reklama 11C

reklama

Soud v ČB zastavil insolvenční řízení se SCHČT

 09.10.2018 13:08 | AUTOR

ikonka

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl 24. září 2018 samosoudkyní Mgr. Markétou Bartizalovou, Ph.D. ve věci insolvenčních návrhů věřitelů na zjištění úpadku Svazu chovatelů českého teplokrevníka, z.s. Všechna řízení byla zastavena…

reklama 12D
 
Soud rozhodl, že k insolvenčním návrhům věřitelů „Jezdecký oddíl La-Bohéme Zduchovice” a Ing. Barbory Králové, Ph.D., označeným jako přistoupení k řízení, se nepřihlíží. Insolvenčním návrhem, doručeným soudu 10. 1. 2018, se domáhal věřitel Ing. Jiří Holík rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka. Tento věřitel vzal dne 5. 3. 2018 svůj návrh zpět.
 
Jak je dále uvedeno v usnesení soudu, ani podání navrhovatele „Jezdecký oddíl La-Bohéme Zduchovice”, ani podání navrhovatelky Ing. Barbory Králové, Ph.D. není opatřeno úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, ve smyslu § 97 odst. 2 insolvenčního zákona. Tuto vadu nelze v řízení nijak zhojit. Soud tak v tomto případě rozhodl ve smyslu § 97 odst. 6 IZ a tímto usnesením vyrozumívá oba navrhovatele, že k jejich návrhům, označeným jako přistoupení k řízení, se nepřihlíží, tzn. jako by vůbec nebyly podány. Opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí není přípustný.
 
Nad rámec shora uvedeného soud konstatuje, že i kdyby této formální vady nebylo, byly by insolvenční návrhy obou navrhovatelů zamítnuty, neboť existenci jejich pohledávek dlužník ve svých vyjádřeních rozporuje, a insolvenční soud by měl k zamítnutí insolvenčního návrhu přistoupit vždy tehdy, pokud je pohledávka insolvenčního navrhovatele sporná, neboť účelem insolvenčního řízení není provádění dokazování za účelem zjištění existence pohledávek proti dlužníkovi, a to pohledávek insolvenčního navrhovatele či jiného věřitele (viz např. rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 VSOL 153/2014-A-144 ve věci KSBR 36 INS 753/2012).
 
Závěrem soud konstatuje, že dle § 97 odst. 1 IZ, insolvenční řízení lze zahájit a v něm pokračovat jen na základě řádného insolvenčního návrhu a nikoliv z vlastního podnětu soudu, a to ani za situace, kdy by se případně jevil úpadek dlužníka zřejmým. Nyní, když zde žádný platný insolvenční návrh není, insolvenční řízení končí.
 
Soud v souladu s § 150 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť za situace, kdy se k insolvenčním návrhům navrhovatelů nepřihlíží, tzn. jako by vůbec nebyly podány, nepřichází přiznání náhrady nákladů řízení v úvahu.
 

Více najdete POD TÍMTO ODKAZEM

 

ZDROJ: Na ukončení insolvenčního ohrožení se SCHČT upozornil svým komentářem JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. na webu ctsvaz.cz, jehož příspěvek následně převzal web Jezdectvi.cz.


reklama 13B
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace