reklama 11C

O mezinárodních závodech – CEI Budislavice 2019

ikonka

V pravidelné rubrice O mezinárodních závodech v roce 2019 se přesouváme k vytrvalostnímu mítinku CEI,který spolu s republikovým šampionátem hostí v roce 2019 Budislavice. Na podrobnosti ohledně mezinárodního mítinku odpovídal Antonín Hrdina...
28.12.2018 17:53  |  Rubrika: Sport  |  FANCLUB  |  APLIKACE
reklama 12C

Co bylo pro vás hlavní motivací zažádat si o pořádání mezinárodních závodů v roce 2019?

Hlavním podnětem bylo spojení mezinárodních závodů s MČR. Motivací bylo se opět pořadatelsky posunout o další příčku, protože po devíti letech pořadatelských zkušeností ve vytrvalostním sportu, společně s místním týmem rodiny Nachtmanových a prostorovými možnostmi poskytnutými zemědělským podnikem Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., dává toto spojení velmi efektivní pořadatelské zázemí.

 

Museli jste řešit termínové kolize pro rok 2019 z hlediska posunu termínu vašich závodů, nebo posunu jiných kolidujících akcí?

Termín závodů se v prvé řadě odvíjel od možností agrotechnických lhůt sečí zelené píce, protože pro vytrvalost je základem trať vedoucí přírodním terénem a tu nám zajistil zemědělský podnik, protože v 90% je trať postavená na pozemcích, které obhospodařuje. Protože 1. červen má daný podnik po senážích, zaměstnanci nám mohou zajistit přípravu závodního zázemí.

Druhým důvodem tohoto termínu byla možnost si splnit zároveň s MČR a CEI kvalifikaci na Mistrovství Evropy v Euston Parku, které se koná 17. srpna, což je jedním z posledních možných termínů s dostatečným časovým odpočinkem pro koně. V podstatě k žádné kolizi nedošlo a v kalendáři soutěží pro rok 2019 mají své místo.

 

Kteří partneři jsou pro vás největší oporou? Máte již potvrzená partnerství pro rok 2019?

Skutečnými partnery je rodina Nachtmanova, což jsou zástupci jezdců vytrvalosti a zaměstnanci zemědělského podniku Agrochovu Kasejovice-Smolivec, a.s. a samozřejmě zemědělský podnik jako takový, který nám dává k dispozici necelých 3000 ha luk, jetelových polí a cest. ČJF nám dává důvěru, bez které bychom na takové úrovni závody neuspořádali. Finanční partnerství máme dohodnuté s tiskárnou JIPRINT, s.r.o. majitelů manželů Tůmových, kteří, doufám, budou účastníci národních soutěží.

 

Kdo jsou pro vás stěžejní členové organizačního výboru?

Největší oporou jsou již „zaběhlí“ kamarádi, kteří ve svém volnu věnují týden fyzickým přípravám tratě závodu a dalším cca 25 členům, kteří zajišťují samotný chod závodů. Dále se budu opakovat - samotná rodina Nachtmanova a zaměstnanci zemědělského podniku. Nemohu opomenout místní dobrovolné hasiče, kteří zajišťují pro vytrvalost tak nezbytnou vodu, které se za závody spotřebuje až třicet kubíků k napájení, ale hlavně k ochlazení koní.

 

Budete před mezinárodním mítinkem zkvalitňovat zázemí areálu, v němž se akce uskuteční?

V Budislavicích se konají závody na 20 ha louce, na které je dostatek místa pro zázemí závodů. To, co na louku přivezeme, to dá kvalitu daných závodů. Pro nadcházející ročník bude zázemí opět připravené - postavené mobilní ustájení s noční službou, dostatečný prostor pro veterinární kontroly koní, stany pro funkcionáře a občerstvení, paddocky pro koně, mobilní WC, dostatek vody. Ubytování funkcionářů v blízkém penzionu.

 

Vždy je poměrně obtížné přilákat kvalitní zahraniční konkurenci. Co pro to plánujete dělat?

Budislavice jsou s velmi příjemnou tratí vhodné pro vyšší soutěže. Tento ročník bude již třetí a jezdci vědí, že je to zajímavá trať, a proto se opět vrací. Doufáme, že se o tomto mítinku rozkřikne i za hranice. Termínem se hodíme do Evropského kalendáře pro kvalifikace na ME a umístěním jsme dostupní pro Rakušany, Němce i Poláky.

 

Jak je to s domácí jezdeckou špičkou? – Věříte, že dorazí většina předních jezdců?

Ano, věřím, že dorazí většina domácí jezdecké špičky, a to právě pro kumulaci splnění kvalifikací na evropský šampionát společně s MČR. Mezinárodní závody jsou prvotně příležitostí pro české jezdce, pro svojí dostupnou vzdálenost, možnost si vyzkoušet mezinárodní úroveň jezdců a funkcionářů v domácích podmínkách.

 

Máte již představu o tom, jak bude koncipován rozpis závodů? – Kategorie, výše dotací atd.

Rozpisem závodů se budeme zabývat začátkem roku, pracujeme na pozvánkách funkcionářů, a to jak zahraničních, tak tuzemských s mezinárodní kvalifikací. Dotace na umístění pravděpodobně nebudou, jen samotné pořádání CEI je spjato s vysokými poplatky FEI a náklady na dopravu a náhrady funkcionářům.

 

Co by mělo být hlavním lákadlem pro diváky kromě samotné sportovní podívané?

Ve vytrvalosti se potýkáme s diváckou neatraktivností soutěží, což je dáno dobou dvou až tří hodin, kterou jezdec stráví na trati a divák v místě zázemí vidí až příjezd, péči o koně, následnou veterinární kontrolu a přípravu koně do další etapy. Napadá mě snad pro vylepšení divácké atraktivnosti - komentátor a minibus vozící diváky po jednotlivých částech tratě. Divácky zajímavé jsou jízdy dětí na pony v duchu naší disciplíny s doprovodem rodičů. V plánu bude i večerní posezení s hudbou.

 

Jaká bude hlavní forma propagace vašich závodů?

Doufám, že propagace samotná je kvalitní pořadatelské zázemí v minulých letech. Články a pozvánky v místním tisku, pozvánka na slavnostním setkání vytrvalců v Kralovickém dvoře 2. února, Jezdecký informační systém ČJF a také náš rozhovor s Jezdci.cz.

 

Kde najdou zájemci podrobnější informace o přípravách vašich mezinárodních závodů?

Na stránkách ČJF pro vytrvalost – POD TÍMTO ODKAZEM

 

Foto: FB JS Hrdina Borotín
reklama 13C

NEPŘEHLÉDNĚTE