reklama 11D

O mezinárodních závodech - CAI Kladruby n. L. 2018

ikonka

Kalendář mezinárodních závodů v České republice čítá pro rok 2018 celkem 11 mítinků. V naší pravidelné rubrice „O mezinárodních závodech 2018“ odpověděl na otázky týkající se závodů CAI v Kladrubech nad Labem ředitel Národního hřebčína Jiří Machek…
12.12.2017 20:03  |  Rubrika: Sport  |  FANCLUB  |  APLIKACE
reklama 12C

Pokolikáté budete v roce 2018 pořádat mezinárodní jezdecké závody? Vzpomenete si, jak vlastně historie těchto závodů začala? Byly to těžké začátky?

V roce 2018 se bude jednat o jubilejní 15. ročník mezinárodních závodů spřežení s názvem Rudolfův pohár. Konají se v dubnu. Bylo tak navázáno na tradiční pořádání závodů v Kladrubech nad Labem ještě před rokem 1989, a to s názvem „Jarní Kladruby“. Tehdy se ještě jednalo o společné závody disciplín spřežení a všestrannosti. Označení Rudolfův pohár závody nesou od roku 2004, kdy se ještě konaly jako národní závody CAN, ovšem s mezinárodní účastí. Od roku 2005 se již jednalo o CAI-A. Ještě v roce 2004 bylo pro účastníky problémem přejet státní hranice - závody byly (jako vždy) v dubnu a do EU jsme vstoupili až v květnu. V současné době naštěstí již tyto problémy nejsou.

 

Jak hodnotíte uplynulý ročník těchto závodů?

Uplynulý ročník Rudolfova poháru považujeme za úspěšný, a to jak po stránce pořadatelské, tak sportovní. Účast více jak sedmdesáti spřežení z osmi evropských zemí svědčí o stálé oblíbenosti našich závodů. Po sportovní stránce nám udělal radost Jiří Nesvačil jun., který zvítězil v královské disciplíně – soutěži čtyřspřeží. Oproti jiným závodům to měl těžší v tom, že je jedním z členů organizačního týmu a že „doma“ vyhrát je vždy nejtěžší.

 

Který z ročníků považujete za nejvydařenější?

Na to je velmi těžká odpověď. Vydařené byly všechny ročníky, nicméně doufám, že ten nejvydařenější nás teprve čeká. :-)

 

Co je pro vás v rámci příprav mezinárodních závodů nejnáročnější úkol?

Nejnáročnější je se vyrovnat s nepřízní počasí. Dubnový termín nás nutí připravovat trať a kolbiště už v průběhu zimy a v dubnu samotném většinou vládne aprílové počasí, které někdy způsobí problémy s terénem v kempu závodníků.

 

Jak náročné je přilákat kvalitní zahraniční konkurenci? Co je podle vás pro účastníky rozhodující, aby se rozhodly pro účast právě na vašich závodech?

My se snažíme především těžit z našeho tradičního dubnového termínu. Pro většinu účastníků to jsou první venkovní závody sezony. Všichni, co u nás už byli, vědí, že rovinatá krajina Kladrubského Polabí s písčitým podkladem je ideálním startem do sezony. Tomu přizpůsobujeme i náročnost překážek v maratonu. Důležitou roli hraje i výběr rozhodčích, dobře zvolený tým kvalitních funkcionářů závodů je dalším rozhodujícím faktorem pro potencionální účastníky. Na rok 2018 máme domluvené odborníky z Německa, Švýcarska, Rakouska, Maďarska a Polska.  Dále je naší prioritou, aby se soutěžící u nás cítili dobře. Myslím, že se nám to daří.

 

Důležitá je také divácká kulisa. Jaká lákadla pro návštěvníky připravujete a jak důležitou roli podle vás hraje doprovodný program?

Atmosféru závodů samozřejmě dělají diváci a také především pro ně s cílem prezentovat hřebčín a starokladrubské koně tyto závody pořádáme. Naší snahou je pro návštěvníky připravit maximální komfort a představit jim hřebčín jako takový. Co se týká doprovodného programu, uvažovali jsme o něm, ale samotné soutěže vyplní program na celé čtyři soutěžní dny, takže jsme ho nakonec do programu nezařadili. Nicméně diváci mohou v době konání závodů absolvovat i prohlídku stájí hřebčína a dalších návštěvnických okruhů.

 

Organizace mezinárodních závodů se jistě neobejde bez komerčních partnerů. Daří se vám v této oblasti? Co jsou pro komerční partnery a sponzory nejdůležitější faktory, aby spolupráce na realizaci takové akce splnila jejich očekávání?

Pro partnery je samozřejmě důležité, jak široký mají závody mediální záměr, jestli má akce pozitivní image, jakou má propagaci a jakou mají závody atmosféru. Klíčové v našem případě je, s kým jsou spojovány, kdo je jejich pořadatelem. Dovolím si říci, že Národní hřebčín je v tomto případě určitou značkou.

 

Myslíte si, že se v České republice koná dostatečné množství mezinárodních jezdeckých závodů? Mělo by jich probíhat více, nebo snad méně?

Není jich moc, jejich pořádání je finančně a organizačně náročné. Obecně pro rozvoj jezdectví, pro naše jezdce a pro české fanoušky bychom uvítali jejich vyšší počet. Dále snad ani není nutné připomínat nezbytnost střetávání českých jezdců se zahraniční konkurencí.

 

 V čem jsou právě vámi organizované mezinárodní jezdecké závody jedinečné?

V termínu, tradici, místě konání a atmosféře.
reklama 13D

NEPŘEHLÉDNĚTE