reklama 11A

reklama

Reakce B. Králové na informace J. Staňka ze SCHČT

 24.01.2018 10:44 | AUTOR

ikonka

V návaznosti na publikované vyjádření JUDr. Jaroslava Staňka k insolvenci SCHČT požádala redakce Jezdci.cz o stanovisko Ing. Barboru Královou, která v jeho příspěvku byla opakovaně zmiňována ve vztahu k finančním transakcím na účtu SCHČT apod.…

reklama 12A
 
Na úvod připomínáme pasáže ze stanoviska JUDr. Staňka týkající se mj. Ing. Králové:
„Jistě nikdo nepochybuje o tom, že insolvenční návrh podaný ing. Holíkem byl učiněn v součinnosti s osobami kolem tzv. jihlavského předsednictva. Tyto osoby již dlouhodobě připravují likvidaci SCHČT, jak o tom svědčí informace na www.jezdci.cz o založení Spolku chovatelů českého teplokrevného koně v srpnu 2017. Tento spolek se usiluje o získání statutu UCHS a převedení mu vedení plemenné knihy ČT. Členkami statutárního orgánu tohoto spolku jsou ing. Králová, V. Boušková a B. Kubištová. Tedy osoby s velmi těsnou vazbou na tzv. jihlavské předsednictvo. I když se jedná o chovatelky deváté významnosti, zřejmě již zjistily, že je výhodné být přisáté na cecíky veřejných rozpočtů. Ano, v současné etapě raného kapitalismu v ČR (a nejen tam) již dávno nejde o to porazit konkurenci v čestném boji, ale jde o to dostat se k veřejným rozpočtům. A to bez ohledu na zájmy ostatních chovatelů. A aby se jim (a i dalším osobám kolem tzv. jihlavského předsednictva) tento záměr podařilo realizovat, je třeba nejprve SCHČT zničit. Je jim zřejmé, že v rámci SCHČT jim již do budoucna žádný prospěch nepřijde. To vysvětluje, proč K. Růžička přes hrozbu nepřiznání dotací porušil dohodu o konání nové volební konference, proč ing. Holík podal insolvenční návrh, přestože nemá žádnou vykonatelnou pohledávku vůči SCHČT apod. Také to vysvětluje, proč v závěru listopadu, kdy byla zrušena přístupová oprávnění těchto osob k účtům svazu, ing. Králová vystavila příkaz k úhradě ve výši přes 1,8 mil. Kč, když na účtu bylo cca 450 000 Kč. Tento příkaz obsahoval platbu faktur za velmi pochybná plnění. Proto se mi celkem snadno podařilo dosáhnout zrušení faktur za téměř 700 000 Kč.“ 
 
Ve svém dřívějším vyjádření k dotacím 2017, které je publikované k datu 22. 12. 2017 na webu www.jezdectvi.cz, Ing. Staněk mj. uvedl: „Pochybnosti o řádnosti nakládání s penězi svazu byly důvodné, neboť v dubnu t. r. místopředseda Růžička bez vědomí a souhlasu předsednictva zřídil další účet svazu, a to u ČSp, na který převedl 1662 000 Kč. Z tohoto účtu v červenci ing. Králová vybrala v hotovosti 850 000 Kč, jejichž další osud není znám.“ Proto nás zajímalo stanovisko i na toto tvrzení. 
 

VYJÁDŘENÍ ING. BARBORY KRÁLOVÉ UVÁDÍME NÍŽE V PLNÉM ZNĚNÍ A BEZ REDAKČNÍCH ÚPRAV…

 

Informace, které šíří "zapsané předsednictvo" v čele se zapsaným předsedou prostřednictvím bulvárního média Jezdectví a sociálních sítí jsou lživé, ale otázkou zůstává, zda vědomě nebo nevědomě. Obě varianty jsou však velmi smutné a těžko říct, která je horší. 
 
Po „velmi nestandardním“ zápisu předsedy do OR se SCHČT opravdu dostal do kritické situace. Bez jakéhokoliv ponětí a s nulovou představou o chodu, fungování a návaznosti jednotlivých úkonů na sebe, JUDr. Staněk po zápisu se ihned ujal „své funkce“ tím, že zrušil přístup k účtu osobám, které ho spravovaly. Domnívám se, že skutečný manažer a člověk, který by byl jmenován do nějaké funkce, by si tyto souvislosti měl zájem zjistit a konat zásadní kroky posléze.
 
Lživé informace, kdy jsem napadána o možné „zpronevěře a tunelování“ považuji za skandální, účelně vykonstruované, čirou pomluvu a také se k nim náležitě postavím prostřednictvím zákona. Věc zašla příliš do osobních rovin, kdy jsem některými lidmi naprosto neprávem osočována a moje jednání je přirovnáváno k „manuálu z KGB“. Ráda bych zmínila, že tito „jednici“, kteří mají evidentně sami tento manuál detailně nastudován i po tolika letech, stáli také za tím a byli u toho, když jsem byla na začátku loňského roku udána ve svém zaměstnání Ing. Zichem a spol. Dotazy, zda je udání vůbec „zajímavé“ pro mého nadřízeného a vlastní udání mělo takový obsah, že by se za něj skutečně nemuseli za totalitního režimu udavači stydět.
 
Ano, k takovým praktikám se někteří „chovatelé a lidé“ uchylují v touze po moci, když mají pocit, že jim v cestě stojí někdo, kdo jim vadí, koho se bojí, nebo kdo pracuje jinak než si představují. O to smutnější však je, že tito lidé mi také například v 19h večer volají a prosí o kontroly připouštěcích rejstříků, protože se asi spletli v počtu v něm zapsaných zapuštěných klisen, takže s nimi ochotně půl hodiny procházím jednu klisnu po druhé, aby měli vše v pořádku... Jak schizofrenní situace. Dodnes jsem nepochopila, proč se někteří takto chovají, když mě vůbec neznají a leckdy semnou nikdy ani nemluvili. Nejsem v předsednictvu, nemám žádnou rozhodovací pravomoc, mám na starosti pouze chovatelskou agendu, aby chovatelé měli včas své průkazy, zápisy klisen apod. a jednám na základě příkazů předsednictva (proplácení faktur, administrativa a apod.). O uvolněném postu tajemnice SCHČT jsem se dozvěděla od Doc. Jiskrové na MZLU v Brně, kde jsem vyučovala studenty předměty Chov a šlechtění koní. Nikdo jiný z tehdejšího předsednictva mi „flek nedohodil“ a ani jsem nijak jinak nemusela svůj hipologický přehled nikomu dokazovat. 
 
Nikdo ze „zapsaného předsednictva“ za celou tu dobu „dvojkolejnosti“ nezavolal, nepřišel, aby se zajímal o přípravu akcí, ani když byli vyzváni, aby přišli a podíleli se aby věděli co to obnáší, když tedy chtějí pracovat. Nikdy nepřišli a ani se nezajímali o cokoliv. Jen věci pošpinit a zkritizovat, to je lehčí. A čím větší a šokující lež bude, tím líp… 
 
Dne 9.5.2017 na základě rozhodnutí předsednictva (viz. zápis zveřejněný na webu spolku) a výzvy ČSOB byl pověřen místopředseda spolku K. Růžička, aby založil a převedl finanční obnos 1,6 mil. na účet České spořitelny. Stalo se tak po poradě s právním zástupcem a byl o tom proveden interní zápis, který byl podepsán všemi přítomnými a je založen v kanceláři spolku.  Výzva banky obsahovala apel na ukončení sporů ve spolku a na zastavení donucovacích ataků vůči bance, neboť docházelo k neustálým nátlakům a obtěžování ze strany Ing. Zicha a to i v zastoupení JUDr. Veselým, kteří se domáhali zmocnění přístupů k bankovnímu účtu spolku. Výzva byla pojata velice varovně a to tak, že v případě neuposlechnutí hrozí ukončení smluvního vztahu se spolkem. Předsednictvo se proto rozhodlo pro tento záchovný krok. Veškeré transakce byly prováděny tak, že z účtu u ČS byly vybírány finance (zde i zmiňovaný výběr 850.000,- Kč do pokladny SCHČT) a vkládány na účet u ČSOB, ze kterého byly následně vypláceny finance na běžný provoz spolku a placeny faktury dodavatelům. Na každou transakci je pořízen doklad a vše řádně zaúčtováno účetní firmou spolku. Ta také může dosvědčit, že takto převedené peníze sedí do koruny. Dodnes se na tuto skutečnost u účetní firmy JUDr. Staněk nezeptal, neověřil si jí, prostě nic!! Nezajímá ho vůbec nic z ekonomického chodu spolku, DP 2017, prostě nic! Kdyby to udělal, zjistil by, že je vše v pořádku a on by nemohl napsat a publikovat žádné šokující prohlášení. 
 
Zajímavé ale je, že po tom, kdy se 23.11.2017 zmocnil účtu, převedl na několikrát zřejmě JUDr. Staněk peníze z účtu v ČSOB do FIO banky. Bez udání důvodu, bez zápisu, přístup má zřejmě jen on, prostě peníze jsou převedeny, a to je v pořádku. Najednou je to normální činnost, ale když to udělá někdo jiný, tak zpronevěřuje. Připomínám, že FIO účet zřídila skupina kolem Ing. Zicha – bez zápisu, bez jakéhokoliv důvodu, stejně jako další účet u KB. A to je v pořádku??
 
Je neuvěřitelné, že někdo chce stát v čele spolku vůbec může takto jednat a snažit se někoho poškodit takovou lží, když si sám neumí ani přečíst výpis z účtu a porovnat položky D/MD a poškozuje lidi kolem sebe. Je to opravdu lidská neschopnost nebo úkladné jednání?
 
Jak jsem zmiňovala – JUDr. Staněk a spol. nemají ani mlhavou představu o chodu spolku a o jeho režii, nákladech a nutných provozních výdajích. O žádné „pochybné faktury“ se nejedná. Je to úplně stejná legenda pro lidi, jako s výběrem peněz. Faktury, na které byly vystaveny příkazy souvisely s chodem spolku a byly za proběhlé akce nebo plnění do konce roku. Splatnost jich měla většina na konci roku. Faktury byly převážně za pořádání KMK, přehlídky klisen, předvýběr hřebců, RTG hřebců, platby ČJF, ÚEK, účetnictví, mzdy, pošta, čipy, nájem, apod. Nálepku „pochybné“ dostaly asi proto, protože někteří bohužel nemají reálné ponětí, kolik stojí tisky, grafické práce apod. např. katalogy na akce, ročenka apod. Lidi, kteří pracují, hodiny a dny tráví nad PC, tak jsou označeni za „zloděje a příživníky“. Výše faktur byla reálná a pravdivá. Všechny faktury jsou skutečné a jsou evidovány u účetní firmy, netahá si je nikdo z klobouku. Ty faktury, které se podařilo zrušit nebylo rozhodně díky jeho intervenci, ale díky tomu, že o to požádali jiní, nebo díky tomu, že se dozvěděli 27.11.2017 že SCHČT neobdrží státní příspěvek, tak se dohodli na stornu faktury. Jedná se o faktury vyšších částek, kdy například ČJF stornovala jednu ze svých faktur ve výši 230 tis., kdy ale z tohoto důvodu nebude vyhotoven přehled o sportovních koních (sportovní ročenka), kdy tímto dochází k závažnému porušení zákona č. 154/2000Sb., kdy nedojde k vyhodnocení výsledků šlechtitelského programu a chovného cíle.
 
Na účet SCHČT v ČSOB přišly krátce před jeho převzetím peníze za prodej Clin D´Ora. Ač i toto bylo naprosto zřejmé z účtu a museli to disponenti vědět ihned po jeho i zběžném přečtení, tak se nestyděli šířit lež, že neví, kde ty peníze jsou, kdo je má chovatelům a veřejnosti předkládat lži a spekulace, kde jsou peníze za hřebce.  
 
Je s podivem, že dle došlých výpisů v předchozím týdnu (za měsíce listopad a prosinec) po několika urgencích jsme zjistili, že některým dodavatelům již zaplaceno bylo, ale jiným za stejné akce ne – například přehlídky klisen a pořádání oblastních kol. Bylo zaplaceno pouze některým, asi jen těm „sympatickým“. Podle jakého klíče se rozdělovalo, zda stejnou akci někomu uhradit a jinému ne, není zřejmé a ani není žádný zápis z jednání, který by tyto platby nějak vysvětloval. 
 
Vrchol lži je, že kdyby JUDr. Staněk nepřevzal účet, byl by spolek v insolvenci. Spolek byl schopen dostát svým závazkům a plnil svou funkci po celý rok i bez státního příspěvku. Dostal se do insolvence bohužel až po tom, co JUDr. Staněk odmítl platit dodavatelům a zaměstnancům. V neposlední řadě jsou stávající dodavatelé a pořadatelé proběhlých akcí doslova bombardováni, vystaveni nátlaku a zastrašováni dopisy JUDr. Staňka o tom, že chovatelské akce které pořádali v průběhu celého roku – přehlídky, finále KMK, předvýběr hřebců apod., nebudou SCHČT akceptovány, protože objednávka na akci nebyla dle něj podepsána oprávněnou osobo, ale co je šokující – v odůvodnění se píše, cituji “Tuto smlouvu je však SCHČT nucen považovat za neplatnou z důvodu střetu zájmů. JO LB Zduchovice totiž je třeba považovat za subjekt spřízněný s tzv. jihlavským předsednictvem SCHČT…“  Takže vážení chovatelé – vlastně se to asi má chápat tak, že tam kde se objevil někdo kdo se bavil s „jihlavským předsednictvem“, tam se žádné akce v průběhu roku ani nekonaly, výsledky Vašich koní by neměly být asi tedy dle něj zapsány v žebříčku ČJF, zápisy klisen a ani přehlídky by tedy neměly platit…opravdu nechápu myšlení a následné konání některých lidí. V návaznosti především na zmíněnou informaci, že některé faktury např. za přehlídky apod. jsou tímto způsobem napadány a jiné jsou i bez doložení objednávky vesele propláceny - RTG hřebců na předvýběr, pouze některé vybrané přehlídky…!!
 
Jeho negativní intervence na MZe, která zapříčinila pochybnosti a vyvrcholila neposkytnutím dotací 2017 je již všem známá. 
 
Zmiňovaný nový spolek „SCHČTK“– po jednání na MZe bylo řečeno, že stále je SCHČT jediným partnerem - UCHS pro vedení PK ČT. I když vzhledem k nedořešeným právním vztahům uvnitř SCHČT začínáme pro ně být dost „komplikovaným partnerem“. Není proto prostor aktuálně pro jinou plemennou knihu, o kterou už má mimochodem zažádán jiný spolek a náhodou jsou v pozadí i lidé, kteří se již dlouhou dobu snaží SCHČT cíleně poškozovat. Nikdo z těch, co SCHČT neustále poškozují a osočují pana Růžičku o úmyslech, práci, podání dotací (proč by je podával, kdyby je pro chovatele nechtěl, ale druhá strana je vůbec nepodala ač mohla, ani se o ně nezajímala – a proč, když jim tedy na chovatelích tak záleží, jak stále uvádí??) apod. se nezajímal, co bude s PK ČT. Nikdo. Chtěli svou novou PK, jinou. Tento spolek „SCHČTK“ vznikl z důvodu, aby v případě potřeby a nutnosti, se mohl jako spory a soudy nezatížený subjekt a partner MZe o PK ČT fundovaně postarat, aby mohl pokračovat ve šlechtění a majitelé koní ČT mohli dál své koně řádně připouštět a PK mohla dále řádně evidovat a označovat narozená hříbata, pořádat zkoušky, přehlídky a testace, apod. Není potřeba v tom hledat vědu nebo postranní úmysly. (Zde platí do puntíku pořekadlo „Podle sebe soudím Tebe“). Jde nám stále o ČT, když bohužel se ho snaží někteří úkladně poškodit a jeho osud je jim lhostejný. Je však s podivem, kolik zášti a úplně lichých a smyšlených spekulací se najednou najde o důvodu vzniku spolku, ceně apod.  
 
Tuto informaci o partnerovi a UCHS měli samozřejmě i jiní lidé, kteří si chtěli založit novou PK, ale SCHČT jim stálo v cestě. Nyní, bohužel pro SCHČT do sebe až velmi logicky zapadá souběh událostí jako výpověď Equiservis Konzulent, ukončení HPP paní Ing. Novákové na vlastní žádost v nejnáročnějším období roku, až téměř násilné se zmocnění postů za každou cenu na svévolné schůzi v hospodě (napřed někteří použili fyzické násilí kvůli tomu aby se „stali automatickými delegáty“, ale následně po chvíli automatické delegáty odmítali a nesouhlasili s nimi), dále také ručně dopsaní „delegáti na konferenci v Humpolci“, kteří ani nebyli členy SCHČT!!! aby se splnil nutný počet… A tyto listiny byly předány na soud - OR k zápisu!!…a ono to stále nevycházelo, stále se někteří snažili, aby ČT fungovalo…takže asi poslední nápad, že když by nebyly dotace, bylo by teoreticky otevřené místo pro novou PK...ale co bude s ČT už je nezajímá. 
 
Na závěr bych ráda uvedla, že se pan Růžička staral s péčí řádného hospodáře o SCHČT celou dobu, a šlo mu vždy primárně o chovatele.  Je velmi smutné, že nerespektováním zákona se věc takto dalece vyhrotila a z chovatelského spolku se stalo úplné peklo, kdy slušnost, pravda a zdravý rozum jsou vyháněny lží, udavačstvím a nezákonnými praktikami. Zákon a pravda v tuto chvíli některé lidi ale vůbec nezajímá. 
 
Nic není černobílé, názory může mít člověk na věci různé – způsob provedení, kvalitu, preciznost, rychlost, ale vše je o komunikaci a nikoliv o tom, že věc zaženu do krajností a osobní roviny, protože mi někdo vadí, tak si s ním budu takto vyřizovat své osobní účty. Již jsem se bohužel sama přesvědčila, že některým lidem opravdu nejde o chovatele, ČT nebo SCHČT, ač to všude prezentují – jde jim o sebe, jsou plní zášti a zloby, kterou si ventilují prostřednictvím médií a chtějí jen zaujmout a šokovat. Bez ohledu na to, zda je to lež, tak chtějí jen ublížit za každou cenu a co nejvíc, nejbolestněji bez ohledu na následky a typicky česky věc ještě „přifukují“. Lidé pak logicky zaujímají neobjektivní stanoviska a lež tak kráááásně roste. 
 
Pokud chtěl někdo narovnat situaci a třeba i stát v čele či předsednictvu SCHČT a šlo mu o SCHČT, chovatele a koně skutečně, tak přijel 7.12.2016 do Jihlavy a zvolil předsednictvo takové, jaké chtěl. Volba byla „padni komu padni“, nikdo se křesel, koryt ani jiných „cecíků“ nedržel, všichni je dali k dispozici, dle úmluvy v zápise z Velkého rybníka, odkud je i audiozáznam celé schůze. To, že se pak někdo bál přijet a raději rozesílal dopisy o zrušení, je smutné...ale evidentní, že mu tedy o SCHČT opravdu nešlo.
 
Ing. Králová Barbora, Ph.D.


reklama 13B
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Zamekklub | 26.01.2018 17:46:59
V podstatě se v tom tak nějak ztrácím, z těch polopravd jde hlava kolem a už po mne jen zajímá kdy se podaří dostat zpět průkaz koně odeslán k vám na přepis před pár měsíci...

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace