EquiRadio.cz: Naslouchejte koním i lidem, kteří jim rozumí!
reklama 11D

reklama

Evropští podkováři na zasedání v Praze

 27.11.2013 06:20 | AUTOR

Ve dnech 7. do 10. 11. 2013 se v Praze konalo výroční zasedání Evropské federace podkovářských asociací (EFFA), které se scházejí pravidelně každý rok, pokaždé v některé ze členských zemí Evropy. Celkem se sešlo 52 delegátů ze 14 zemí Evropy...

reklama 12A
Pořadatelem a hostitelem letošního zasedání bylo Živnostenské společenstvo podkovářů z České republiky
 
Prohlídka expozice na zámku ve Slatiňanech. Foto archiv pořadatele
 
Delegáty pořadatelé přivítali v Prazeve čtvrtek (7. 11. 2013), kdy také zasedal výkonný výbor EFFA. Páteční nabitý program pro delegáty byl zahájen časným odjezdem z Prahysměr Slatiňany. Při příjezdu zúčastněné přivítali starokladrubští vraníci na jízdárně, kteří právě pracovali jak pod sedlem, tak v zápřeži
 
Po prohlídce stáje plemenných hřebců a kočárovny čekal všechny Zámek Slatiňany a jeho hipologické muzeum. Hipologická sbírka, která vznikla v roce 1950 zásluhou Prof. Bílka, delegáty EFFA nadchla. Kůň v umění, v obrazech, sbírka anatomických preparátů, mimo jiné i zobrazujících vývoj koně, soubory obrazů, grafika plastik shromážděných z celé naší země. Všechny části sbírky nesou jeden společný znak, zobrazují koně v celé jeho kráse a majestátnosti. Tečkou sbírek je nově upravená podkovářská expozice, kterou se podařilo zprovoznit díky členům Živnostenského společenstva podkovářů, pracovníkům slatiňanského zámku a Klinice chorob koní v Brně, která zapůjčila řadu svých exponátů. Expozice obsahuje řadu anatomických preparátů, ukázky ručně vyráběných podkov a jejich miniatur, ukázky nejrůznějšího způsobu podkování a část sbírky zobrazuje vývoj podkovářství.
 
Po vydatném obědě a příjemné procházce zámeckým parkem všichni navštívili tzv. „Švýcárnu“, neboli malé moderní interaktivní muzeum starokladrubského vraníka. V malém promítacím sále shlédli krátký, anglicky dabovaný film o historii a současnosti starokladrubského koně. Na cestě do Prahy čekalo ještě malé překvapení pro odcházejícího generálního sekretáře EFFA, pana Milese Wiliamsona-Noble z Anglie. Thur-taxisův příkop na pardubickém závodišti. Pracovníci závodiště byli ochotní a pustili celou skupinu na kratičkou prohlídku nejobtížnější překážky evropského kontinentu, a tak si řada delegátů odvezla své fotografie ze dna příkopu. Pátek ještě ale zdaleka neskončil. Po návratu do Prahy účastníci vyměnili dálkový autobus za historickou tramvaj, která je provezla historickou částí noční Prahy a cílovou zastávkou byla restaurace Novoměstský pivovar s velmi dobrou večeří.
 
Sobotní zasedání zahájil předseda pan Peter Frosch. Ověřil zápis z minulého roku a promluvil krátce o rozvoji podkovářských soutěží pro učně. Po zprávě hospodáře a auditora následovala zpráva akreditačního výboru, kterou prezentoval pan Miles Wiliamson - Noble. Francouzská podkovářská federace, která byla při první žádosti o akreditaci vzdělávání podkovářů neúspěšná, v letošním roce tuto akreditaci získala. Její výukový a hodnotící systém byl hodnocen velmi vysoko. 
 

Stavy prozkoušených certifikovaných europodkovářů:

Austria 88 
Holandsko 258
Česká republika 23 
Španělsko 4
Dánsko 112 
Švédsko 46
Finsko 78 
Švýcarsko 89
Německo 44 
Anglie 638
Irsko 132 
Francie 102
 
Pan Denis Leveillard z Francie představil vzdělávací víkend ve Francii v roce 2014 a pan Gary Burton z Anglie, zastupující organizaci BFBA, prezentoval Evropský šampionát podkovářů, který se bude konat ve dnech 25. – 27. 7. 2014 na jedné z největších zemědělských škol v Anglii.
 
Dr. Michael Weishaupt představil výstupy vzdělávacího projektu E-HOOF, což je interaktivní vzdělávací program pro podkováře, který by měl být k dispozici veřejnosti již příští rok. Živnostenské společenstvo podkovářů je do tohoto projektu rovněž zapojeno. V současné době se pracuje na doplnění slovníku do dalších jazykových verzí včetně české.
 
Vzhledem k odchodu některých členů z funkcí z důvodů zaneprázdněnosti nebo zdravotních byly dalším bodem programu volby. Do funkce nového generálního sekretáře byl prozatím jmenován Michael Kjaer z Dánska. Celkovou změnou prošla akreditační komise. Předsedou byl jednohlasně zvolen pan Fleming z Dánska, funkce sekretáře byla obsazena Chrisem Oomenem z Holandska a novým členem komise byla jmenována švýcarská veterinární lékařka.
 
Důležitým bodem jednání EFFA bylo stanovení způsobů ověřování celoživotního vzdělávání podkovářů. Názory zástupců z jednotlivých zemí se lišily. Jedna skutečnost však ze společné diskuze vyplynula. Hlavním cílem práce EFFA je chránit koně a jejich welfare nastavením standardů europodkováře a akreditací úrovně vzdělávání v jednotlivých členských zemích. Akreditační komise posuzuje nejenom průběh zkoušky a vydávání certifikátu, ale především odbornou úroveň vzdělávacího programu podkovářské asociace dané země. Úkolem do budoucna zůstává vybudovat společný systém dalšího vzdělávání certifikovaných podkovářů a stanovit způsobu, jakým členské země doloží, že podkováři, kteří jsou certifikovaní, se pravidelně vzdělávají a může jim tedy titul CE-F zůstat.
 
V další části programu představily jednotlivé země výsledky své práce. Maďarská podkovářská asociace se nabídla k uspořádání AGM EFFA v roce 2014 v Budapešti a její zástupce nastínil program jednání. Na závěr byli přijati dva noví členové, a to španělská a italská podkovářská asociace.
 
Slavnostní večeří a společným rozloučením byl program AGM EFFA 2013 v Praze zakončen.
 


reklama 13D

Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace