reklama 11D

reklama

Přichází čas pro chovatelské svazy na místo SCHČT?

 12.01.2018 21:14 | AUTOR

ikonka

Jak jsme již informovali, SCHČT je od středy 10. ledna 2018 v insolvenčním řízení. V souvislosti s tím se na veřejnost dostávají informace o aktivitách dalších chovatelských svazů. Jde např. Spolek chovatelů českého teplokrevného koně…

reklama 12B
 
Od 1. srpna 2017 je zapsán do Spolkového rejstříku Spolek chovatelů českého teplokrevného koně, z.s. Předsedkyní je Václava Boušková a dalšími členkami statutárního orgánu jsou Barbora Kubištová a Ing. Barbora Králová, Ph. D. 
 
Jak jsme se dozvěděli od posledně jmenované, Spolek chovatelů českého teplokrevného koně podal žádost na Ministerstvo zemědělství ČR o uznané chovatelské sdružení a předání vedení PK ČT. Neusiluje o vznik „nového sportovního koně“, ale chce převzít současně zapsané koně – klisny a hřebce – a dále pokračovat v chovu. „Usilujeme o uznané chovatelské sdružení a pokračování v chovu ČT,“ uvedla Barbora Králová. „Máme již majitele asi 200 klisen, kteří se přihlásili k našemu spolku a mají zájem dále chovat pod PK ČT. Klisny zapsané v PK ČT budou registrovány automaticky, pokud majitel projeví zájem. Nyní čekáme na uznání CHS, aby mohla vzniknout a fungovat PK ČT. – Chtěli bychom registrovat i letos narozená hříbata a akceptovat i letošní připouštění zapsaných hřebců a klisen v rámci PK ČT,“ dodala Barbora Králová.
 
Jak je ve spolkovém rejstříku uvedeno, účelem Spolku chovatelů českého teplokrevného koně je mj.: plnit svůj účel jako uznané chovatelské sdružení ve smyslu ust. § 5 zákona č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů, stanovení chovatelských pravidel, která povedou ke stálému zvyšování chovné kvality produktů chovu koní plemene český teplokrevník (dále jen ČT) s důrazem na výkonnost, užitkovost a testaci v klasických jezdeckých disciplínách, zpracovávání a průběžná aktualizace dlouhodobé koncepce rozvoje chovu plemene ČT, vedení plemenné knihy českého teplokrevníka dle Řádu plemenné knihy českého teplokrevníka a zákona č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečování společných zájmů chovatelů koní plemene český teplokrevník v oblasti šlechtění a plemenitby dle zákona č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů, provádění šlechtitelské činnosti a šlechtitelských opatření dle zákona č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zajišťování způsobilých odborných osob pro svou činnost dle § 30 zákona č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů, organizování chovatelských přehlídek, zkoušek a soutěží, které slouží k testování produktů chovu ČT a k porovnání s produkty ostatních podobně zaměřených chovatelských organizací v ČR a v zahraničí, vytváření podmínek pro to, aby co možná největší část populace koní ČT absolvovala potřebnou testaci tak, aby každý produkt chovu mohl po vyhodnocení prokázat svoji chovnou hodnotu, podílení se na tvorbě a novelizaci právních předpisů a jiných předpisů souvisejících s chovatelskou činností svých členů, soustřeďování a zpracovávání důležitých poznatků a zásad z činnosti odborných organizací v tuzemsku i zahraničí, aktivní spolupráce se všemi zainteresovanými státními orgány, především s Ministerstvem zemědělství, dále s partnerskými organizacemi, jako např. ČJF v prověřování výkonnosti koní (testaci) v jezdeckých soutěžích nebo se zemskými hřebčinci, výkon a organizace další činnosti dle potřeb a zájmů svých členů, zabezpečení vzdělávání a informování hospodářských subjektů a osob zabývajících se chovem koní a souvisejícími činnostmi, realizace rychlejší a dokonalejšího přístupu k aktuálním informacím a doplňování potřebného vzdělání a kvalifikací subjektů v chovu koní v souladu se zákonnými požadavky, poskytování poradenské činnosti pro své členy v oblasti šlechtění, reprodukce, odchovu, chovu, výživy, výcviku a ekonomiky chovu koní, kdy k tomu využívá všech současně dostupných vědeckých poznatků, ale též objektivně zpracovaných výsledků testování populace koní.
 
Není žádným tajemstvím, že jak Barbora Králová, tak Václava Boušková byly aktivní ve Svazu chovatelů českého teplokrevníka. Barbora Králová vykonávala funkci tajemníka, Václava Boušková pracovala v propagační a marketingové komisi. Předsedkyně nového Spolku chovatelů českého teplokrevného koně jsme se zeptali, zda se ještě plánuje angažovat ve Svazu chovatelů českého teplokrevníka. „Dle mého názoru jde ten spolek do záhuby. Už mu bude těžko pomoci. Je v insolvenci, nedosáhne na dotaci, a ať to dopadne jakkoliv, tak si myslím, že má těžkou pozici na obnovení činnosti,“ uvedla Václava Boušková. 
 
Spolek chovatelů českého teplokrevného koně však není jediný, kdo o sobě nechává v těchto dnech vědět. V pátek 12. ledna 2018 informovala prostřednictvím svých internetových stránek redakce časopisu Jezdectví o aktivitách Svazu chovatelů Českého sportovního koně, jehož předsedou je MVDr. Vít Holý. 
 
Tento spolek vznikl dle Spolkového rejstříku již 6. října 2000, zapsán byl 1. ledna 2014. Ve svém příspěvku na Jezdectvi.cz popisuje MVDr. Vít Holý, proč vznikla myšlenka výstavby PK Českého sportovního koně. „Měl by to být kůň ušlechtilý, inteligentní, velmi výkonný s vynikající mechanikou pohybu a jezditelností. A k tomu má sloužit obecně vyšší podíl orientální krve v původu, o kterém se sice často mluví (ve světovém chovu) ale již méně se opravdu realizuje. Toto nové plemeno tak bude vznikat skutečným kombinačním křížením v systému čistokrevné plemenitby. Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a hipologickými odbornými poradci vznikl Šlechtitelský program, který má splňovat přísné požadavky současné evropské legislativy,“ uvádí MVDr. Vít Holý na webu Jezdectví. „Již během roku 2017 se k naší přípravné PK ČSK přihlásilo na 450 (!) klisen a velké množství chovatelů i sportovců. V sezoně 2018 se z evidovaných klisen již rodí 1. ročník do tzv. přípravného oddílu PK. V praxi to znamená, že oficiálně budou hříbata zapsána dle stávající plemenné příslušnosti, např. ČT, CS , trak, kinský..., ale zároveň budou zaevidována do přípravného oddílu PK ČSK. Po dosažení věku 3 let budou tito vybraní jedinci dle zájmu chovatelů zapsáni již do PK ČSK, a tím fakticky toto plemeno vznikne. Cesta je to dlouhá a pracná, ale čas letí jako voda a zároveň nám dává dost prostoru na to, oddělit skutečné zájemce o naší PK od těch, kteří by se snad chtěli hlásit jen z důvodu osobních antipatíí k představitelům stávajících PK a Svazů,“ dodává Vít Holý. Celý jeho příspěvek si můžete přečíst POD TÍMTO ODKAZEM.
 

O dalším vývoji v českém chovu vás budeme nadále informovat!reklama 13C
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace