Dosáhne Pamino na St. Leger? Sledujte ŽIVĚ na EquiTV 28.11. od 10:00 h
reklama 11B

reklama

Bičíky i život koní po kariéře. Britské dostihy mají nový plán welfare

 25.02.2020 15:25 | AUTOR: Martin Cáp

ikonka

Ambiciózní strategie welfare na pět let, kterou minulý týden představil The Horse Welfare Board, formuluje celou řadu nových výzev pro britský dostihový sport. Aktivní účastníci i činovníci mluví o "bodu zlomu" a nutnosti maximálního nasazení.

reklama 12B
Debata v britském dostihovém sportu o problematice welfare a kvality života koní se přehoupla do další fáze. Nezávislý orgán The Horse Welfare Board, který vznikl loni v dubnu s cílem převzít zodpovědnost za otázky spadající mimo kompetenci dostihové autority BHA, zveřejnil minulý týden návrh strategie welfare na příštích pět let.
 
Souhrnná zpráva s názvem "Život, který se vyplatí žít" čítá 130 stránek a obsahuje dvacet doporučení pro dostihový sport s více než dvěma desítkami konkrétních projektů. Ambiciózní plán řeší nastavení nových standardů péče, snižování rizik, zlepšování kvality života dostihových koní před, během i po kariéře a také komunikace se širší veřejností a posilování její důvěry vůči dostihovému sportu.
 
Mezi doporučeními pro britský dostihový provoz jsou mimo jiné přísnější tresty za nepřiměřené použití bičíku. Příslušnou reformu žádá The Horse Welfare Board "co nejdříve, nejlépe do konce října" s tím, že navýšení sankcí považuje za "jasné a minimální doporučení".
 
Aktivní účastníci dostihového provozu v prvních reakcích vyjádřili strategii podporu. "Zveřejněný dokument plně podporuji. Musíme přesvědčit veřejnost, že dostihoví koně patří k nejlépe opečovávaným zvířatům v zemi. Vím, že jde o mnohem více než jen toto, ale jsem rád, že dostihy věnují otázce welfare stále větší pozornost," řekl listu Racing Post trenér William Haggas.
 

Čtěte také: Vítěz Velké národní, který znal i Pardubice. Aspell ukončil kariéru

 
Podobně mluví jeho kolega Andrew Balding. "Hodně věcí se už udělalo, ale nesmíme usnout na vavřínech. V této problematice musíme stále ukazovat cestu a zlepšovat se. Welfare dnes nelze ignorovat, naopak je třeba snahu o zlepšení standardů podpořit. Nová strategie pokrývá celou řadu různých oblastí a nebylo by správné zužovat ji pouze na problém bičíků. Myslím, že všichni chceme stejnou věc a přiznat svou vlastní zodpovědnost je dobrý začátek. U řady témat je nutné postupovat citlivě," konstatoval Balding.
 
Dokument vypracovaný The Horse Welfare Board podpořila i řídící organizace British Horseracing Authority. "Společně zprávu prostudujeme a sedneme si k plánu, co všechno je třeba udělat. Je třeba zdůraznit, že toto není strategie z dílny BHA, ale plně ji podporujeme. Komise odvedla skvělou práci. Je jasné, že na některé oblasti mají lidé rozdílné názory, ale právě to je důvod, proč dochází k těmto konzultacím a proč chvíli potrvá, než se všechno uvede do praxe," řekla členka vedení BHA Annamarie Phelps.
 
"Lidé kolem dostihů chtějí pro naše koně to nejlepší. Byli bychom rádi, kdyby více lidí mimo náš sport pochopilo, kolik úsilí se vkládá do bezpečnosti a co nejkvalitnějšího života koňských atletů. Vím, že dostihová scéna je někdy frustrovaná, protože cítí, že nebylo uděláno dost pro to, aby dostihy na veřejnosti našly zastání. Jsme přesvědčení, že tato strategie nám dává platformu bavit se s hrdostí o věcech, které se už povedly. Proto je to klíčový moment a obrovská šance," dodal končící šéf BHA Nick Rust.
 
Stanovit jasná pravidla a standardy
 
Představená strategie se soustředí na několik okruhů. Doporučuje, aby dostihový sport průběžně vyvíjel vlastní standardy a systém welfare plnokrevníků, a to v co nejširší spolupráci s dalšími jurisdikcemi, jinými jezdeckými disciplínami a koňskými odvětvími. Výsledkem takové snahy by měl být praktický seznam opatření, který bude možné kdykoli veřejně prezentovat jako závazný standard welfare v rámci celého dostihového průmyslu.
 
Zpráva konkrétně zmiňuje například implementaci závazného kodexu o utrácení koní napříč celou disciplínou včetně hřebčínů, pre-tréninku, dražeb a následné péče po skončení kariéry. Odvolává se při tom na některé již existující standardy. Nabádá však k definici jasných pravidel rozhodování, která by zaručila důsledný postup a zároveň umožnila komunikaci se širší veřejností. Ta by si podle The Horse Welfare Board měla uvědomit, že etický a transparentní přístup v oblasti utrácení koní je důležitou součástí otázek welfare.
 
Komise navrhuje také vypracování širšího etického kodexu pro dostihový provoz, pokračující přezkum některých chovatelských metod nebo konkrétní projekt na zlepšování kvality podkladu drah a stanovení souvisejících pravidel. V oblasti bezpečnosti padl návrh na přezkoumání systému startů v rovinových i překážkových dostizích a posouzení rizika zranění při zavádění do startovacích boxů.
 
Bičíky: Změnit pravidla a nesnažit se vychovávat veřejnost
 
Největší pozornost vyvolala pasáž zprávy zabývající se problematikou bičíků. The Horse Welfare Board požaduje konzultace ohledně bičíků a revizi trestů za jejich nepřiměřené použití do konce října 2020. "Potřeba zpřísnit tresty za porušení pravidel je jasná, doporučujeme zvážit několik různých oblastí," uvádí zpráva s tím, že konzultace by měly zahrnovat širší rejstřík opatření.
 
Autoři strategie nicméně uznávají, že existují různé pohledy na proveditelnost a vhodnost sankcí jako například diskvalifikace koně, proto se zatím vyhýbají konkrétním doporučením a zdůrazňují nutnost interní debaty na dostihové scéně. "Zdůrazňujeme, že jediné explicitní doporučení, pokud jde o bezprostřední kroky, jdou směrem k potřebě zvýšení trestů," uvádí zpráva.
 

Podcast s Jiřím Zlámaným: Nejbláznivější dostih mé kariéry vypadal jako časovka

 
"Jde o velmi širokou debatu skládající se z několika faktorů, pokud jde o použití bičíku. Nikdo  z nás nechce, aby tato problematika začala být intenzivně řešena politiky nebo veřejností, přáli bychom si bezpečný a férový výsledek, který budou akceptovat všichni," uvedl Brant Dunshea, který povede konzultace za BHA.
 
Doporučení komise se výrazně kloní k nutnosti změnit zavedené zvyklosti v dostihovém sportu. Naopak odmítá častý návrh ze strany dostihové scény, že by měla být provedena osvěta směrem k laické veřejnosti, aby na otázku biče změnila názor. Takové představy považuje The Horse Welfare Board za nerealistické a dodává, že veřejnost by podobná osvěta ani nezajímala. Autoři strategie místo toho zdůrazňují nutnost větší mezinárodní spolupráce a aktivnější přístup samotné dostihové scény ohledně úpravy pravidel.
 
Získat co nejvíc dat a informací
 
Strategie doporučuje nastavení stejných standardů welfare a bezpečnosti i v méně regulovaných částech scény jako chov, pre-trénink, dražby, transport či sektor následné péče. Právě data a povědomí o dalších osudech plnokrevníků po skončení aktivní kariéry jsou jedním z klíčových momentů celé zprávy.
 
The Horse Welfare Board navrhuje mimo jiné zřízení datového oddělení napříč celým odvětvím, shromažďujícího robustní data a zjišťující prostřednictvím konkrétních projektů důležitá čísla a informace, jimiž zatím dostihový sport nedisponuje. Jako základní prioritu vidí 100% dohledatelnost koní, kteří opustili dostihový provoz, či shromažďování medikačních dat a veterinárních záznamů pro využití ve výzkumu rizik a fatálních zranění.
 
Za důležitou oblast považuje i trénink a vzdělávání jednotlivých členů dostihového provozu - chovatelů, majitelů i zájemců o re-trénink bývalých dostihových koní. V neposlední řadě volá po větší propagaci welfare a ozřejmění veřejnosti, že kůň stojí v centru zájmu celého dostihového odvětví a srozumitelné vysvětlování standardů pomocí příběhů i tvrdých dat.
 

Čtěte také: Nedostali Nagano Golda, koupili Nancha. Australané "vybrali" Maďarsko

 
Podle autorů strategie zatím i v britském turfu převládá "nedostatečné povědomí o rozsahu osobní zodpovědnosti" majitelů vůči koním. Majitelé často očekávají, že veškerou zodpovědnost za bývalé dostihové koně místo nich převezmou trenéři.
 
"Jedna z věcí, které můžou odrazovat potenciální majitele od vstupu do dostihového sportu, je právě nedostatečné povědomí o welfare. Pokud dokážeme v těchto otázkách udělat veřejnosti jasno a vysvětlit jim, jak dobře j o koně postaráno, dáme tím majitelům komfort lépe se zorientovat v oblasti, do níž investují," řekl Charlie Liverton, který v expertní komisi zastupuje závodiště.
 
Romanet: Nastal čas jednat
 
Britskou iniciativu s pětiletým strategickým plánem welfare přivítal i šéf Mezinárodní federace dostihových autorit (IFHA) Louis Romanet.
 
"Jsou dva hlavní důvody, proč této problematice věnovat maximální pozornost: je to morálně správná věc a zároveň jsme svědky toho, jak se neustále vyvíjejí společenské nuance. Veřejnost klade na náš sport stále větší nároky, pokud jde o blaho a kvalitu života našich koní," řekl Romanet v pátek na Asijské dostihové konferenci.
 
"Základní společenský předpoklad pro existenci dostihů je jistota veřejnosti, že dostihová scéna si je vědoma své povinnosti postarat se co nejlépe o koně. Pokud to náš sport nedokáže, přijde o podporu společnosti. Budoucnost našeho odvětví spočívá v mnoha ohledech v tom, jak dokážeme kolektivně na tyto výzvy reagovat. Pro celou dostihovou scénu je to bod zlomu," prohlásil.
 
Podle Romaneta se v této oblasti už podařilo hodně dobrého, ale řadu dalších opatření je třeba ještě učinit. "Náš sport musí být připraven čelit nejen výzvám, ale i emocím širší veřejnosti tím, že jí dokáže nabídnout jasné důkazy o investicích do welfare a hmatatelných výsledcích těchto iniciativ. Musíme se naučit podívat se na tyto věci ze širší perspektivy. Buď dokážeme vést informovanou debatu uvnitř sportu, která povede k proaktivním změnám, nebo budeme čelit riziku změn vynucených zvenku," uzavřel.
 
 
Ilustrační foto: Václav Volf, fotovolf.com


K odběru se přihlašte ZDE!

 

Nový Jezdecký zpravodaj vychází každý pátek a je zcela zdarma. Přímo do vašeho e-mailu vám jednou týdně doručíme to nejzajímavější z našich webů - zpravodajství napříč disciplínami, rozhovory, podcasty i videa. Už nikdy vám nic podstatného z našeho servisu neunikne!

 

Novinky z jezdectví a dostihů můžete sledovat i protřednictvím našich specializovaných skupin na Facebooku! Spravujeme pro vás:
 

Máme rádi parkury Jezdci.cz

Máme rádi dostihy Jezdci.cz

Máme rádi drezuru Jezdci.cz

Máme rádi vozatajství Jezdci.cz

Máme rádi všestrannost Jezdci.cz

Máme rádi reining a western Jezdci.cz

Máme rádi voltiž Jezdci.cz

Máme rádi vytrvalost Jezdci.cz


reklama 13C
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace