reklama 11A


Zamítnutí zápisu prosincového předsednictva SCHČT

 05.03.2017 00:39 | AUTOR

Ve čtvrtek 2. března publikoval časopis Jezdectví na svých stránkách informaci, že Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl zapsat do spolkového rejstříku tzv. prosincové předsednictvo SCHČT. To se k tomuto vyjádřilo v sobotu na stránkách SCHČT...

reklama 12C

 
Redakce Jezdectví publikovala zmíněnou informaci s konstatováním, že Krajský soud v Českých Budějovicích považuje jihlavské jednání za neplatné. Dále odkazuje na fotokopii první strany usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (VIZ ODKAZ). 
 
Z dokumentu vyplývá, že soud vyzval navrhovatele (pozn. red.: prosincové předsednictvo zvolené v Jihlavě zastupované advokátem) k předložení pozvánky na tuto schůzi a nezkrácených zápisů z územních členských schůzí a společné schůze vybraných orgánů spolku ze dne 7. 12. 2016. Soudu totiž byl údajně předložen zápis zkrácený. – Zmíněné dokumenty byly dne 18. 1. 2017 zaslány soudu. Ten z nich zjistil, že schůzi svolal místopředseda spolku na středu 7. 12. 2016, avšak podle stanov svolává oblastní členské schůze garant oblasti na pokyn předsednictva nebo žádost 50 % členů, tedy ne místopředseda spolku. Soud se dále zabýval místem a časem schůze a měl za to, že nebyla naplněna povinnost dle občanského zákoníku, že místo a čas musí být určeno tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho zúčastnit. Soud se dále zabýval samotnou možností svolání členských schůzí, resp. konference spolku. 
 
Tzv. „prosincové předsednictvo“ SCHČT k uvedeným skutečnostem publikovalo 4. 3. 2017 na www.schct.cz následující prohlášení...
„Dne 24. 1. 2017 Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl zápis do spolkového rejstříku ze dne 5. 1. 2017. Toto usnesení není pravomocné, neboť bylo podáno proti zamítavému usnesení odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Ve všech důvodech jednoznačně spatřujeme nesprávnost rozhodnutí soudu a máme za to, že soud rozhodl špatně a bez povědomí o rozhodovací praxi nadřízených soudů. Předně máme za to, že usnesení krajského soudu vydala osoba (vyšší soudní úřednice), která může konat samostatně pouze úkony, které nepřekračují jejich pomocnou roli při výkonu soudnictví, a že tedy nemůže meritorně rozhodovat ve věci zápisu do spolkového rejstříku, tak jak je uvedeno v napadeném usnesení. Domníváme se, že v našem případě bylo rozhodnuto bez nezbytné odborné úrovně a bez dostatečných garancí osobní a věcné nezávislosti.“
 
K výše uvedeným novým skutečnostem se pokoušíme získat také reakci tzv. „červnového předsednictva“ SCHČT prostřednictvím Ing. Rostislava Zicha – člena předsednictva pověřeného dočasným zastupováním svazu a řízením svazu. 


reklama 13C
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

• 23. 2. od 9.45 hod.: výběr plemenných hřebců v Písku – ASCHK

 

Další plánované přenosy na EquiTV.cz:

• 29. 2. od 9.45 hod.: Zimní jezdecký pohár ČJF spřežení v Brně

• 8. 3. od 8.00 hod.: Zimní jezdecký pohár ČJF skoky v Královicích

 

• Nalaďte si jezdecké rádio! Podcasty EquiTV poslouchejte na www.equiradio.cz

 

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace