reklama 11C

Rada ČJF schválila upravený rozpočet 2022. Řešilo se i složení komisí

 22.07.2022 09:21 | AUTOR: Josef Malinovský |
AKTUALIZOVÁNO

ikonka

V úterý 19. července proběhlo zasedání Rady České jezdecké federace. Na programu jednání bylo primárně téma navýšení kapitol rozpočtu ČJF pro rok 2022. Čtyři z třinácti členů Rady nedorazili a udělili plnou moc prezidentu ČJF Radkovi Roučovi.

reklama 12D
 
Výkonný výbor České jezdecké federace zpracoval a předložil Radě ČJF k projednání návrh rozpočtu s navýšením příslušných kapitol tak, jak stanovují dotační pravidla Národní sportovní agentury. „Navýšení se tak nejvíce dotkla podpory reprezentace, soutěží, talentované mládeže a rozpočtu oblastí ČJF,“ uvedli zástupci federace v tiskové informaci, kterou zaslali médiím ve čtvrtek večer.
 
Na jednání Rady ČJF ze zástupců oblastí nedorazili František Grodl, Jiří Mayer, Eva Mentlíková a Radovan Šalek. Všichni čtyři zmínění radní udělili plnou moc prezidentu ČJF Radkovi Roučovi. Přítomni byli Josef Balaštík, Václav Drbal, Markéta Kvapilová, Eva Pařenicová, Alek Pejos, Lenka Sekaninová, Pavel Studnička a Eva Šimáčková. Návrh rozpočtu v předloženém znění pak prošel v poměru 7 pro a 6 proti. 
 
Hned v úvodu zasedání Rady generální sekretář Petr Kuklík představil video spot, který vznikl na základě vzájemné spolupráce s FEI. Veřejnost jej uvidí při projekcích na závodech a dalších akcích ČJF. 
 
Sekretariát také informoval Radu o aktuálním stavu zavádění výsledkového programu Hubertus a tedy, že program je nyní plně funkční a již propojen s JISem ČJF. Již v uplynulém týdnu proběhl v Pardubicích závod ve všestrannosti, který byl plně zpracováván právě v programu Hubertus a sklidil značné ocenění co do uživatelské obslužnosti, tak pro svou širokou nabídku funkcionalit. V rámci této akce také proběhlo historicky první ze série školení pro zpracovatele výsledků a odbornou veřejnost, která s tímto programem bude v budoucnu pracovat. Během více jak tříhodinového školení se tak účastníci seznámili s jednotlivými funkcemi a s tím, jak program v praxi používat. Následně také generální sekretář informoval o dalších termínech školení. Nebližší je plánováno na 4. srpna od 10:00 hodin v rámci skokového mistrovství České republiky v Martinicích, kde proběhne školení na disciplínu skoky a drezura. Zájemci se již nyní mohou přihlašovat přes JIS. 
 
„Standartně v rámci jednání Rady také proběhla diskuze nad aktuálními tématy, kdy se například zástupci oblastí dotazovali na nově založenou komisi pořadatelů, a to primárně na složení komise a upozorňovali na nutnost mít zde také zástupce pořadatelů menších akcí. Tento podnět našel mezi účastníky shodu a byl již předán předsedovi této komise, panu Suchánkovi, který sekretariát ujistil, že se zástupcem tohoto segmentu v komisi od počátku počítá. Složení komise bude dle pana předsedy představeno v nadcházejících dnech,“ uvádí se dále v tiskové zprávě.
 
Radní středočeské oblasti se dotazoval na stav a složení ekonomické komise ČJF. „Viceprezidentka pro ekonomiku ČJF Vladimíra Pospíšilová jej ujistila, že na personálním obsazení komise již pracuje a spolu s plánem činnosti bude vše v příštích dnech oznámeno,“ upřesňují představitelé ČJF. Ze zápisu se dále lze dočíst, že Josef Balaštík upozornil na přípravu oblastních konferencí a Alek Pejos požádal sekretariát o zaslání verze revidovaných Stanov ČJF v podobě, jak byly předloženy na Konferenci ČJF v roce 2021 všem radním, z důvodu projednání tohoto návrhu v rámci všech oblastních konferencí a následně sdělení stanoviska a případných podnětů GS ČJF. Makréta Kvapilová upozornila na problém handicapových soutěží ve vztahu ke kvalifikaci jezdců a legislativní dvousečnosti dle platných pravidel zpracování výsledků zpracovateli. Sylva Boušková prý problém eviduje a hledá řešení. 
 
AKTUALIZACE: 22. 7. 13:00 hodin:
 
Vyjádření v reakci na dotazy členů ČJF k průběhu hlasování o návrhu rozpočtu pro rok 2022 při zasedání Rady ČJF dne 19. 7. 2022.
 
Na programu Rady ČJF svolané na 19. 7. 2022 byl primárním bodem k projednání Rozpočet 2022, respektive pouze navýšení příslušných kapitol již schváleného rozpočtu v reakci na získání vyšší dotace.
 
Výkonný výbor tedy zpracoval návrh navýšení příslušných kapitol dle dotačních kritérií, spolu s odůvodněním, a již v předstihu několika týdnů před termínem zasedání Rady tento návrh zaslal všem radním k prostudování. Radní a členové VV ČJF pak měli dostatek prostoru tento návrh společně projednat již před samotným hlasováním.
 
Proti předloženému návrhu rozpočtu dle plné výše poskytnuté dotace v hodnotě 7 753 000 Kč nebyl podán žádný protinávrh. Bohužel ne všichni Radní se v daný termín mohli jednání prezenčně zúčastnit, a to ze zdravotních či pracovních důvodů, na což pamatuje Jednací řád Rady ČJF, který umožňuje zplnomocnit kteréhokoli člena Rady k hlasování dle článku 5, a tedy umožnit hlasování i v takovém případě. 
 
Každý hlasující, tedy i ti, kdo se nemohli jednání účastnit a svým hlasováním pověřili pana prezidenta, přesně věděli, o čem a proč bude hlasováno.
 
Zdroj: ČJF a JIS
Ilustrační foto: Kateřina Návojová


Sledujete novinky o koních, jezdectví a dostizích na Jezdci.cz a pouštíte si pravidelně vysílání EquiTV.cz a EquiRadia.cz? Máme pro vás novinku - spouštíme Fancluby Jezdci.cz a EquiTV.cz EquiRadio.cz, jejichž prostřednictvím můžete podpořit další existenci našeho zpravodajství.

Zaplacením ročního nebo půlročního příspěvku umožníte, aby veškerý redakční obsah s výjimkou bonusů pro členy fanclubu zůstal nadále volně přístupný všem uživatelům a přímo se tak budete podílet i na propagaci všech koňských sportovních disciplín. Zároveň dostanete přednostní přístup k velké části našich materiálů, které si můžete přečíst v časovém předstihu, pravidelnou možnost získat různé slevy na zboží našich partnerů a účast v soutěžích o ceny.

Roční členství ve Fanclubu Jezdci.cz stojí 600 Kč, půlroční příspěvek je 300 Kč. Pokud chcete být členem obou fanklubů Jezdci.cz i EquiTV.cz, můžete využít zvýhodněnou variantu 1000 Kč (roční) a 500 Kč (půlroční). Další podrobnosti najdete na tomto odkazu.

Newsletter a komunity na síti

Kromě největšího českého serveru o koních Jezdci.cz, internetové televize EquiTV a stále populárnějšího EquiRadia pro vás připravujeme i pravidelný newsletter Jezdecký zpravodaj, který jednou týdně shrnuje vše podstatné z koňského dění a každý pátek ho doručujeme přímo do vašeho e-mailu.

K odběru toho nejlepšího z našeho zpravodajství se můžete přihlásit ZDE!

Novinky z jezdectví a dostihů můžete sledovat i prostřednictvím našich specializovaných skupin na Facebooku! Spravujeme pro vás:

Máme rádi parkury Jezdci.cz

Máme rádi dostihy Jezdci.cz

Máme rádi drezuru Jezdci.cz

Máme rádi vozatajství Jezdci.cz

Máme rádi všestrannost Jezdci.cz

Máme rádi reining a western Jezdci.cz

Máme rádi voltiž Jezdci.cz

Máme rádi vytrvalost Jezdci.cz

Máme rádi pony sport Jezdci.cz

FB Jezdci.cz

FB Jazdci.sk

FB EquiTV.cz a EquiRadio.cz


reklama 13B
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE