reklama 11C

reklama

Zemský hřebčinec Písek řeší natočený incident zaměstnance s koněm

 20.02.2019 14:01 | AUTOR: Josef Malinovský

ikonka

„Krutá realita. Takto se vzdělávají mladí koně v ZH Písek před zraky studentů střední školy oboru jezdec ošetřovatel. Praxe skutečně k nezaplacení!!!“ Tato slova uvádí dvě videa publikovaná na Facebooku, která rozpoutala vlnu emocí.

reklama 12A

 
Za 15 hodin přes 30 tisíc zhlédnutí má jedno z videí, která publikovala na svém facebookovém profilu Gabriela Rotová. Zachycují incident jednoho ze zaměstnanců Zemského hřebčince Písek, který se dostal do konfliktu s jedním z mladých koní ve výcviku. Videa doprovozená ještě jedním snímkem rozpoutala obrovskou vlnu reakcí. Stovky lidí příspěvek sdílely a další stovky komentovaly. 
 

Příspěvek najdete POD TÍMTO ODKAZEM

 

K celému incidentu vydali zástupci Zemského hřebčince v Písku tiskové prohlášení, které uvádíme níže.
 

Tiskové prohlášení ke konfliktu mezi zaměstnancem a koněm na půdě podniku

Tímto bychom se rádi vyjádřili k incidentu, ke kterému došlo v areálu našeho podniku dne 19. února 2019. Jednalo se o zcela mimořádnou událost, při níž se zaměstnanec hřebčince dostal do konfliktu s jedním z mladých koní ve výcviku.
 
Úvodem je nezbytné, aby zaznělo, co všechno této situaci předcházelo. Kůň byl do hřebčince přiveden minulý rok na podzim z hříbárny a je v majetku našeho podniku. Již v prvních dnech jeho pobytu u něj ošetřovatel z řad zaměstnanců hřebčince zaznamenal chování, které není u koní úplně běžné. Poté, co znervózněl, protože se něčeho lekl, jednal tak, že se postavil na zadní nohy a předními začal hrabat kolem sebe. A to se opakovalo několikrát.
 
Na základě tohoto zjištění rozhodl vedoucí střediska Písek Ing. Jakub Štěrba, že výcvik mladého koně bude z bezpečnostních důvodů zajišťovat výhradně on sám. V průběhu následujících měsíců se výše popsané chování u koně vyskytlo ještě mnohokrát, přičemž důvodem bylo nejen uleknutí, ale jakýkoli stav, který mu nebyl komfortní. V jednom případě se hřebci podařilo ošetřovatele přední nohou zasáhnout a srazit pod sebe, kde po něm začal šlapat. Díky bohatým zkušenostem v zacházení s koňmi se tehdy Ing. Štěrbovi podařilo celou situaci zvládnout, aniž by došlo k újmě na zdraví člověka nebo zvířete.
 
Konflikt ze dne 19. února, který byl studentem zemědělské školy vykonávající zde praxi zaznamenán kamerou mobilního telefonu a publikován na internetu, měl v předmětný den také svůj vývoj. Ani ne tříletý hřebec byl v rámci výcviku voděn po nádvoří a celkem třikrát se Ing. Štěrbovi vytrhl a utekl. Pokaždé šlo o důsledek toho, že se kůň začal chovat neovladatelně a svým jednáním ohrožoval vodiče na zdraví.
 
Celá situace vygradovala poté, co se z vodítka vytrhl již po třetí, a to za tak vyhrocených okolností, že ošetřovatele při snaze utéct dokonce strhl na zem. V této zcela mimořádně vypjaté atmosféře, kdy hřebec stojíce na zadních nohách a kopaje po svém vodiči několikrát po sobě utekl, přistoupil Ing. Štěrba k jeho potrestání, jak bylo zaznamenáno mobilním telefonem.
 
Všichni, kdo s koňmi pracují, vědí, že na popsané chování koně je nezbytné bezprostředně reagovat a pokud by bylo ponecháváno bez potrestání, zvíře by se postupně stalo zcela neovladatelným.
 
Korekce, ke které Ing. Štěrba přistoupil, spočívala v opakovaném cukání vodítkem připnutým na udidle ohlávky, kterou byl kůň ostrojen. Žádný jiný prostředek použit nebyl – jako například bič, kterým by byl kůň například udeřen, apod. Jediné, co lze rozporovat, je doba, po kterou byl hřebec jednání svého vodiče vystaven. Tu vedení Zemského hřebčince Písek, s.p.o. skutečně vyhodnotilo jako delší, než bylo nezbytně nutné. Na zjištěnou nepřiměřenost ředitel hřebčince Ing. Štěrbu důrazně upozornil a sdělil mu, že jakkoli je pochopitelné, že člověku v takové situaci lidově řečeno „rupnou nervy“, profesionál se musí umět ovládnout a přes mimořádnou vypjatost situace nelze jinak, než zachovat chladnou hlavu. Za to, že se vše nepodařilo vyřešit s větším klidem, čeká Ing. Štěrbu od zaměstnavatele postih.
 
Ač působí situace zachycená na videu vyhroceně, důrazně odmítáme, že by se jednalo o týrání koně. Událost je nezbytné vnímat v souvislostech a při jejím hodnocení zohlednit zásadní fakta popsaná výše. V Zemském hřebčinci Písek, s.p.o. jsou chovány desítky koní, se všemi je zacházeno řádně, s respektem a úctou jako s každým živým tvorem.
 
Vedení Zemského hřebčince Písek, s.p.o.


reklama 13D

Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 d.g.novotna@seznam.cz | 20.02.2019 18:44:51
Od odborníků bych očekávala jiný přístup. Tím myslím chování a slovník ošetřovatele Štěrby i vaše vyjádření. Pokud se jedná o ukázku pro studenty, tak proč jste předváděli zrovna tohoto mladého hřebečka, který je tak náchylný na stres? Mohu pochopit to, že z vašeho prohlášení vyplývá fakt, že hřebeček je problematické povahy, ale v tom případě nechápu, proč je s ním počítáno do plemenitby? Když si s ním už v mladém věku neporadí profesionálové, co si počnou s jeho případnými potomky chovatelé ze skupiny začátečníků nebo poučených laiků?

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace