ŽIVĚ dostihy, working equitation, klusáci, chladnokrevníci, paravoltiž
reklama 11B

Zdraví je nejvyšší hodnota. Orgány JC ČR uzavřely šetření kauzy Brno

 12.07.2021 12:10 | AUTOR: Martin Cáp

ikonka

Dostihový soud a Pořádková komise distancovaly dostihovou komisi a startéra z mítinku 12. června v Brně, při němž došlo k řadě pádů a zraněním jezdců. JC ČR vyslal v odůvodnění verdiktů silný signál ohledně problematiky bezpečnosti v českém turfu.

reklama 12B

Dostihový soud a Pořádková komise JC ČR vynesly na přelomu června a července dva precedentní verdikty, které mohou do budoucna zásadně přispět k posunu bezpečnostních standardů v českém dostihovém sportu. Podrobnosti k oběma jednáním přineslo nové číslo Věstníku českého turfu.

Oba orgány dostihové autority řešily podněty související s průběhem dostihového dne 12. června v Brně, na němž kvůli kluzkému povrchu dráhy došlo k několika pádům a zraněním jezdců. Dva z rovinových dostihů zároveň měly neregulérní průběh kvůli špatně fungujícím startovacím boxům.

Dostihový soud na svém červnovém jednání vyhověl odvolání jezdců Martina Lišky, Pavla Kašného, Veroniky Škvařilové Řezáčové, Martiny Havelkové, Martina Laubeho, Lucie Fialové a Taťány Mášové, kteří v průběhu dostihového dne odmítli pokračovat v ježdění, a zrušil jim sankce za nedodržení sjednaného závazku.

 

Čtěte také: Tři česká vítězství v Drážďanech, dcera Ley Percy slibně debutovala

 

O dva týdny později Pořádková komise v rámci projednání podnětů od prezidenta JC ČR Josefa Bečváře a Asociace českých trenérů a jezdců distancovala členy brněnské dostihové komise. Jan Vaňourek nesmí do 30. září vykonávat funkci předsedy DK. Do stejného termínu nesmí František Treml a Leona Pokorná působit jako členové DK a František Srnec jako startér.

Oba verdikty nad rámec konkrétního dění v Brně formulují obecné závěry na téma bezpečnost koní a jezdců, které takto v tuzemských dostihových strukturách dosud oficiálně nezazněly. Shodně apelují na dostihové komise, aby v případě nevyhovujících podmínek využily svého práva definovaného dostihovým řádem předčasně ukončt dostihový den.

Zároveň zdůrazňují, že k názorům jezdců jako přímých účastníků riskujících své zdraví musí být přihlíženo a jejich poznatky zodpovědně zvažovány. “Za situace, kdy v průběhu dostihového dne prokazatelně došlo k opakovaným podklouznutím koní, z nichž některá skončila pádem koní, aniž by bylo zjišťováno, proč se tak děje, a přijata jakákoli opatření,  nelze brát bezpečnostní rizika a jasně vyjádřené obavy jezdců na lehkou váhu. Za takových okolností nelze po jezdcích spravedlivě  požadovat, aby své dříve sjednané závazky dodrželi, a pokud je nedodrží, ukládat jim sankce,” konstatoval Dostihový soud.

"V této souvislosti Dostihový soud připomíná, že je vždy nutno mít na zřeteli, že život a zdraví jsou nejvyšší hodnoty, a k otázce bezpečnosti přistupovat s maximální pozorností, respektem a odpovědností. Dostihová komise je orgánem, který ve smyslu § 26 DŘ řídí průběh dostihů, z čehož vyplývá, že je za tento průběh také odpovědná. DŘ poskytuje Dostihové komisi pro výkon její funkce širokou škálu pravomocí, vedle ukládání sankcí také např. oprávnění  změnit kurz dostihu, dostih odložit, popř. dostihový den zrušit," dodal soud.

Podobný závěr formulovala i Pořádková komise, která označila rozhodnutí o pokračování dostihového dne v Brně po jeho přerušení kvůli bouřce za podcenění rizika, s nímž se dostihy za daného stavu dráhy a počasí konaly. I vzhledem "k vypjatosti situace a jejímu eskalování protichůdnými názory skupin účastníků" měla dostihová komise hodnotit probíhající události z pozice autority dostihového dne a s maximálním zřetelem na bezpečnost koní a jezdců vzhledem k aktuální situaci a událostem, konstatuje verdikt.

"Je nutné učinit vše pro zdárné dokončení programu, nikoliv pro dokončení programu ,za každou cenu’ Minimálně jedna z takových cen totiž může být skutečně až příliš vysoká," podotýká Pořádková komise.

Ta se zároveň vymezila i proti některých názorům a připomínkám ze sociálních sítí, podle nichž měli jezdci více přizpůsobit rychlost koní aktuálním okolnostem.

"Tento názor je relevantní pouze tehdy, když ono přizpůsobení  rychlosti (rozuměj  snížení  tempa) vede  k  bezpečnému  absolvování  příslušného úseku (např.najetí zatáčky nebo objetí točného bodu). Avšak v případě, že povrch dráhy klouže už i při přímočarém pohybu, je zjevné, že takový stav je pro konání dostihu za hranicí bezpečnosti. Dostih je mj.  výkonnostní  zkouškou  anglického plnokrevníka, testující jeho  základní užitkovou vlastnost – rychlost (odtud i dotace MZe 2.A.e.2.b., jež je poměrně rozdělována podle počtu všech uskutečněných dostihů, tedy bez ohledu na jejich typ, druh, kategorii či jiné parametry) a nelze tedy jezdce nabádat k tomu, aby tempo celkově neustále zpomalovali, dokud ,to nebude bezpečné’. V případě, že dráha je objektivně nebezpečná zdraví účastníků (např. v důsledku kluzkého povrchu hrozí pády, či už k nim dokonce  dochází),  je  dle  PK  jediným  správným  řešením  takové  situace  předčasné  ukončení dostihového dne ze strany DK," poznamenala Pořádková komise.

Požadavek regulérnosti platí i pro závodiště kategorie C

Šetření orgánů JC ČR podrobně zrekonstruovalo průběh událostí v Brně. Podle Pořádkové komise průběh mítinku zásadním způsobem ovlivnily dva faktory - problematicky fungující startovací boxy a dráha, jejíž stav se radikálně zhoršil v důsledku průtrže mračen. To mělo za následek sérii pádů, z níž sice zúčastnění koně vyvázli bez následků, ale došlo k několika zraněním jezdců.

Na základě výpovědí a svědectví aktivních účastníků se nepodařilo prokázat, že by před začátkem dostihového dne bylo provedeno vyzkoušení startovacích boxů. V prvním dostihu se následně neotevřel box klisně Tanitschce, která kvůli tomu ztratila asi 7 délek. V šestém dostihu se otevřel box se zpožděním Tropical Bondovi. Jeho jezdec Jindřich Fabris v dostihu nepokračoval kvůli očividné neregulérnosti startu, dostihová komise však posléze doběh oficiálně uznala. Mimo jiné i na základě výroku startéra, že žádný problém nezaznamenal.

Pořádková komise se zabývala i otázkou možného podílu brněnského pořadatele na událostech z 12. června. "Z vyjádření členů dostihové komise i samotných jezdců o výborně připravené dráze je zřejmé, že celkově se pořadatel TJ Brno Dvorska z. s., zejména v osobě pana Vymazala, snaží pro konání dostihů dělat, co umí a může, ale (především bezpečnostní) standardy pro současné dostihy nemohou být tytéž, jako před třiceti lety," konstatovala Pořádková komise.

"Na  závodiště kategorie C nejsou, vzhledem k jejich statusu, kladeny tak náročné požadavky ohledně vybavení, jako na závodiště vyšších kategorií, nicméně pokud podmínky (např. stav dráhy, startovních boxů apod.) ohrožují zdraví účastníků a regulérnost dostihů,  je  nutno  ze  strany  DK  (jakožto řídícího  orgánu  dostihového  dne) ihned a adekvátně reagovat. Ale nelze spoléhat jen na DK, reagovat musí i sama dostihová autorita (JC ČR). Pořádková komise proto doporučuje zevrubnou kontrolu připravenosti závodiště a nové uznání dráhy za způsobilou, a to nejpozději dva týdny před termínem příštího dostihového dne," dodala.

V průběhu šetření Pořádkové komise vyšly najevo některé další nedostatky jako nefunkční váha nebo smyšlená hodnota dráhy. Za úvahu podle komise stojí budoucí změna struktury mítinků v Brně, zejména omezení rovinových dostihů na kratších distancí a posunutí těžiště více k překážkovému provozu či vytrvaleckým rovinovým dostihům bez startovacích boxů.

"Závodiště kategorie C mají předepsanou vybavenost úměrně své  kategorii, tedy většinou níže než závodiště vyšších kategorií, avšak ony požadované prvky a elementární regulérnost musejí být dodržovány. Je potřeba mít vždy na paměti, že i tyto dostihy jsou oficiální, konají se dle  platného DŘ a o finanční ceny. I tyto dostihy musejí být důvěryhodné pro účastníky, obchodní partnery i veřejnost a jejich výsledky musejí být nezpochybnitelné též proto, že na ně jsou přijímány sázky," uzavírá Pořádková komise.

Foto: Pavla PechmanováK odběru se přihlašte ZDE!

 

Nový Jezdecký zpravodaj vychází každý pátek a je zcela zdarma. Přímo do vašeho e-mailu vám jednou týdně doručíme to nejzajímavější z našich webů - zpravodajství napříč disciplínami, rozhovory, podcasty i videa. Už nikdy vám nic podstatného z našeho servisu neunikne!

 

Novinky z jezdectví a dostihů můžete sledovat i protřednictvím našich specializovaných skupin na Facebooku! Spravujeme pro vás:
 

Máme rádi parkury Jezdci.cz

Máme rádi dostihy Jezdci.cz

Máme rádi drezuru Jezdci.cz

Máme rádi vozatajství Jezdci.cz

Máme rádi všestrannost Jezdci.cz

Máme rádi reining a western Jezdci.cz

Máme rádi voltiž Jezdci.cz

Máme rádi vytrvalost Jezdci.cz

Máme rádi pony sport Jezdci.cz


reklama 13D
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE