Parkurové závody se 100 osobami? Jde odbavit přes 200 startů za den

 01.05.2020 18:57 | AUTOR: Josef Malinovský |
NEPŘEHLÉDNĚTE

ikonka

KOMENTÁŘ: Řada pořadatelů jezdeckých závodů si asi teď láme hlavu, zda se akce dají pořádat při maximálním počtu 100 osob v areálu. Nejvíce se pod hlavičkou ČJF konají skokové soutěže, u kterých jde teoreticky odbavit bezpečně přes 200 startů za den.


 
Sportovní akce se nově budou moci konat již od 11. května. Půjde však vůbec realizovat jezdecké závody při maximálním počtu 100 osob v areálu? Mělo by to být možné. Nad jednou z možných variant jsme se zamysleli níže. Nejprve si však shrňme, jaké změny ve vztahu ke sportování a sportovním akcím vláda ČR přichystala.
 

Co se mění od 11. května ve vztahu ke sportu

Vláda s účinností od 11. května omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění následujících podmínek: a) společně sportuje nejvýše sto osob, b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
 
Pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob vláda nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla: je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti; je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
 
Pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti vláda nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla: na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob; vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry; sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének; na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou; nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce; po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.
 

Jak se vejít do omezení 100 osob v rámci rozpisu skokových závodů?

Při naší úvaze nad tím, jak upravit rozpis skokových závodů, který by zajistil, že se v areálu nepotká více než 100 osob současně a zároveň se odbavilo co nejvíce startů, nás napadlo rozdělení soutěžního dne do dvou až tří částí. V každém případě by se muselo jednat o jednodenní závody, resp. lidští účastníci by nemohli zůstávat v areálu po celý den, ale pouze na vymezený časový úsek. Berte následující návrh pouze jako jednu z teoretických možností, jak by se parkurové závody daly uspořádat, aby byly ekonomicky pro pořadatele rentabilní a nemusel se obávat překročení maximálního počtu osob v areálu.
 

1) Počet soutěží a soutěžících

Každý soutěžní blok by měl vypsané dvě soutěže, do nichž by se mohlo nahlásit maximálně 35 koní, přičemž podmínkou účasti koně v druhé soutěži by byla jeho účast v soutěži předešlé. S každým koněm by mohly dorazit maximálně dvě osoby, což znamená nanejvýš 70 osob v jednom bloku. Zbývajících 30 míst je rezervováno pro rozhodčí, technické pracovníky, organizátory, pořadatelskou službu, realizační tým, zdravotníky či zástupce médií. Závod by mohl být např. vysílán on-line na internet, kde by jej mohli živě sledovat diváci. 
 

2) Skladba soutěží během dne

První blok by mohl zahrnovat např. soutěže Z (100 cm) a ZL (110 cm), druhý pak ZL (110 cm) a L** (120 cm) a třetí buď L** (120 cm) a S** (130 cm), event. rovnou S** (130 cm) a ST** (140 cm). – Stanovení obtížnosti soutěží samozřejmě plně závisí na rozhodnutí pořadatele. Zápisné, či startovné by se hradilo u každého koně pro obě soutěže naráz, pořadatel by tak měl garantováno v daném bloku až 70 startů, když by každý kůň odstartoval dvakrát. Zda účastník druhého startu s koněm využije, či nikoliv, by bylo čistě na něm, ale pořadatel by měl garantovaný příjem za dva starty.
 

3) Časový plán, příjezdy a odjezdy sportovců

Jednotlivé soutěžní bloky by začínaly v 8:00, ve 12:00 a v 16:00 hodin. Účastníci by mohli přijíždět v případě druhého, event. třetího bloku nejdříve hodinu před jeho začátkem, přičemž. 30 minut před začátkem jejich bloku by byla první prohlídka parkuru. 
Každý z účastníků by při příjezdu do areálu obdržel dvě identifikační pásky na ruce (jednu pro sebe a druhou pro doprovod) za každého přihlášeného koně do daného bloku. První blok by měl např. červené pásky, druhý žluté a třetí modré. Pokud by jezdec startoval ve více blocích, měl by na ruce více pásek, stejně jako veškerý personál (zmíněných 30 osob nad limit sportovců a jejich doprovodu), který by byl přítomen po celý den. 
Při počtu 35 startů v soutěži by první soutěž mohla skončit v 9:15, v 9:45 by mohla začít druhá soutěž, která by skončila nejpozději do 11:00 hodin. Účastníci, kteří nepokračují v druhém bloku, by museli ihned po druhé soutěži areál opustit. Ve stejnou dobu by již postupně najížděli sportovci pro druhý blok, který začne ve 12:00 hodin, resp. v 11:30 by se konala prohlídka parkuru první soutěže v druhé části soutěžního dne. Obdobná situace by se opakovala mezi druhým a třetím blokem. Ten by i při plném obsazení končil nejpozději v 19:00 hodin, což je v letním období zcela akceptovatelné. Takto by se tedy dalo teoreticky odbavit až 210 startů za jediný den.
 
Zda by se po jednotlivých soutěžích konalo dekorování, či nikoliv, to by záleželo na rozhodnutí pořadatele i s ohledem na dodržení časového plánu. Při aktuální situaci by však jistě každý pochopil, že by se především u rámcových soutěží dekorování na kolbišti nekonalo. 
 
Takto by se tedy dalo zorganizovat během jednoho dne šest soutěží, které by zajistily možnost účasti až 105 koní. Každý z nich by mohl odstartovat dvakrát a pořadatel by se tak mohl dostat na přijatelné příjmy ze startovného, které by pokrylo náklady na organizaci. Areálem by mohlo projít teoreticky až 240 lidí, ale při nastaveném režimu by se jich v dějišti závodů nesešlo více než 100 současně. Vzhledem k velikosti jezdeckých areálů by jistě nebyl problém zajistit dostatečnou vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami, tj. nejméně dva metry.
 
Co si o tomto návrhu myslíte vy? Nebo máte lepší modelovou situaci? Pokud ano, nenechte si ji pro sebe a pošlete ji přehledně popsanou na e-mail: info@jezdci.cz. Velmi rádi všechny realizovatelné náměty zveřejníme a poskytneme je pro ostatní pořadatele. 
 

Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 info@jezdci.cz | 01.05.2020 20:45:59
NA NÁŠ E-MAIL INFO@JEZDCI.CZ DORAZILA PRVNÍ PŘIPOMÍNKA: Děkuji za námět možnosti požádat závody na bloky. Je to celkem reálné. Jen bych měla ještě připomínku. Pokud jezdec má k dispozici 2 koně a jezdí s nimi 3 soutěže (1.a 2. s prvním, 2. a 3, s druhým), bylo by určitě dobré, aby se mohl takto soutěží zúčastnit a platit jen 4 parkury a ne třeba 6, protože do bloků jsou k sobě přiřazeny soutěže, které pro jednoho koně nesedí (má 1 soutěž z 1. bloku a 2. z druhého např.). Tak snad to bude takto možné. Zrovna já jezdím takto s 2 koňmi sama bez pomocníka, tedy jsem vlastně 1 člověk na 2 koně (ne 2 lidi na 1 koně). Děkuji. Hezký den, Petra Tvrdíková TĚŠÍME SE NA VAŠE DALŠÍ POSTŘEHY!Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace