VÍTÁME VÁS! Prolistujte si web JEZDCI.CZ celý. Nabízí mnohem víc, než najdete na titulce!|EQUINET představuje nejširší nabídku prezentace kolem koní na rok 2020|Knižní novinka Fitness pro jezdce|NAVŠTIVTE:|Jezdecká inzerce.CZ - ZDARMA, SNADNO A RYCHLE! - www.jezdeckainzerce.cz|Recenze na knihu Konejšivé signály a řeč těla u koní|Dostihy nově na Jezdci.cz!|JEZDECKÝ ZPRAVODAJ|REGISTRUJTE SVŮJ E-MAIL a odebírejte INFORMACE O NOVÝCH ČLÁNCÍCH!|ZVEME VÁS:|NAVŠTIVTE:|EquiTV.cz|YouTube EquiTV|Přidej se k JEZDCI.CZ na FACEBOOKU!|Sledujte nás také na INSTAGRAMu!|Unikátní MONITORING článků a dění kolem koní z různých zdrojů|Jezdectví na ČT Sport|Nechte si posílat Jezdecký zpravodaj na e-mail|Jezdectví na TV Sport 5|Koňskéknihy.cz - nejvíce knih o koních na jednom místě|PARTNERSKÉ AREÁLY:|Dostihový spolek Pardubice|závodiště Velká Chuchle|Olomouc|Martinice|Zduchovice|Panská lícha|Hradištko|Královický dvůr|NH Kladruby n. L.|Hořovice|PODPORUJEME:|Český skokový pohár|Zlatá podkova|Sport Forte - poháry, medaile, sportovní ceny|EQUINET|KONĚ NA PRODEJ|ŠIROKÁ NABÍDKA VYBAVENÍ PRO JEZDCE|PRÁCE U KONÍ|NABÍDKA USTÁJENÍ|PROMO AKCE: 2x kloubní výživa Geloren za 2.222 Kč|Chraňte své koně proti hmyzu! KLIKNĚTE!|Tekuté mýdlo na čištění kůže|Nejoblíbenější značka pro péči o koně|NÁSTĚNKA JEZDCI.CZ - další místo pro vaši inzerci ZDARMA!|NÁKUPY:|JEZDECKYOBCHOD.cz|Vše pro chov koní|NOVINKA: Farnam Koňský gel - kostivalový masážní|Geloren jen za 1250 Kč|Chladící a uklidňující gel|Špičkový lesk na hřívu a ocas|Flexus® Bandage - revoluční elastická víceúčelová bandáž|Unikátní mast na kopyta|Šampon pro světlé koně|Kvalitní repelenty pro koně|Šampón pro Vás i Vašeho koně|PREMIUM PROGRAM EQUITV|Zdravá výživa pro skvělou kondici|Nejúčinnější kloubní výživa s kyselinou hyaluronovou|Ochrana proti hmyzu
reklama 11A


ČJF vrátila pražskému magistrátu část dotace ve výši přes 200 tisíc

 31.05.2019 10:20 | AUTOR: Lucie Spiwoková

ikonka

V dubnu letošního roku byla ČJF vyzvána pražským magistrátem, aby vrátila část dotací čerpaných v roce 2017 z jednoho z dotačních programů ve výši přesahující 200 tisíc korun, což se nakonec stalo. Výkonný výbor ČJF k tomu vydal podrobné stanovisko.

reklama 12C
Oblast Praha čerpá od roku 2013 dotace z programu Magistrátu hlavního města Prahy MHMP. Konkrétně se jedná o projekt „Komplexní systém vzdělávání jezdců – kategorie dětí a mládeže v oblasti Praha ČJF“ podpořený z programu I. Systémový rozvoj sportovní činnosti v Praze. 
 

PSALI JSME: Pražský magistrát chce po ČJF část dotací zpět. Ty letošní asi nebudou

 

Na základě rozhodnutí MHMP z března letošního roku bylo České jezdecké federaci uloženo vrátit část dotace čerpané v roce 2017. Kluby JK Equulues Praha, Jezdecký klub Ronex a Stáj Preláta, které zpracovatel za Oblastní výbor Prahy zahrnul v žádosti ČJF do projektu, nesplnily dle kontroly odboru školství, mládeže a sportu magistrátu hlavního města Prahy, podmínku vykonávání podporované činnosti na území hlavního města Prahy. Částku, která měla být vrácena jako neoprávněně čerpaná výše uvedenými subjekty, vyčíslil magistrát na 227.430 Kč. Termín pro úhradu byl stanoven na 15. května 2019. 
 
V pátek 17. května, tedy dva dny po termínu, který MHMP stanovil k vrácení prostředků, publikoval Oblastí výbor Prahy na webu dopis radnímu doktoru Vítovi Šimralovi s žádostí o změnu stanoviska. Argumentuje v něm specifickými podmínkami jezdectví s tím, že tréninková činnost, na kterou kluby zahrnuté v projektu čerpají prostředky, nemůže probíhat v případě jezdeckého sportu výhradně na území hlavního města Prahy. To bylo údajně původně ze strany MHMP při schvalování projektu jezdectví zohledněno. Dopis není datován. Najdete ho ZDE
 
Podle aktuálních informací předsedkyně OV Praha ing. Evy Pařenicové na dopis prozatím odpověď nedorazila. „Očekáváme ji po nejbližším jednání příslušné grantové komise kolem poloviny června. Závěry kontroly MHMP nám nebyly nijak vysvětleny, bylo jen konstatováno, že došlo k porušení pravidel dotace. Realizátoři, kteří mají koně ustájené mimo území hlavního města Prahy do projektu byli zařazeni na základě telefonické intervence konzultačního střediska magistrátu k dotacím v oblasti sportu. Proto se oblast Praha ČJF na rozdíl od VV ČJF s výsledkem kontroly neztotožnila a rozhodla se obrátit na příslušného člena Rady HMP.  VV ČJF na základě neúplných a špatně zpracovaných podkladů od sekretariátu, bez jakékoliv konzultace s OV Praha, se zpracovatelem panem Hladíkem a v neposlední řadě i s realizátory tuto aktivitu „torpédoval“ a rozhodl zcela zbytečně poměrnou část dotace vrátit. Realizátoři, kterých se týká vrácení jim přidělené dotace, nebyly k dnešnímu dni ze strany VV ČJF oficiálně osloveni a nebyla jim dána možnost obhájit své vyúčtování přidělené části dotace.“ Dále poukazuje na to, že realizátoři projektu byli schváleni Výkonným výborem ČJF na dubnovém zasedání 2017 a následně bylo čerpání dotací schváleno koncem roku 2018 Kontrolně revizní komisí.
 
Mají ale orgány na centrální úrovni včetně KRK dostatečné kapacity na to, aby obsáhly plnění všech dotačních podmínek institucí, z nichž může ČJF čerpat? Dá se to napříč republikou na centrální úrovni lidově řečeno uhlídat? Není na čase pro čerpání dotací stanovit propracovanější případně i profesionální placený mechanismus, který by v konečném důsledku výdaje federace ušetřil? 
 

Stanovisko vydal i Výkonný výbor

 
Výkonný výbor ČJF publikoval své poslední stanovisko k věci 29. května. A také z něj vyplývá, že žádal MHMP o revizi rozhodnutí. Závěry však magistrát potvrdil. VV ČJF uvádí následující…
 
„Dne 22. března 2019 požádala ČJF prostřednictvím sekretariátu o revizi předchozích závěrů kontrol Magistrátu hl. města Prahy, ze kterých vyplývalo pochybení ve smyslu výkonu dotované sportovní činnosti mimo území města Prahy.
 
Bohužel, Magistrát hl. m. Prahy tento závěr zopakoval s konstatováním, že skutečně nebyla naplněna podmínka konkrétní dotační výzvy a 3 realizátoři projektu provozovali předmětnou sportovní činnost mimo území města Prahy. Dále byla ČJF vyzvána, aby do 15. 5. 2019 vrátila, jakožto smluvní partner tohoto projektu, částku ve výši 227.430 Kč, která byla vyčíslena jako neoprávněně použitá.
 
Neoprávněné použití finančních prostředků je dle zákona porušením rozpočtových pravidel, a pokud se ani žádostí o revizi kontroly Magistrátu hl. m. Prahy nepodařilo závěry kontroly zvrátit, bylo přistoupeno k vrácení části dotace ve stanovené lhůtě. V opačném případě by byl platebním výměrem uložen odvod ve výši 227.430 Kč, a to včetně penále ve výši 1 promile z této částky za každý den prodlení (počítáno ode dne připsání dotace na účet ČJF, tzn. od 29. 6. 2017). Bylo by zcela nevhodné dostat ČJF do takové situace, proto byly vyměřené finanční prostředky vráceny ve stanovené lhůtě.
 
Vzhledem k tomu, že tato problematika je složitá a Výkonný výbor ČJF považuje za velmi důležité zachovat si korektní postoj vůči státní správě a jiným organizacím, byla přijata opatření. VV ČJF požádala o spolupráci nově zvolenou Kontrolní a revizní komisi ČJF, která již zahájila průběžnou kontrolu všech podobných případů tak, aby bylo možné případně předejít těmto nepříjemným situacím. Stejně tak je nutné věnovat potřebnou pozornost všem podmínkám dotačních řízení již při vyřizování žádostí tak, aby byly naplněny bez jejich porušení.“
 
Jak už zaznělo, žadatelem a smluvním partnerem pro magistrát, případně i pro jiné krajské úřady v ostatních oblastech, je Česká jezdecká federace. Oblasti nemají právní subjektivitu. Odpovědnost za oprávněnost žádostí a následné správné nakládání s dotacemi má Česká jezdecká federace jako celek. 
 
A to nejen ve směru k MHMP, ale i třeba k celostátním institucím, jako je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy nebo Český olympijský výbor. Ty k dodržování rozpočtové kázně žadatelů musí přihlížet při přidělování svých dotací. Pochybení rozpočtové kázně je možné napravit podle Zákona o rozpočtových pravidlech § 14f , když poskytovatel (MHMP) bez zbytečného odkladu písemně vyzve příjemce dotace (ČJF) k provedení opatření k nápravě v jím stanovené lhůtě a příjemce nápravu provede. Což přesně VV ČJF učinil.
 
Na webu ČJF je publikován jako poslední provizorní rozpočet 2018 bez definitivního čerpání a rozpočet 2019 chybí zcela. Orientačně je ovšem možné vyčíst, že státní dotace dělaly v loňském rozpočtu téměř dvě třetiny celkových příjmů. Lze tedy říct, že ČJF je na dotacích existenčně závislá a situace, která může vyvolat jakékoliv pochybnosti těchto institucí o důvěryhodnosti ČJF jako žadatele o dotace, je krajně nepříjemná. V tomto neexistuje žádné „my a oni“, státní instituce bez ohledu na to, kde se stala chyba, vnímají ČJF jako celek, jako jednoho žadatele. 
 
 

OV plánuje další kroky

 
Z reakce předsedkyně oblasti Praha vyplývá, že OV plánuje další postup. „OV je ve velmi nepříjemné situaci, kdy se snaží dělat vše pro prosazování a ochranu zájmů svých členů, ale protože oblasti ČJF nemají právní subjektivitu, nemůže činit žádné kroky. Jednat jménem ČJF (včetně oblasti Praha) může jen výkonný výbor jako statutární orgán ČJF, ale kroky tohoto orgánu byly založeny na nepřesných a nepravdivých informacích a šly opačným směrem. OV nyní s právníky a odborníky na problematiku dotací vyhodnocuje vzniklou situaci a připravuje další kroky. Při telefonickém rozhovoru s paní prezidentkou ing. Olgou Plachou byla dohodnuta aktivní spolupráce VV ČJF a OV Praha na dalších krocích řešení této situace."
 

Jaká je podle předsedkyně OV budoucnost čerpání z programu? 

 
"Program systémových a rozvojových projektů na podporu sportu v Praze je dlouhodobý a ČJF byla jeho součástí od roku 2013 (bylo čerpáno přes 6 mil Kč). I pro ročník 2019/2020 byla hotová žádost připravená k podání a VV ČJF její podání neschválil. Další účast pražských realizátorů v tomto programu bude záviset na tom, zda VV ČJF schválí podání příslušné žádosti a na tom, zda hlavní město Praha po nepochopitelném opuštění programu přijme ČJF zpět. Ty „naše“ peníze budou v nacházejícím ročníku přidělené jiném sportovním odvětvím a bude těžké je získat zpět.
 
Pracujeme na tom, aby Komise Rady hl. m. Prahy pro sport v podmínkách dotačních programů zohlednila specifika jezdeckého sportu podobně, jak v posledním ročníku vyšla vstříc požadavkům alpských disciplín, snowboardingu, biatlonu a běhu na lyžích. Naším cílem je dosáhnout toho, aby projekt mohl skutečně být systémovou podporou výkonnostního sportu dětí a mládeže z oblasti Praha ČJF a ne snahou o splnění podmínek, které jsou při aktuálním stavu sportovní infrastruktury pro jezdectví nesplnitelné.“


Štítky: ČJFdotace
reklama 13D
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

• sobota 26. 10. od 11.30 hod.: Závěrečný dostihový den roku 2019 v Pardubicích

• neděle 27. 10. od 11.30 hod.: Cena prezidenta republiky 2019 ve Velké Chuchli

 

• Nalaďte si jezdecké rádio! Podcasty EquiTV poslouchejte na www.equiradio.cz

 

NEPŘEHLÉDNĚTE