reklama 11A

reklama

Vyjádření Dr. Jaroslava Staňka k insolvenci SCHČT

 15.01.2018 14:23 | AUTOR

ikonka

V pátek 12. ledna jsme informovali o tom, že Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. je od středy 10. ledna 2018 v insolvenčním řízení. Požádali jsme o vyjádření JUDr. Ing. Jaroslava Staňka, předsedu zvoleného na květnové Konferenci v Humpolci.

reklama 12C
Situace v SCHČT došla do kritického bodu. Svaz se po bezmála dvou letech sporů ve vedení ocitl v insolvenčním řízení. Redakce Jezdci.cz požádala o stanovisko JUDr. Ing. Jaroslava Staňka, který byl zvolen 31. května na Konferenci v Humpolci předsedou spolku. 
 
Celé vyjádření Dr. Staňka je níže:
 

Když ne my, tak nikdo!

 
Jistě celá naše chovatelská veřejnost byla zaskočena zprávou o tom, že se SCHČT (dále jen svaz), největším uznaným chovatelským sdružením (USCH) v chovu koní v ČR, bylo zahájeno řízení o insolvenci. To by ani tak překvapivé nebylo, neboť je známo, že svazu nebyly přiznány dotace za rok 2017 v řádu milionů korun, což se samozřejmě musí negativně odrazit v jeho ekonomické situaci. Překvapivé však bylo to, kdo insolvenční návrh podal. Nebyl to žádný z dodavatelských partnerů svazu, jak by bylo možno předpokládat, ale byl to jeho zaměstnanec ing. Holík. A podal ho pár dní potom, co mu předsednictvo dalo výpověď, neboť ekonomická situace svazu vyžaduje výraznou redukci nákladů, tedy i mzdových. A přitom svaz ing. Holíkovi nedluží nic na mzdách, pouze mu bylo pozastaveno proplacení cestovních náhrad, které si v listopadu 2017 vykázal ve výši přes 60 000 Kč, což prý měly být náhrady za několik měsíců. Tím však porušil zásadu časového rozlišení nákladů a také se tím zkomplikovala verifikace tohoto nároku. Proto mu byla výplata tohoto nároku pozastavena do prověření její oprávněnosti. Tedy zdůrazňuji, že svaz ing. Holíkovi nic nedluží, pouze jsou v šetření jím vykázané nároky z cestovních náhrad. Přitom tento stav zavinil on sám nedodržováním lhůt pro vykázání těchto nároků. Kromě toho se jedná o nároky z pracovněprávních vztahů, a proto jejich případné vymáhání má být vedeno prostředky pracovněprávními, nikoliv insolvenčními. Instrumenty insolvenčního práva jsou zde prioritně pro řešení vztahů dodavatelsko-odběratelských, nikoliv vztahů pracovněprávních.
 
V souvislosti s insolvenčním návrhem ing. Holíka se však aktivizovaly i další osoby spojené s bývalým vedením svazu. Na serveru www.schct.cz je prohlášení tří moravských členů předsednictva, kteří s ostatními členy vůbec nespolupracují. Tvrdí, že se svým členstvím v předsednictvu svazu nesouhlasí. To však měli tvrdit při svém zapsání do spolkového rejstříku, nikoliv nyní, kdy je zde problém insolvence svazu. Především však místopředsedovi Růžičkovi doposud funkce místopředsedy zřejmě plně vyhovovala, protože na jejím základě konal v mnoha případech v neprospěch svazu (založil nový účet svazu a svévolně na něj převedl prostředky svazu ve výši přes 1,6 mil. Kč, převedl doménu svazu na soukromou osobu z Prahy, odklonil poštu, jménem svazu podal odvolání proti mému zapsání do spolkového rejstříku jako předsedy apod.). Tedy, když se mu to hodí, považuje se místopředsedu svazu, když ne, tak se za něj nepovažuje. A přitom právě z pozice místopředsedy svazu zabránil realizaci dohody uzavřené na půdě ministerstva zemědělství, což vedlo k nepřiznání dotací za rok 2017. Tím bezprostředně poškodil všechny chovatele a existenčně ohrozil svaz. 
 
Jistě nikdo nepochybuje o tom, že insolvenční návrh podaný ing. Holíkem byl učiněn v součinnosti s osobami kolem tzv. jihlavského předsednictva. Tyto osoby již dlouhodobě připravují likvidaci SCHČT, jak o tom svědčí informace na www.jezdci.cz o založení Spolku chovatelů českého teplokrevného koně v srpnu 2017. Tento spolek se usiluje o získání statutu UCHS a převedení mu vedení plemenné knihy ČT. Členkami statutárního orgánu tohoto spolku jsou ing. Králová, V. Boušková a B. Kubištová. Tedy osoby s velmi těsnou vazbou na tzv. jihlavské předsednictvo. I když se jedná o chovatelky deváté významnosti, zřejmě již zjistily, že je výhodné být přisáté na cecíky veřejných rozpočtů. Ano, v současné etapě raného kapitalismu v ČR (a nejen tam) již dávno nejde o to porazit konkurenci v čestném boji, ale jde o to dostat se k veřejným rozpočtům. A to bez ohledu na zájmy ostatních chovatelů.
 
A aby se jim (a i dalším osobám kolem tzv. jihlavského předsednictva) tento záměr podařilo realizovat, je třeba nejprve SCHČT zničit. Je jim zřejmé, že v rámci SCHČT jim již do budoucna žádný prospěch nepřijde. To vysvětluje, proč K. Růžička přes hrozbu nepřiznání dotací porušil dohodu o konání nové volební konference, proč ing. Holík podal insolvenční návrh, přestože nemá žádnou vykonatelnou pohledávku vůči SCHČT apod. Také to vysvětluje, proč v závěru listopadu, kdy byla zrušena přístupová oprávnění těchto osob k účtům svazu, ing. Králová vystavila příkaz k úhradě ve výši přes 1,8 mil. Kč, když na účtu bylo cca 450 000 Kč. Tento příkaz obsahoval platbu faktur za velmi pochybná plnění. Proto se mi celkem snadno podařilo dosáhnout zrušení faktur za téměř 700 000 Kč.
 
Pozice současného vedení SCHČT je velmi složitá, když má v zádech „pátou kolonu“, která záměrně hatí jeho úsilí o prospěch svazu. Jak jsem již informoval, podal jsem ministrovi zemědělství žádost o přezkum rozhodnutí ministerstva o nepřiznání dotací za rok 2017. Mám informace, že rozkladová komise tuto žádost přijala. Tedy uznala v ní uvedenou argumentaci za vážnou. Tedy je zde naděje na doplacení dotací za rok 2017 a pokračování v dotačních tocích v roce 2018. Podání insolvenčního návrhu však situaci SCHČT v tomto řízení zásadně oslabuje. To je také zřejmě důvod načasování tohoto jednání. Jistě osoby kolem tzv. jihlavského předsednictva mají své informátory na ministerstvu, kteří je informují o tom, že možnost vyplacení dotací zpětně se jeví jako nadějná. To však oni nemohou potřebovat, neboť tím by jejich závěr vytvořit nové UCHS vzal za své. 
Na závěr zdůrazňuji, že podle insolvenčního zákona, byl-li podán insolvenční návrh, soud musí insolvenční řízení zahájit, i kdyby byl návrh neopodstatněný. Význam však má až případné pravomocné rozhodnutí soudu o úpadku úpadce. Takové rozhodnutí zda však není.
 
Budoucnost SCHČT tedy více než na faktu zahájení insolvenčního řízení záleží na výsledku řízení o přezkumu rozhodnutí o nepřiznání dotací za rok 2017. Záležitost dotací však zahájení insolvenčního řízení významně poškozuje A to byl zřejmě celý záměr iniciativy ing. Holíka a nejen jeho. A že tím poškodí ostatní chovatele, je jim zřejmě jedno. Prostě, když ze SCHČT nemůžeme mít prospěch my, tak ať ho nemá nikdo!
 
JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. - předseda SCHČT
 


Štítky: SCHČT
reklama 13A
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace