reklama 11B

reklama

Stanovisko MZe ČR k nepřidělení dotací SCHČT

 08.12.2017 11:55 | AUTOR

ikonka

Jak jsme informovali v pátek 1. prosince, Ing. Jaroslav Staněk vydal na stránkách www.ctsvaz.cz prohlášení ohledně nepřiznání dotací MZe ČR pro rok 2017. O stanovisko jsme kromě jihlavského předsednictva SCHČT požádali také ministerstvo…

reklama 12B
Zopakujme si, že Ing. Jaroslav Staněk vydal na stránkách www.ctsvaz.cz prohlášení ohledně nepřiznání dotací MZe ČR pro rok 2017. 
 
Chovatele prostřednictvím zmíněných internetových stránek informoval, že: „Z rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR ze dne 27. 11. 2017 nebudou pro rok 2017 přiznány Svazu chovatelů českého teplokrevníka dotace na veškeré dotační tituly.“  
 
Současně zmínil zdůvodnění, proč údajně k uvedenému rozhodnutí došlo: „K tomuto závěru došlo ministerstvo vzhledem ke zmaření jeho iniciativy ve věci vyjasnění vedení svazu předsedou předsednictva K. Růžičkou st., který svévolně a protiprávně zrušil ministerstvem iniciovanou volební konferenci svazu. Uskutečnění této konference bylo odsouhlaseno na společném jednání zástupců ministerstva, předsednictva SCHČT a i skupiny bývalých členů předsednictva kolem někdejšího předsedy M. Perníčka, která v rozporu s vůlí členské základny vyjádřenou usneseními konferencí SCHČT konanými v roce 2016 a 2017 odmítla předat novému vedení agendu svazu. Chovatelé mohou tedy „poděkovat“ těmto bývalým funkcionářům a i těm z nich, kteří jsou členy i stávajícího předsednictva, avšak jeho činnost bojkotují. Především však K. Růžičkovi st.“ Odkaz na celý článek je TADY.
 
Reakce tzv. jihlavského předsednictva na sebe nenechala dlouho čekat. „Dovolte nám reagovat na znepokojivé zprávy, které se šíří mediálními prostředky a z písemností JUDr. Ing. Staňka CSc. Naše strana prozatím neobdržela žádné takové zamítavé rozhodnutí, a pokud JUDr. Ing. Staněk má takový dokument, nechť veřejnosti předloží jejich kopii. Nadále zdůrazňujeme, že místopředsedou svazu panem Karlem Růžičkou, který v době podání žádostí byl oprávněn jednat za spolek, bylo v řádném termínu, bez vážných pochybení podáno 13 žádostí na dotační programy 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat a 9.A.a. Speciální poradenství pro živočišnou výrobu pro rok 2017 přes podatelnu SZIF. Do dnešního dne neobdržel spolek oficiální rozhodnutí MZe a to jakoukoliv formou (doporučené psaní, datová schránka spolku). Pochopitelně se snažíme získat podrobnější zprávy, o kterých budete bezprostředně informováni.,“ uvedlo jihlavské předsednictvo. Celý článek je ZDE.
 
Redakce Jezdci.cz požádala hned 1. prosince o stanovisko Ministerstvo zemědělství ČR. To v první reakci uvedlo: „Pracovní skupina k projednávání žádostí o poskytnutí dotace podle Zásad již rozhodla a následně tak učinil také odbor živočišných komodit. S dalším případným informováním veřejnosti musíme vyčkat na vrácení potvrzení o převzetí příslušné korespondence (doručenek)“.
 
Na dotaz, zda je možné oficiálně potvrdit či vyvrátit, že z rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR ze dne 27. 11. 2017 nebudou pro rok 2017 přiznány Svazu chovatelů českého teplokrevníka dotace na veškeré dotační tituly, a že k tomuto závěru došlo ministerstvo vzhledem ke zmaření jeho iniciativy ve věci vyjasnění vedení svazu předsedou předsednictva K. Růžičkou st., který svévolně a protiprávně zrušil ministerstvem iniciovanou volební konferenci svazu, dostala redakce tuto odpověď: 
 
„Ve věci předmětných žádostí bylo letos dosud pro každý jednotlivý případ zasláno Sdělení o nepřiznání dotace. Důvodem je, že na základě doplňujících podkladů a údajů zaslaných na základě žádosti MZe, byly zjištěny neodstranitelné vady u každé dosud posuzované žádosti u dotačních programů 2.A a 9.A. Další podrobnosti v tomto případě nemůžeme zveřejňovat s ohledem na vymezení pravidel v Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017.“ 
 
Z tohoto vyjádření nevyplývá, jaká neodstranitelná vada byla přesně příčinou zamítnutí žádostí. Nevyplývá z něj ani, že by příčinou bylo konkrétně neuskutečnění volební konference. MZe ČR ve stanovisku říká, že podrobnější informace podat nemůže. Co je ovšem jasné a pro chovatelé nepříznivé, že letos žádná dotace dosud skutečně na základě podaných žádostí přiznána nebyla.


reklama 13A
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace