reklama 11C

reklama

Stomatologická péče o koně. Zásady, které má každý majitel dodržovat

 03.12.2020 11:30 | AUTOR: MVDr. Jan Kosinka

ikonka

Péče o koňské zuby patří mezi základní preventivní úkony, stejně jako vakcinace, odčervení a ošetření podkovářem. „V našich podmínkách panuje stále mnoho polopravd a omylů, které bych rád vyvrátil,“ píše v úvodu svého příspěvku MVDr. Jan Kosinka.

reklama 12A

 
Frekvence stomatologických vyšetření a ošetření se s věkem koně mění. Doporučená frekvence ošetření je 1 až 2x ročně s tím, že jednotlivé věkové kategorie koní vyžadují specifické podmínky. 
 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat stomatologickým prohlídkám u koní mladších a starších. U mladších koní souvisí zvýšená pozornost s výskytem ostrých hran stoliček, které mohou poranit měkké tkáně v dutině ústní a rozvíjí se velmi bolestivý stav. Rovněž může docházet k destrukci zubní tkáně vlivem pronikající infekce. 
 

Poruchy chrupu u koní

Neméně důležité je rovněž včasné odhalení vrozených či vývojových poruch chrupu, které mají významný vliv nejen na příjem potravy. U koní starších je především důležité včasné odhalení degenerativních a infekčních onemocnění zubů, jako jsou záněty dřeně zubu, hluboké zubní kazy, periapikální abscesy, diastemy (obdoba parodontózy u lidí) či odontoklastická resorpce a hypercementóza řezáků (tzv. syndrom EOTRH).
 
U starších koní je cílem zachovat přijatelnou funkční schopnost koňského chrupu s ohledem na kondici a welfare koní, u nejstarších věkových kategorií koní jde především o paliativní přístup, neboť často mají tito jedinci další onemocnění.
 
Specifickou skupinou z hlediska stomatologické péče a prevence jsou rovněž koně miniaturních plemen, jejichž typickou vlastností je anatomický nepoměr velikosti zubů ke kostnímu podkladu lebky. Tito koně mají totiž stejný počet zubů podobné velikosti jako u ostatních plemen koní, avšak v daleko menší lebce. Rovněž se u nich ve zvýšené míře vyskytují nadpočetné zuby, které již tak dost komplikovanou stomatologickou práci ztěžují.
 

Příznaky, kdy je u koně potřeba stomatologické vyšetření

Kdy je potřeba koně vyšetřit po stomatologické stránce? Příznaků je celá řada počínaje hubnutím, žvancováním, náhlým nástupem neochoty přijímat krmivo, přes výskyt měkkých či tvrdých zduření v oblasti čelistí, výskyt hnisavého výtoku z nozdry, přítomnosti píštěle na spodní nebo horní čelisti, zápach z dutiny ústní, po házení hlavou či například neochotu při práci, která může signalizovat zubní problém. Tyto příznaky je třeba dát do kontextu vyšetření celého koně a zvolit odpovídající přístup. Adekvátně je možno vyšetřit dutinu ústní koně jen za použití sedativ, rozvěrače, zrcátka, případně sondy a nezbytností je použití vhodného světelného zdroje. Doplňkově pak za pomoci endoskopu nebo rentgenu. Je třeba mít na paměti, že použití injekčních sedativ je vyhrazeno veterinárním lékařům nebo veterinárním technikům pod vedením veterinárního lékaře.
 
Vlčí zuby příroda vymyslela proto, aby měl kůň a jezdec problém a veterinář práci. Tak by se nadneseně mohla shrnout problematika výskytu vlčích zubů. Jedná se o první třenový zub, který je však menší, o to však někdy zákeřnější. Může se prořezat nebo zůstat ukrytý pod sliznicí jako takzvaný slepý vlčí zub. Vlčí zuby nalezneme u hřebců, valachů i klisen, avšak u klisen méně často a co se týče lokalizace, tak je najdeme hlavně v horní čelisti. Vlčí zub může způsobovat koni dyskomfort při práci na udidle a u mladých koní se rutinně odstraňuje při jedné z prvních zubních prohlídek. 
 
Nezřídka se setkávám s přítomností vlčích zubů u koní starších bez toho, aniž by měl kůň jakýkoliv problém. V takovém případě není nezbytné vlčí zub trhat a rozhodnutí záleží na individuálním posouzení. Pokud je zub poškozen, tak je naopak vytržení nezbytné provést. Trhání vlčích zubů je bolestivý a krvavý zákrok a jako takový je nutné jej provádět s odpovídajícím znecitlivěním a nesmí být prováděno neodborně, jak stanovuje legislativa, zejména pak zákon na ochranu zvířat proti týrání.
 
Koňské zuby jsou vzhledem ke svému charakteru a vlivu výživy náchylné na přerůstání a tvorbu ostrých hran, háků, případně vln, které omezují koně ve žvýkání krmiva a v práci a mohou působit poranění měkkých tkání. Rutinně se odstraňují za pomoci elektrické brusky nebo rašplí. Nejedná se však o jediné možné patologie, při zanedbání péče nebo při výskytu vrozených abnormalit se objevují patologie další, které vyžadují často opakovaná a nákladnější ošetření. Stomatologickou péči u koní je proto potřeba nepodceňovat a postavit zubní prohlídky na roveň podkovářských ošetření, vakcinací a odčervení, protože nejen kopyto, ale i huba dělá koně.
 

Protokol o vyšetření a ošetření by měl být standardem

Standardem v západních zemích je a časem doufejme i u nás bude zapsání a zakreslení všech nálezů a ošetření do protokolu a předání protokolu majiteli, aby byla v budoucnu zajištěna kontinuita ošetření a stanoveny vhodné intervaly vzhledem k individuálním odchylkám toho kterého pacienta. Nepominutelnou výhodou je pak zvolení adekvátní dávky sedativ, protože cílem je minimalizace rizik pro pacienta a okolní osoby a odpovídající sedace a znecitlivění při provádění stomatologické péče.
 
 

Trhání zubů u koní

Trhání zubů koní, zejména řezáků, třenových zubů a stoliček je odborným úkonem, který je prováděn v sedaci, místním znecitlivění a za pomoci speciálních nástrojů. Nelze tolerovat provádění těchto úkonů neodborným personálem, přičemž legislativa výslovně říká, kdo je odborně způsobilá osoba a jaké musí splnit náležitosti. Nezřídka je vhodnější provádět tento úkon v klinikových podmínkách za přítomnosti proškoleného personálu. Provádění ve stáji s sebou nese určitá rizika a je možno jen za odpovídajících schopností a erudice provádějícího odborníka a za přítomnosti edukovaného majitele a odpovídajících podmínek pro provádění tohoto úkonu. Každá extrakce zubu se může zkomplikovat a pak je nutné počítat s přerušením provádění úkonu a dokončení zákroku při další návštěvě nebo na klinikovém pracovišti. Ekonomická stránka věci je nasnadě.
 
 
 

 

Zásady v péči o zuby, které by si měl každý majitel uvědomit

 
Závěrem bych chtěl shrnout několik zásad, které by si měl každý majitel koně ve vztahu k péči o zuby svého koně uvědomit a vyvrátit některé tradované nepravdy a omyly.
 
1. Koňské zuby je nutno vyšetřovat a ošetřovat pravidelně. Jednou za dva roky nestačí.
2. Ošetření zubů bez sedace není výhoda, ale nevýhoda. Dobře provést zubní vyšetření a ošetření je možné pouze v sedaci. A to i rutinní.
3. Zubní problémy u koní často trvají dlouho nepozorovaně, aniž by kůň špatně žral. Pokud kůň žere dobře, neznamená to, že nemá zubní problém.
4. Trhání zubů je jako odborný a krvavý úkon vyhrazeno veterinárnímu personálu. Nikdo by si asi nenechal vytrhnout zub od své dentální hygienistky.

 

 
 
MVDr. Jan Kosinka
 
 


K odběru se přihlašte ZDE!

 

Nový Jezdecký zpravodaj vychází každý pátek a je zcela zdarma. Přímo do vašeho e-mailu vám jednou týdně doručíme to nejzajímavější z našich webů - zpravodajství napříč disciplínami, rozhovory, podcasty i videa. Už nikdy vám nic podstatného z našeho servisu neunikne!

 

Novinky z jezdectví a dostihů můžete sledovat i protřednictvím našich specializovaných skupin na Facebooku! Spravujeme pro vás:
 

Máme rádi parkury Jezdci.cz

Máme rádi dostihy Jezdci.cz

Máme rádi drezuru Jezdci.cz

Máme rádi vozatajství Jezdci.cz

Máme rádi všestrannost Jezdci.cz

Máme rádi reining a western Jezdci.cz

Máme rádi voltiž Jezdci.cz

Máme rádi vytrvalost Jezdci.cz

Máme rádi pony sport Jezdci.cz


reklama 13A
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace