a požadavku nepřipustit spory mezi členy a předcházet jim. Z tohoto pohledu je nutné skutkově sporné rozhodování napravit. S tím souvisí i požadavek na spravedlivé a správné rozhodnutí.
 
Předsednictvo si je vědomo možného pochybení při rozhodování a na základě zvážení rizik považuje za přiměřené přijmout nápravu rozhodnutí ve snaze odstranění nedostatku, kterým výklad o delegátech skutečně trpí. Je proto při tomto vědomí žádoucí, vypořádat se s negativním dopadem a dosáhnout tak důvěru všech členů v dodržování Stanov.
 
Předsednictvo vychází ze zkušenosti územní členské schůze svolané na 20. 4. 2016, která nesla prvky násilného jednání, a proto byla ukončena. Ve snaze předejít rozporům je přijaté řešení nutné v rámci zajištění stabilní a řádné činnosti SCHČT v souladu se stanovami a zákonem č. 154/2000 Sb. o šlechtění a plemenitbě.
 
Ve čtvrtek 21. 4. 2016 ve Švábenicích proběhla územní členská schůze pro území Morava. Jednání a následné volby proběhly v korektním duchu v rámci kodexu slušného chování. Všem zvoleným delegátům (včetně automatických delegátů) byla dána možnost volit. Zápis ze schůze najdete POD TÍMTO ODKAZEM


reklama 13A
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace