reklama 11D

reklama

Martin Blažek odstoupil z VV ČJF. Důvodem je ztráta vzájemné důvěry

 14.01.2021 13:43 | AUTOR: Josef Malinovský |
AKTUALIZOVÁNO

ikonka

Po středečním zasedání Výkonného výboru České jezdecké federace rezignoval na funkci člena tohoto orgánu Martin Blažek. Důvodem odstoupení je ztráta vzájemné důvěry mezi ním a některými členy VV. „Bez důvěry spolupracovníků se nedá pracovat,“ uvedl.

reklama 12A
 
Výkonný výbor České jezdecké federace zhruba čtyřech letech opouští Martin Blažek. Důvody svého rozhodnutí zmínil v krátkém prohlášení: „Rezignoval jsem na funkci člena VV ČJF pro legislativu, předsedy legislativní a IT komise z osobních důvodů a pro ztrátu vzájemné důvěry mezi mnou a některými členy VV ČJF,“ konstatoval.
 
Výkonný výbor ČJF při svém lednovém zasedání ve středu 13. ledna dlouze jednal o blíže nespecifikovaném bodu, který se týkal legislativních záležitostí. „Během včerejšího jednání VV jsem po dlouhé diskusi nad jedním velmi citlivým bodem programu spojil dané hlasování s vyjádřením důvěry ostatních členů VV v mou práci v rámci legislativy ČJF. Po přijetí daného bodu v předkládané podobě bych přestal být svébytným a samostatným členem VV ČJF pro legislativu s kompetencemi svěřenými mé osobě Konferencí ČJF. Během jednání jsem se ještě snažil navrhnout dvě přípustné varianty daného řešení, ale bohužel příslušné hlasování dopadlo 4:2:0 pro přijetí daného bodu v původním, pro mě nepřijatelném znění. Z tohoto důvodu bylo mé další setrvání ve funkci člena VV ČJF pro legislativu a jakékoli pokračování v práci nad legislativou nemožné, aniž bych ztratil úctu sám před sebou a všemi, kdo mi dali svůj hlas na volební Konferenci,“ zdůvodnil své rozhodnutí Martin Blažek ve čtvrtek 14. ledna. 
 
„Chtěl bych poděkovat paní prezidentce Olze Plaché za možnost podílet se na činnosti našeho sportovního svazu a realizovat projekt Jezdecký informační systém. Děkuji i všem dalším spolupracovníkům, ať již ze sportovních komisí, oblastních výborů i zaměstnancům sekretariátu a oblastním sekretářům za výbornou spolupráci. Přes včerejší neshodu patří můj dík i všem současným i bývalým členům VV se kterými jsem za posledních šest let spolupracoval (ať již mezi námi byly sympatie či antipatie). Práce pro ČJF mě naplňovala, dělal jsem ji rád a mé působení v ČJF mi mnohému naučilo a této etapy svého života nijak nelituji. Nicméně bez důvěry nejbližších spolupracovníků se nedá pracovat. Neodcházím s křivdou v duši, jen dávám prostor pro práci osobě, která bude mít respekt a důvěru svých kolegů. Všem přeji mnoho úspěchů, a hlavně klidu na práci,“ dodal Martin Blažek s tím, že se s ním členové ČJF budou i nadále potkávat v rámci jezdeckých závodů.
 
Martin Blažek je duchovním otcem Jezdeckého informačního systému a jeho realizací se nesmazatelně zapsal do fungování celé České jezdecké federace. Pravidelně jej využívá většina aktivních členů tohoto svazu. 
 
Do Výkonného výboru byl Blažek zvolen Radou ČJF začátkem roku 2017 při rozšiřování počtu jeho členů z pěti na sedm. „Pan Martin Blažek byl pro mě jasnou volbou, navrhovala jsem ho do Výkonného výboru již v květnu 2015. Především v průběhu přípravy analýzy dat pro Jezdecký informační systém (JIS) a vlastní realizaci projektu JIS jsem si ověřila, že je správnou volbou pro VV ČJF,“ uvedla na konci roku 2016 prezidentka ČJF Olga Plachá. „S relativně krátkým odstupem času a nadhledem jsem za nezvolení v roce 2015 byl rád. Jako legislativec bych neměl téměř čas věnovat se své prioritní práci pro ČJF – zastřešení vývoje Jezdeckého informačního systému, který mi reálně vytěžuje tak na poloviční úvazek,“ konstatoval Martin Blažek krátce před zvolením do Výkonného výboru.
 
Ani ne po roce z této funkce odstoupil, krátce poté však byl zvolen zpět. V polovině listopadu 2017 totiž Rada ČJF řešila mj. téma přečerpáno rozpočtu na Jezdecký informační systém ČJF (JIS), a to ve výši více jak 1,5 milionu korun. Martin Blažek tehdy přijal osobní odpovědnost za překročení rozpočtu a navrhl své odstoupení z funkce. S ohledem na nutnost dokončení prací na JIS nebyl jeho návrh na rezignaci přijat. Martin Blažek se přesto rozhodl trvat na tom, aby mu Rada ČJF pro jeho další činnost ve Výkonném výboru vyslovila důvěru. Proto ke konci listopadu oficiálně odstoupil ze své funkce a Rada musela do konce ledna 2018 rozhodnout o jeho případném znovuzvolení, event. vybrat jiného vhodného kandidáta. Na dalším zasedání Rady ČJF v polovině prosince navrhlo na „uvolněné místo“ hned pět oblastí opět Martina Blažka (Jihočeská, Pražská, Severočeská, Středočeská a Zlínská). Samotná volba proběhla na následujícím zasedání Rady ČJF ve středu 31. ledna 2018 a dle dostupných informací osm zástupců oblastí zvolilo do funkce zpět Martina Blažka, který tak zůstal nadále členem Výkonného výboru ČJF. 
 
Zhruba ve stejnou dobu rezignovali na své funkce další členové Výkonného výboru – Gabriela Valeriánová a Ladislav Dub. Valeriánová byla členkou VV stejně jako Blažek od ledna 2017, Dub byl v pozici viceprezidenta ČJF pro ekonomiku pouze půl roku. Rada ČJF jej do funkce zvolila 27. června 2017 namísto Evy Pařenicové, která odstoupila k 30. dubnu a její mandát skončil 30. června. Eva Pařenicová pracovala ve VV ČJF od konference v roce 2015, kdy byli vedle ní a Olgy Plaché zvoleni do výboru Kateřina Říhová, Jaroslav Hupka a Bohumil Rejnek.
 
(AKTUALIZACE) Namísto odstoupivšího Ladislava Duba Rada ČJF kandidovala koncem července 2018 na pozici viceprezidentky pro ekonomiku Pavlína Bůžková, ale zvolena nebyla. Z devíti odevzdaných hlasovacích lsítků byly dva pro, jeden se zdržel a šest proti. (Původně jsme psali, že Pavlína Bůžková zvolena byla, za chybu se omlouváme!) Členkou VV ČJF pro oblast vzdělávání se v té době stala Klára Šalková, jež nahradila Gabrielu Valeriánovou.
 
Od volební Konference ČJF v dubnu 2019 pracoval Výkonný výbor opět v částečně obměněné skladbě. Zvoleni byli na návrh staronové prezidentky Olgy Plaché nově Jiří Skřivan, Ludmila Šedá a Martin Pecka, místo ve výboru obhájili Klára Šalková, Bohumil Rejnek a Martin Blažek. Martin Pecka na jaře 2020 však na svoji funkci rezignoval a od té doby výbor pracuje v šestičlenném složení. V srpnu měla Rada ČJF zvolit náhradního člena VV, ovšem ze dvou kandidátů, jimiž byli Michaela Smrčková a Ladislav Krulich, nikoho nezvolila, neboť žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční počet hlasů. Aktuálně tak bude potřeba najít znovu vhodné kandidáty hned na dvě uvolněná místa. 
 
Foto archiv Martina Blažka


K odběru se přihlašte ZDE!

 

Nový Jezdecký zpravodaj vychází každý pátek a je zcela zdarma. Přímo do vašeho e-mailu vám jednou týdně doručíme to nejzajímavější z našich webů - zpravodajství napříč disciplínami, rozhovory, podcasty i videa. Už nikdy vám nic podstatného z našeho servisu neunikne!

 

Novinky z jezdectví a dostihů můžete sledovat i protřednictvím našich specializovaných skupin na Facebooku! Spravujeme pro vás:
 

Máme rádi parkury Jezdci.cz

Máme rádi dostihy Jezdci.cz

Máme rádi drezuru Jezdci.cz

Máme rádi vozatajství Jezdci.cz

Máme rádi všestrannost Jezdci.cz

Máme rádi reining a western Jezdci.cz

Máme rádi voltiž Jezdci.cz

Máme rádi vytrvalost Jezdci.cz

Máme rádi pony sport Jezdci.cz


reklama 13D
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace