EquiRadio.cz: Naslouchejte koním i lidem, kteří jim rozumí!
reklama 11B

reklama

Divokým koním se otevřela celá rezervace Meandry Lužnice na Třeboňsku

 14.09.2021 15:25 | AUTOR

ikonka

Celou plochu rezervace Meandry Lužnice může od úterý 14. září využívat stádo tzv. divokých koní, resp. exmoorských pony, kteří jsou v této lokalitě od podzimu loňského roku. Mají tak k dispozici čtyřiadvacet hektarů, z nichž sedmnáct tvoří pastviny.

reklama 12D
 
„Divoké koně jsme sem přivezli loni v polovině listopadu. Silně podmáčený terén však tenkrát nedovolil rezervaci dokončit podle plánu. Deště a opakované záplavy pak znemožňovaly práce až do letošního léta. O to větší poděkování patří manželům Svačinovým, vlastníkům pozemků, na kterých se rezervace nachází, že ani přes tyto těžkosti od záměru neustoupili a rezervaci dokončili,“ ocenil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která stádo divokých koní do rezervace bezplatně poskytla. Vlastníci pozemků rovněž práce na založení rezervace financovali. 
 
Tzv. „divocí koně“, resp. exmoorští pony, jsou v současnosti v devíti rezervacích po celé České republice. „Žádná z nich se nerodila za tak složitých a náročných podmínek,“ porovnal Dalibor Dostál a navázal: „Rezervace je příkladem výborné spolupráce soukromých vlastníků, státní ochrany přírody, konkrétně Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, a neziskové organizace.“ 
 
Lokalita je součástí Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka. „Návrat pastvy do nivy řeky Lužnice vnímáme jako úspěšný pokus přiblížit se udržitelnému způsobu hospodaření dle historických zkušeností našich předků. Kosení a přepásání mokřadních porostů v říční nivě na podmáčených a přeplavovaných lokalitách bylo existenční nutností místních hospodářů, kteří se snažili uživit svá zvířata a mít z těchto obtížně obhospodařovatelných ploch nějaký užitek a výdělek. V době, kdy se těžká ruční práce a přítomnost lidí v krajině rychle vytrácí, mohou zvířata adaptovaná na pastvu ve vlhkých podmínkách úspěšně suplovat dotovaný drahý ochranářský management v chráněných územích a bránit zarůstání těchto cenných mokřadních lokalit křovinami a jednotvárnou vegetací,“ vysvětli Ladislav Rektoris, botanik a zástupce ředitele Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.
 
„Pastvou dochází k účinnému proředění porostů říční nivy a vytváří se pestrá mozaika otevřených stanovišť, které jsou následně ochotně osidlovány významnými a často i ohroženými druhy rostlin i živočichů, kterým by bez tohoto managementu původní prostředí zaniklo. Přepásání říční nivy rovněž vnímáme jako činnost, kterou je možné přirozeně opakovat a zajistit tak nezbytnou udržitelnou péči, jež nastolí v chráněném území potřebný klid bez řvoucích motorových pil a křovinořezů, které by se jinak do území musely každoročně vracet," doplnil Ladislav Rektoris. Také on ocenil přínos manželů Svačinových. „Bez obrovského úsilí, trpělivosti, nadhledu a nakažlivého nadšení ‘paní a pana domácích‘ by se tento projekt podařilo jen obtížně realizovat,“ dodal Ladislav Rektoris.
 
Pastevní rezervace Meandry Lužnice je unikátní v rámci celé České republiky. „Je to poprvé v historii českých pastevních rezervací, kdy bude paseno divoké jádro záplavové zóny většího neregulovaného vodního toku. Dosavadní pastviny velkých kopytníků v sousedství českých řek se nachází u více či méně regulovaných toků na místech, která byla ještě nedávno intenzivními produkčními loukami. V případě Lužnice je to naopak. Jakékoliv zemědělství zde bylo ukončeno před více než půlstoletím a poříční ekosystém i samotný vodní tok se dlouhá desetiletí vyvíjely bez přímého vlivu člověka,“ zdůraznil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.
 

Psali jsme: Devět rezervací za šest let. Exmoorští pony již v Česku zdomácněli

 
Podle něj právě kvůli absenci péče a následnému zarůstání zdejší mokřadní stanoviště postupně ztrácejí svou biologickou rozmanitost. „Dříve otevřená prosluněná niva řeky zarůstá vrbami a vysokými trávami. Pastva by měla říční nivě pomoci získat ztracenou různorodost vegetace a obnovit její biodiverzitu. Pozorovat výsledek bude velmi zajímavé. Je zcela jisté, že se dozvíme mnoho nového o přirozeném fungování přírody záplavových území,“ navázal Miloslav Jirků.  
 
Vědci očekávají přínos pastvy i z hlediska povodňové bezpečnosti. „Plochy záplavového území zbavené hrubé vegetace by měly mít výrazně lepší průtokové vlastnosti, než stávající hustá džungle. Tato malá lokalita samozřejmě nepomůže širšímu okolí, ale bude důležitým příkladem, jak zlepšit průtočnost jinak těžko udržovatelných podmáčených okolí řek zarostlých hustou vegetací,“ zmínil Miloslav Jirků.  
 
Podle vědců by první desítky hektarů rezervace neměly zůstat osamoceným počinem. „Dalším logickým krokem by mělo být rozšíření pastvy na druhý břeh tak, aby pastvou udržovaná zóna toku zahrnovala celou škálu přírodních stanovišť od samotného divočícího toku, přes záplavovou zónu až po trvale suché plochy nad hranicí záplavového území. Teprve pak bude možné mluvit o komplexní a racionální pastevní péči o říční nivu. Doufejme, že lokalita je jen první vlaštovkou,“ uzavřel Miloslav Jirků.  
 
Ochranářská organizace Česká krajina dovezla loni v polovině listopadu k Lužnici šest divokých koní. Letos by k nim měli přibýt další dva až tři koně, tak, aby byl vliv pastvy na větším území znatelný.
 
Zdroj: tisková informace organizace Česká krajina
Foto: Dalibor Dostál


K odběru se přihlašte ZDE!

 

Nový Jezdecký zpravodaj vychází každý pátek a je zcela zdarma. Přímo do vašeho e-mailu vám jednou týdně doručíme to nejzajímavější z našich webů - zpravodajství napříč disciplínami, rozhovory, podcasty i videa. Už nikdy vám nic podstatného z našeho servisu neunikne!

 

Novinky z jezdectví a dostihů můžete sledovat i protřednictvím našich specializovaných skupin na Facebooku! Spravujeme pro vás:
 

Máme rádi parkury Jezdci.cz

Máme rádi dostihy Jezdci.cz

Máme rádi drezuru Jezdci.cz

Máme rádi vozatajství Jezdci.cz

Máme rádi všestrannost Jezdci.cz

Máme rádi reining a western Jezdci.cz

Máme rádi voltiž Jezdci.cz

Máme rádi vytrvalost Jezdci.cz

Máme rádi pony sport Jezdci.cz


reklama 13A
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace