reklama 11A

Kancelář SCHČT přechodně přesunuta do Prahy

 22.01.2017 17:17 | AUTOR

Jak jsme vás již informovali, v pátek 20. ledna 2017 došlo k převzetí kanceláře Svazu chovatelů českého teplokrevníka tzv. „prosincovým předsednictvem SCHČT“, které vzešlo z prosincové konference v Jihlavě. To vydalo k tomuto kroku své stanovisko...

reklama 12B

 

STANOVISKO K PŘEVZETÍ KANCELÁŘE SCHČT

 
Na základě usnesení z jednání předsednictva ze dne 19. 1. 2017 ve Velkém Rybníku rozhodlo předsednictvo o převzetí kanceláře spolku.
 
A to jednoznačně za účelem uzavření účetního roku 2016, podání silniční daně, a dalších náležitostí souvisejících s hospodařením a řádným chodem spolku, které doposud nebyly provedeny. V souvislosti s neuposlechnutím výzvy ing. Novákové, jejíž pracovní poměr byl řádně ukončen ve zkušební době (20.12.2016), byly dne 20.1.2017 za dozoru Policie ČR (přivolané zástupci nově zvoleného předsednictva), přemístěny veškeré účetní jednotky a části vybavení do přechodné kanceláře spolku v Praze, kde bude provedena nutná účetní a hospodářská uzávěrka spolku za rok 2016, neboť nedodržením povinných účetních pravidel se spolek vystavuje sankcím a je důvodně ohrožen na své existenci. Za přítomnosti svědků byl vytvořen soupis převzatých věcí, byla pořízena fotodokumentace zbylé agendy a vybavení kanceláře.
 
Úkonem byli pověřeni: M. Perníček, ing. L. Krulich, Z. Pavelková, ing. B. Králová (svědek události).
 
Při ohledání na místě bylo zjištěno, že propuštěný zaměstnanec sekretariátu ing. Nováková nadále setrvává v prostorech kanceláře, nepouští nikoho do kanceláře a to včetně řádných členů spolku, poskytuje interní informace neoprávněným osobám (např. pracovnici firmy Equiservis Konzulent s.r.o. ing. Hurtíkové), znemožňuje přístup do kanceláře zaměstnankyni svazuúčetní, p. Pavelkové, která nemůže vykonávat svoji pracovní činnost.
 
Upozorňujeme členy spolku, že nedošlo k žádnému odcizení ničeho, pouze pracovníci sekretariátu potřebují nutně pracovat na účetní uzávěrce, aby nevystavovali spolek případným postihům a sankcím za nedodržení předepsaných platných zákonů nebo nařízení. Stav kanceláře spolku byl již dlouho neudržitelný a nečinnost ing. Novákové již nešlo donekonečna tolerovat.
 
 
Předsednictvo SCHČT
 
Připomeňme, že v sobotu 21. ledna jsme publikovali prohlášení tzv. „červnového předsednictva SCHČT“ zvoleného na humpolecké konferenci v polovině roku 2016, jehož složení je: Ing. Rostislav Zich, Ing. Jana Kreidlová, Jan Chýle, Ing. Jaroslav Malý a Zdeněk Hrnčíř. Najdete ho v příspěvku POD TÍMTO ODKAZEM, resp. také na webu www.svazct.cz
 
Krize ve Svazu chovatelů ČT trvá již od loňských dubnových územních schůzí, resp. po té české ve Zduchovicích, kdy nastal rozdílný výklad části Stanov SCHČT týkající se účasti na územních členských schůzích. Situace vygradovala až do předčasného ukončení schůze tehdejším předsedou a následného pokračování schůze, při níž došlo k volbě části nového předsednictva. To pokračovalo v přípravách celostátní konference konané 29. června 2016 v Humpolci. Původní předsednictvo však právoplatnost humpolecké konference neuznalo. Později staronový místopředseda SCHČT Karel Růžička svolal na 7. prosince celostátní schůzi v Jihlavě. Její průběh pro změnu neuznalo za legitimní „červnové předsednictvo SCHČT“ a prohlásilo ji za neplatnou. 
 
Kromě uvedených sporů, které pravděpodobně bude muset ukončit až soudní rozhodnutí, došlo již podruhé ke spornému přebírání sekretariátu SCHČT. „Červnové předsednictvo SCHČT“ přišlo převzít agendu SCHČT do jeho kanceláře 4. listopadu 2016. „Prosincové předsednictvo SCHČT“ pak 20. ledna 2017 přestěhovalo část zařízení a dokumentace sekretariátu SCHČT do náhradních prostor. V obou případech se tak stalo za nesouhlasu druhé z nesvářených stran. 
 
Zatímco „červnové předsednictvo SCHČT“ publikuje svá stanoviska na adrese www.svazct.cz, to „prosincové předsednictvo SCHČT“ve správě původní stránky svazu s adresou www.schct.cz.
 
 


reklama 13B
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE